BER FOLK TA DET MED RO: Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen, Vegavdeling  Akershus.
BER FOLK TA DET MED RO: Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus.

Slik skjer dødsulykkene på vinterføret i Follo

En av tre trafikkulykker med drepte og hardt skadde skjedde på snø- og isføre i vinterhalvåret oktober-mars i Follo.

Publisert

Statens vegvesen, Region øst har studert trafikkulykker med drepte og hardt skadde på norske vinterveier fra 2006-2015.  I tiårs-perioden mistet fem personer livet i trafikkulykker i Follo på vinterføre med snø og is i kjørebanen. 22 ble hardt skadet.  En av tre trafikkulykker med drepte og hardt skadde skjedde på snø- og isføre i vinterhalvåret oktober-mars i Follo.

 Statistikken er særlig interessant nå når det går mot slutten av en vinter hvor det har vært flere dager med vinterføre over hele Østlandet enn normalt.

Les også: Det blir buss for tog på Østfoldbanen i påsken

– Vi har hatt en kraftig nedgang i tallet på drepte og hardt skadde i trafikkulykker de siste ti årene. Nedgangen i ulykker på vinterføre er aller størst. Vi tror det henger sammen med at flere biler har fått ESP, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen, Vegavdeling  Akershus

NB! Saken fortsetter under bildet!

Dårlige dekk

GLATT OG SNØRIKT: Denne vinteren har gitt oss både glatte og snørike veier. Overgangen til vår kan ofte by på store utfordringer.
GLATT OG SNØRIKT: Denne vinteren har gitt oss både glatte og snørike veier. Overgangen til vår kan ofte by på store utfordringer.

Han mener vegvesenet og bilførere må gjøre en jobb sammen for å få ned tallet på de alvorlige trafikkulykkene på vinterføre slik at så mange som mulig kan komme trygt fram sammen også på vinterføre.

– Sjåførene må ta enda mer hensyn til at det er vinterføre. Og så må vi i Statens vegvesen  fortsette å følge opp arbeidet entreprenørene gjør på vintervegene.  Samtidig vil det være positivt for trafikksikkerheten med en raskere utskifting av bilparken slik at de aller fleste biler har ESP, sier Karbø.

Les også: Newtonrommet er på vei - en kjempeinvestering, sier ordføreren

Samtidig minner han om at det er viktig at bilførere kjører forsiktig på vinterføre i biler med antiskrens slik at ikke sikkerhetsgevinsten går tapt. 

–  Flere må også ta et kritisk blikk på vinterdekkene. Gode dekk er viktig for å ikke miste veggrepet, sier Karbø.

NB! Saken fortsetter under bildet!

GLATT OG SNØRIKT: Denne vinteren har gitt oss både glatte og snørike veier. Overgangen til vår kan ofte by på store utfordringer.
GLATT OG SNØRIKT: Denne vinteren har gitt oss både glatte og snørike veier. Overgangen til vår kan ofte by på store utfordringer.

Vann som fryser

Han er bekymret for at snøsmelting på dagen og kuldegrader om natta kan føre til glatte partier på vegnettet.

Les også: Det blir buss for tog på Østfoldbanen i påsken

– Skiftende føre mellom tørr asfalt og glatte partier kan føre til trafikkfarlige situasjoner, sier Karbø.

Derfor skjer ulykker på veiene våre

Dette er noen av funnene vegvesenet har gjort i undersøkelsen:

  • En av fem alvorlige trafikkulykker skjer på vinterføre.
  • De som omkommer på vinterføre dør som oftest i møteulykker
  • Mange av ulykkesbilene på vinterføre hadde ikke elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
  • Flere av de involverte bilene hadde dårlige vinterdekk.
  • Det skjer også mange utforkjøringsulykker på vinterføre, men disse er mindre alvorlige enn på sommerføre.
Powered by Labrador CMS