KLARE MED NYTT TILBUD: Mona Lyngdal (47), Siri Mathiassen (38), Rikke Fossen (27) og Aina Bryn Janson (34).
KLARE MED NYTT TILBUD: Mona Lyngdal (47), Siri Mathiassen (38), Rikke Fossen (27) og Aina Bryn Janson (34).

Starter opp to nye helsetilbud

I november starter kommunen med hjerterehabilitering og kreftrehabilitering på Tårnåsen aktivitetssenter.

Publisert

– Begge rehabiliteringene har dokumentert effekt, og alle vi som jobber med dette har mye erfaring innen disse områdene, sier fysioterapeut Aina Bryn Janson (34).

Hun sier en større del av rehabiliteringen skal overføres fra spesialist-helsetjenesten til kommunehelsetjenesten som følge av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for 2017-2019. Endringen gjelder hele landet.

– Som følge av de nasjonale retningslinjene skal hjerte- og kreftrehabiliteringen nå skje lokalt i Oppegård istedenfor på Ahus. Vårt tilbud er for innbyggerne i både Oppegård og Ski kommuner, sier Bryn Janson.

Hun presiserer at alle deltagere må ha avklart deltagelse på rehabilitering med fastlegen sin.

Kreftrehabilitering

Bryn Janson sier kreftrehabilitering er kursbasert og varer i syv uker.

Du må være over 18 år gammel og trenger ingen henvisning. Det er ti til tolv plasser på hver rehabiliteringsrunde.

– Vi starter det første kurset mandag 5. november. Det eneste kriteriet er at du er motivert nok for dette, sier kreftkoordinator Mona Lyngdal (47).

Sammen med kreftkoordinator Nina Reitan (42) og fysioterapeut Rikke Fossen (27) skal hun ha ansvar for dette tilbudet.

– Det gjennomføres individuelle oppstartssamtaler i forkant av hver runde. Om kurset blir fullt, kan man velge å sette seg på venteliste til neste kurs, sier de.

Hjerterehabilitering

Hjerterehabiliteringen passer for deg som har hatt hjerteinfarkt, vært til utblokking, gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter åtte uker) og vært til annen hjerterelatert behandling.

Treningen foregår tre ganger i uken (mandag, onsdag og fredag) i tolv uker. Det er to gruppetreninger i sal og én utetrening per uke.

– Hensikten med hjertetreningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Det er vitenskapelig dokumentert at trening kan redusere utviklingen av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, sier Aina Bryn Janson og Siri Mathiassen (38), som skal ha ansvar for dette tilbudet.

Hjerteskole

Etter treningen på mandag arrangeres det hjerteskole med undervisning i forskjellige temaer som går over i seks uker.

– Hjerteskolen er gruppebasert undervisning i treningslære, sykdomslære, kosthold og livsstil, og tilbys fire ganger året, én dag i uken over seks uker, sier Bryn Janson.

Løpende oppstart

Hjerterehabiliteringen har ingen felles oppstart og det er maks tolv plasser av gangen.

– Vi har løpende oppstart etter at pasientene er blitt klarert for trening. Før oppstart får de en grundig samtale og blir testet av fysioterapeut. Vi går gjennom sykehistorie, medisinering og kartlegging av livsstil, sier Bryn Janson.

Etter at rehabiliteringen er ferdig, blir pasientene testet på nytt og får hjelp og veiledning til å etablere et langsiktig treningsopplegg.

Les også: – Vi har kontroll på fremdriften og økonomien

Powered by Labrador CMS