HER ER OMRÅDET DET ER SNAKK OM: Birgit Steiro viser hvor hundeparken var planlagt.
HER ER OMRÅDET DET ER SNAKK OM: Birgit Steiro viser hvor hundeparken var planlagt.

Her ble det nesten hundepark

Kommunen var positiv til hundepark i Trolldalen. Så fikk de naboklager og snudde i saken.

Publisert Sist oppdatert

I Trolldalen var det i april kalt inn til dugnad slik at deler av en igjengrodd fotballbane kunne gjenoppstå som en hundepark. Men så ble prosjektet stanset. Initiativtakerne er mildt sagt frustrert over den plutselige utviklingen i saken.

– Vi er jo mange som er interessert i at dette skal bli noe av, så vi ble skuffet over denne tilbakemeldingen, forteller hundeeier Birgit Steiro. Hun har sammen med Jonas Andresen vært pådriver i prosjektet Trolldalen Hundepark som har over 220 medlemmer på Facebook.

– Vi var i god dialog med både grunneier og kommunen. Så kom det inn klager fra beboere i området, og det var nok til å stoppe prosjektet, forteller Andresen.

PÅDRIVERE FOR HUNDEPARK: Birgit Steiro og Jonas Andresen er pådrivere for at hundeparken i Trolldalen skal bli en realitet. Her med hundene Trixie og Oskar.
PÅDRIVERE FOR HUNDEPARK: Birgit Steiro og Jonas Andresen er pådrivere for at hundeparken i Trolldalen skal bli en realitet. Her med hundene Trixie og Oskar.

Grunneier positiv

Andresen forteller at grunneier har stilt seg positiv til prosjektet. Det hadde også ordfører Hanne Opdan, ifølge initiativtakerne. Kommunen hadde på sin side tilbudt å låne bort en kvistkutter.

Derfor er det ikke lett for de to å forstå den plutselige mangelen på fremdrift.

I følge Steiro hadde de sendt inn kartmål, de har hatt mailkorrespondanse og kommunen har også vært på befaring på det aktuelle stedet.

– Vi har ikke fylt ut et formelt skjema, men vi har skrevet hva vi hadde tenkt å gjøre. Vi fikk til og med lykkeønskninger om en god dugnad, før vi fikk kontrabeskjeden om at naboene motsatte seg hundeparken, forteller Steiro.

Slik søker du

· Området bør ligge langt nok unna bebyggelse med tanke på hundebjeffing som kan oppleves som forstyrrende for de nærmeste naboene.

· Området må være av en viss størrelse slik at arealet er stort nok for hundene, samtidig som at hundeluftegården ikke er til hinder for annen aktivitet og rekreasjon i området.

· Det må sendes en skriftlig henvendelse til kommunen, slik at kommunen kan finne ut hvem som eier arealene og hvilket arealformål området har. Kommunen må deretter vurdere om den foreslåtte arealbruken kan tillates innenfor området.

· Det må utarbeides en beskrivelse av tiltaket med kart som sendes over til de nærmeste boligene. Dersom grunneier er positiv til tiltaket og de nærmeste boligene ikke er negative til hundeluftegård, kan man gå videre og sende inn en skriftlig beskrivelse av tiltaket til kommunen. I denne beskrivelsen må det komme tydelig fram at grunneier og at tilgrensende grunneiere har blitt hørt.

· For å unngå å forstyrre dyre- og fuglelivet, må hogst og rydding av vegetasjon vente til etter hekkeperioden.

Dette svarer kommunen

Sissel Gransæther, leder for kultur, idrett og friluftsliv sier at det er mange hensyn som må tas når det skal etableres en hundepark.

– For at kommunen skal kunne behandle slike saker må det sendes inn en skriftlig henvendelse. Kommunen kan ikke se at de har mottatt en skriftlig innsendelse, sier Gransæther.

Videre viser hun til naboenes ønske om å ikke etablere en hundepark. Godkjenning fra naboer er en nødvendighet for å kunne gå videre med søknad om og etablering av en hundepark.

– Det ble gitt beskjed om at ryddedugnaden som var annonsert på Facebook måtte avlyses i påvente av denne behandlingen. For å unngå å forstyrre dyre- og fuglelivet, ble det også gitt tilbakemelding om at eventuell hogst og rydding av vegetasjon måtte vente til etter hekkeperioden, forteller Gransæther.

– Kommunen er positive til innbyggerinitiativ, samtidig så må vi behandle alle henvendelser likt, noe vi også ha gjort i dette tilfelle, forklarer Gransæther.

Ber om forslag

– Det er vanskelig for oss å finne ut hvem som eier alle områder. Kan ikke kommunen også komme med forslag om hvor vi kan finne en egnet plass, spør Steiro håpefullt.

– Tenk hvor sosialt det kunne blitt! Gruppa har eksplodert med medlemmer og alle har lyst på en hundepark. Det er jo båndtvang store deler av året, men her kunne hundene løpe fritt. Samtidig hadde det blitt et hyggelig samlingspunkt i et ellers kaldt og mørkt område. Til og med unger som går forbi kunne jo hatt glede av dette, de hadde hatt et sted hvor de viste det var hunder de kunne gå å se på, sier Andresen.

Mange etterspør en hundepark

Fordi de hadde hengt opp en plakat om dugnaden som ble avlyst, er det mange som har spurt hvor det blir av parken.

Lise Haugen er ute på sin daglige luftetur med hunden Elsa, og forteller at det aldri var et problem med hundepark der hun bodde før. Hun hadde håpet på en hundepark i nær fremtid, slik som de andre hundeeierne som stopper opp og spør om nytt i prosessen.

– En hund skal løpe. Det er ingenting som sliter ut en hund mer enn å la den løpe sammen med andre hunder, sier hun.

SAVNER HUNDEPARK: Lise Haugen og hunden Elsa savner en hundepark. De opplevde ingen problemer med dette der de bodde før.
SAVNER HUNDEPARK: Lise Haugen og hunden Elsa savner en hundepark. De opplevde ingen problemer med dette der de bodde før.

Vil ikke ha uvennskap

Oppegård Avis har snakket med naboene som ikke ønsker en hundepark i nærheten av sine boliger. Her forklarer styret at beboerne allerede sjeneres av lyder fra området og derfor frykter for støyen de tror en hundepark kan medføre.

Andresen forteller at de ikke er ute etter noe uvennskap med naboene, og for å få hundeparken oppe å gå foreslår han at de eventuelt kan begrense tiden de er i parken. En slags åpningstid.

– Hadde det vært bedre med en fotballbane her og bråket som følger med det? Spør han og viser til at området tidligere ble brukt som fotballbane.

Powered by Labrador CMS