MINISTER-BESØK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (t.v.) besøkte Nordre Follo for å lære om viktige helsetiltak. Her sammen med ordfører Hanne Opdan og kommunedirektør Øyvind Henriksen.
MINISTER-BESØK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (t.v.) besøkte Nordre Follo for å lære om viktige helsetiltak. Her sammen med ordfører Hanne Opdan og kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Kom, lærte og ble imponert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom til Kolbotn å lære. På enkelte viktige områder ble hun sågar veldig imponert over kommunens arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Under besøket på Kolbotn fikk ministeren lære mer om de ferske hjelpetiltakene «Hjelpern´n», og «Hjerteknappen», hvilken rolle OMA spiller, samt et besøk på Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO), før turen gikk videre til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Siggerud.

FIKK INFORMASJON: Kjerkhol ble møtt av en rekke sentrale personer i kommunen som fortalte om utvikling, gjennomføring og resultater fra Hjerteknappen og Hjelper´n. Fra høyre: Inger Elizabeth Frømyhr, (virksomhetsleder Forebygging og tiltak), Tone Marie Bøhmer (Hjelper’n), Mari Solbakken Therkelsen (Hjelper’n), Kristian Rem (avdelingsleder), Katti Anker Teisberg (områdeleder skole).
FIKK INFORMASJON: Kjerkhol ble møtt av en rekke sentrale personer i kommunen som fortalte om utvikling, gjennomføring og resultater fra Hjerteknappen og Hjelper´n. Fra høyre: Inger Elizabeth Frømyhr, (virksomhetsleder Forebygging og tiltak), Tone Marie Bøhmer (Hjelper’n), Mari Solbakken Therkelsen (Hjelper’n), Kristian Rem (avdelingsleder), Katti Anker Teisberg (områdeleder skole).

Ble imponert

Oppegård Avis fulgte store deler av ministerbesøket i Nordre Follo, og det var en imponert helse- og omsorgsminister vi pratet med etter første del av programmet.

– Jeg har først og fremst fått bekreftet at Nordre Follo er en kommune som jobber godt med å utvikle tjenestene for barn og unge. Vi har en barne- og ungdomsgenerasjon, som særlig etter to år med pandemi, henvender seg mer til hjelpeapparatet. Det må vi løse på lavest mulig nivå, og med riktig bruk av ressurser. Her i kommunen har fagfolkene vært helt i front med å utvikle nye tilbud og tjenester, som både «Hjelper´n» og «Hjerteknappen» er gode eksempler på, roste Kjerkol. (Se faktabokser lenger ned)

ENGASJERT: Helse- og omsorgsministeren lyttet engasjert til erfaringene fra kommunen og roste arbeidet hun fikk høre om.
ENGASJERT: Helse- og omsorgsministeren lyttet engasjert til erfaringene fra kommunen og roste arbeidet hun fikk høre om.

Sterk faglighet

Hun understreket at regjeringen heier på initiativ som har som formål å komme inn i en tidlig fase i det som potensielt kan utvikle seg til langvarig sykdom.

– Vi heier på denne typen innovasjon og jeg har ikke sett noe lignende når det gjelder det å være tilgjengelig i en tidlig fase. Det er en sterk faglighet som ligger til grunn, med psykologer og helsesykepleiere som trygge fagfolk bak eksempelvis Hjerteknappen, sier Kjerkol.

Viktig læring

Fakta om Hjerteknappen

  • Hjerteknappen er et lavterskeltilbud for de som trenger noen å snakke med.
  • Hjerteknappen er tilgjengelig for alle elever i kommunen på Teams, som et lett tilgjengelig digitalt ikon.
  • Når eleven har trykket på Hjerteknappen blir de kontaktet av helsesykepleier og sammen finner de ut av veien videre.
  • Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune hadde Hjerteknappen som et pilotprosjekt i juni 2021 og fra 1. desember ble den tilgjengelig for alle elever i Nordre Follo.

Som minister har hun en betydelig reisevirksomhet i kommune-Norge, for å lære om gode tiltak i helsesektoren. Hun beskriver besøket i Nordre Follo som viktig læring.

– Vi er opptatt av at alle kommuner skal ha gode lavterskeltilbud for psykisk helse, og «Hjelper´n» er et godt eksempel på det. Vi har startet arbeidet med en opptrappingsplan av hele psykisk helse-feltet med hovedvekt på kommunale tjenester, og derfor var det viktig å komme hit og lære mer om det gode arbeidet de har gjort, roste hun.

Bør inspirere

Ministeren understreket at lavterskeltilbudene Nordre Follo kommune har utviklet for barn og unge er så gode at de bør være til inspirasjon for andre kommuner.

Fakta om Hjelper´n

  • Hjelper´n er et gratis helsetilbud innen psykisk helse til foreldre, barn og ungdom.
  • Består av et team av psykisk helsearbeidere som er opptatt av å møte dere, og sammen med de som trenger hjelp, gi hjelp som oppleves som nyttig.
  • Vi kan hjelpe deg hvis ditt barn opplever noe av følgende: har slitsomme tanker, vonde følelser, har opplevd noe som har vært skummelt eller vanskelig.
  • Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldre først.
  • Vi har også tilbud til gravide som opplever psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli forelder.
  • Telefon 99 08 26 97 eller e-post: hjelpern@nordrefollo.kommune.no

– Så absolutt. Her er det også et godt samarbeid med BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) og spesialisthelsetjenesten. De har tenkt konkret på hvordan man kan fange opp de mest sårbare, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er nettopp det Hjerteknappen bidrar til, sa Kjerkol, som underbygget rosen med fakta.

– Vi har mye forskning og kunnskap om at det er viktig at vi ikke «bare» bruker fagfolkene våre på å reparere sykdom og uhelse. Vi må også bruke fagfolkene på å sikre ungene våre en mest mulig normal utvikling, og det opplever jeg at disse tilbudene gjør på en god måte. Tidlig innsats, forebygging, med mål om å sette ungdommen i stand til å mestre egne liv, sa hun til Oppegård Avis.

Interessante tall

Under møtet fikk Kjerkol en innføring i flere interessante funn, etter at pilotprosjektet «Hjerteknappen» ble lansert. Det startet i det små på to skoler i kommunen fra juni 2021, før alle skoler ble innlemmet desember samme år.

I uke 9 i 2022, uken etter vinterferien, var det 63 elever i Nordre Follo kommune som trykket på knappen. Av disse var det 35 gutter og 28 jenter, og hele 46 av disse var «nye tilfeller» for skolehelsetjenesten.

Av de 63 er 28 under oppfølging i dag, fem er henvist til andre instanser, mens 30 i dag ikke er i behov av videre oppfølging.

– Vi så at det var et enormt stort spenn i hva henvendelsene gjaldt. Alt fra vold, mobbing, ensomhet, seksualitet til nysgjerrighet, ble det fortalt fra kommunens side.

HOS OMA: På sitt besøk hos OMA (Ombruk, miljø og arbeidstrening) fikk Kjerkol en innføring i viktigheten av OMA. Blant annet at OMA ikke «bare» ombruker brukte varer, men også reparerer hullete cv-er.
HOS OMA: På sitt besøk hos OMA (Ombruk, miljø og arbeidstrening) fikk Kjerkol en innføring i viktigheten av OMA. Blant annet at OMA ikke «bare» ombruker brukte varer, men også reparerer hullete cv-er.Powered by Labrador CMS