DEN STORE DAGEN: Frank (42) og Mali (42) Smogeli-Johansen med sønnen Mathias Smogeli-Johansen (5), hovedlærere Merethe Karlsrud Jensen og Karoline Bøhmer Panic, samt Tobias Mäkiperä (6) med foreldrene sine Madeleine Johanson (34) og Mathias Mäkiperä (34).
DEN STORE DAGEN: Frank (42) og Mali (42) Smogeli-Johansen med sønnen Mathias Smogeli-Johansen (5), hovedlærere Merethe Karlsrud Jensen og Karoline Bøhmer Panic, samt Tobias Mäkiperä (6) med foreldrene sine Madeleine Johanson (34) og Mathias Mäkiperä (34).

– Over all forventning

Sofiemyråsen ressurssenter åpnet skoledører for to nybakte førsteklassinger.

Publisert Sist oppdatert

Det er kanskje ikke alle som vet det, men Oppegård kommune har en egen spesialskole med plass til 15 elever med omfattende opplærings- og omsorgsbehov. Skolen heter Sofiemyråsen og er et kommunalt ressurssenter for barn bosatt i vår kommune.

Torsdag 16. august fikk skolen to førsteklassinger, Mathias Smogeli-Johansen (5) og Tobias Mäkiperä (6). De får en-til-en-oppfølgning av en kontaktlærer og en miljøterapeut.

På den første skoledagen ble foresatte til de to skolestartere imponert over ansattes innsats.

– Førsteinntrykket var veldig bra. Vi ble møtt av et veldig proft og stort apparat. Ansatte virket veldig rutinerte og flinke på å gi oss informasjon om hvordan skolehverdagen vil bli for barna våre, sier Matias Mäkiperä (34) og Madeleine Johanson (34) fra Greverud.

– Trygge voksne

Tobias Mäkiperä hadde en tilvenningsperiode i to uker på SFO ved skolen, og det gikk over all forventning, ifølge foreldrene. De roser ansatte og takker kommunen for tilbudet.

– Sønnen vår er ofte skeptisk i nye situasjoner, men her har det gått over all forventning. Det er ingen tvil om at ressurssenteret har tydelige og trygge voksne. Vi følte med en gang at her vil barna bli tatt godt vare på, sier Matias Mäkiperä og Madeleine Johanson.

Les også: – Det handler om de svakeste

13 elever fra Oppegård

– Vi har 13 elever fra første til tiende trinn per i dag, sier Henriette Samuelsen (46).

Hun begynte å jobbe på Sofiemyråsen i 1997, bare to år etter at ressurssenteret ble bygd.

21 ÅR: Henriette Samuelsen (46), har vært fungerende undervisningsinspektør på Sofiemyråsen siden november 2017, men har jobbet på ressurssenteret i 21 år.
21 ÅR: Henriette Samuelsen (46), har vært fungerende undervisningsinspektør på Sofiemyråsen siden november 2017, men har jobbet på ressurssenteret i 21 år.

I november i fjor steppet 46-åringen inn i stillingen som fungerende undervisningsinspektør ved ressurssenteret.

 

– Flere av personalet har jobbet på Sofiemyråsen helt fra starten av. Stabilitetet og spisskompetanse er veldig viktig for elevene som går her. Det styrker tilbudet hos oss, sier Samuelsen.

Les også: Utvalg vil fjerne PPT

Individuelt tilpasset

– Vi bruker forskjellige undervisningsmetoder og har fokus på motorikk, kommunikasjon, sosial kompetanse og opplæring i dagliglivets ferdigheter. Vi bruker også mye musikk, sanseopplevelser og ulike typer IKT, sier Samuelsen.

Hun sier alle elever har en individuell opplæringsplan og foresatte tas med i arbeidet med den.

– Læreplanverket for den tiårige grunnskolen benyttes som rettesnor så lenge det ikke går på tvers av elevens forutsetninger og behov.

Det hvite rommet

– Vi startet med bruk av iPad i 2011 og enda tidligere med bruk av interaktive tavler i undervisningen, det vil si tidligere enn på de ordinære skolene i Oppegård, sier Samuelsen.

Hun sier læremidlene er individuelt tilpasset. Mange av lærebøkene og læremateriellet lages av skolens lærere. Innen data brukes ulike verktøyprogram som kan skreddersys til den enkelte elev.

– Uteområdet med sykkelsti, bålplass, hinderløype, skogområde og sansehagesteder brukes også aktivt både i undervisning og SFO-tid.

– Skolen har vært gjennom flere nedskjæringer, men vil bestå.

Henriette Samuelsen, fungerende undervisningsinspektør på Sofiemyråsen

Sofiemyråsen har også et eget sanserom, «det hvite rommet», som også kan brukes av andre barn og elever etter avtale.

Redusert tilbud

Undervisningsinspektøren ved Sofiemyråsen forklarer at som ressurssenter gir de også undervisning til andre skoler i kommunen.

– Vi tilbyr opplæring av elever på deres hjemskole eller som en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen. Avgjørelsen av hvilken modell som velges, tas i samråd med elevens foresatte og PPT. I tillegg veileder vi og tilbyr opplæring av ansatte i kommunen i temaer vedrørende målgruppen, sier Samuelsen.

Ifølge henne har dette tilbudet blitt redusert de siste årene. Nå handler det om tilbud på seks timer per uke, sammenliknet med opptil 20 timer fra tidligere.

– Skolen har vært gjennom flere nedskjæringer, men vil bestå. Det er et veldig viktig tilbud i kommunen, sier hun.