Salg av kommunal eiendom

DENNE SKOGEN KAN BLI SOLGT: Det gule feltet viser det aktuelle området som kommunen vil selge til boligutbyggerne, slik at det kan bygges ut en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien.

– Bevar skogen på Rikeåsen!

Skogsområdet på Rikeåsen kan snart bli solgt til boligutbyggere. Dette faller ikke i smak hos naboene. De har i over to år kjempet for å bevare nærskogen. Torsdag 7. mars inviterer de alle til å være på en protestaksjon for å markere standpunktet før utbyggingen kan bli vedtatt.

Publisert

– Markeringen starter torsdag 7. mars klokken 16.30. Vi møtes ved krysset i Nordveien-Skogveien og håper mange vil komme. Målsettingen med denne markeringen er å vise til folkevalgte at vi er mange som bryr oss om nærskogen vår. Dette er også en flott mulighet til å markere standpunktet vårt før utbyggingen kan bli vedtatt, sier trebarnsfar og medlem av naboaksjonen, Svein Størksen (52).

52-åringen bor med familien i Fjellveien på Kolbotn, rundt 100 meter unna skogen på Rikeåsen. Som mange andre naboer i området er han bekymret for at den kommunale eiendommen, som utgjør et viktig område for lek og friluftsliv i nærmiljøet på Kolbotn, kan snart bli solgt til boligutbyggerne.

– Kommunen vil bygge ut et område på 26 dekar. Dette er en grønn lunge for oss som vi vil bevare for våre barn og fremtidige generasjoner. Vi har ingen andre friluftsområder i nærheten, sier Størksen.

Her kan du se en kort videofilm som naboene har laget med håp om å kunne påvirke politikernes planer:

Det har også blitt opprettet en Facebook-gruppe hvor naboene oppfordrer til å møte opp på protestaksjonen torsdag ettermiddagen.

Det har nærmest vært en krigsstemning hos naboene til det idylliske skogsområdet på Rikeåsen som kan bli forvandlet til en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien. Det ble kjent i september 2016 at kommunen vil selge den kommunale eiendommen på Rikeåsen. Naboene protesterer fortsatt mot planene om å bygge boligblokker på det som er et friluftsområde i dag.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

– Behov for en liten timeout og revurdering

Størksen henvender seg til politikerne og sier de må tenke nytt.

– Kanskje politikerne må ta en liten timeout og prøve å vurdere alt på nytt. Det blir lett veldig feil hvis man tar en forhastet beslutning om å hugge ned og utbygge en skog som vi aldri kan få tilbake.

Svein Størksen, medlem av naboaksjonen på Rikeåsen

–  Jeg synes det er forferdelig gammeldags og visjonsløst å bare se på kartet og velge et stykke natur når man skal finne arealer for utbygging. Det er så mange andre muligheter på de såkalte grå arealene, sier han.

Som eksempel sier Størksen at man kan velge andre alternativer, for eksempel å bygge lokk over både jernbanespor og parkeringsplasser.

Samtidig vil arealsituasjonen bli annerledes i den nye, sammenslåtte kommunen, tror han.

– Kanskje politikerne må ta en liten timeout og prøve å vurdere alt på nytt. Det blir lett veldig feil hvis man tar en forhastet beslutning om å hugge ned og utbygge en skog som vi aldri kan få tilbake, reflekterer Størksen.

Tredje tettest befolkede kommunen i Norge

Oppegård kommune er den tredje tettest befolkede kommunen i Norge etter Oslo og Stavanger.

– Jo tettere folk bor, desto viktigere blir det å ha friluftsområder i nærmiljøet, sier Størksen.

Han er bekymret for den enorme utbyggingen i Kolbotn sentrum og flere andre lokalsentre i kommunen, og at for dette skjer på bekostning av de grønne lungene.

– Jeg lurer på om dette er konsekvensutredet? Hva vil vi egentlig med Kolbotn? Vil vi beholde de unike kvalitetene som finnes her, med nærhet til både natur og hovedstaden, eller er ambisjonen å bli en anonym soveby underlagt Oslo? Det kan nesten virke sånn når man ser på hva som allerede er blitt gjort i Oppegård, sier han.

– Å utvikle en by trenger ikke å bety at alle sentrumsnære grøntarealer må fortrenges.

– Soveby med kjøpesenter omgitt av "pensjonistblokker"

Størksen sier at hvis lokalpolitikerne virkelig ønsker å skape bymessige kvaliteter må de tenke annerledes.

– Da må Kolbotn oppleves som et komplett sted å bo, ikke som en "soveby" med et kjøpesenter omgitt av "pensjonistblokker". Å utvikle en by trenger ikke å bety at alle sentrumsnære grøntarealer må fortrenges, sier 52-åringen.

Han viser til New York som et eksempel:

– 3410 dekar midt på Manhattan okkuperes av Central Park. Den har de beholdt i over 150 år til tross for et enormt behov for arealer. Skogen på Rikeåsen er vår park, og det kan den fortsette å være i mange generasjoner fremover, sier Størksen.

Les også: Slik mister vi de grønne lungene

– Politikerne er nødt til å ta hensyn til dette

Størksen mener det er viktig at politikere setter seg godt inn i sakene de skal behandle.

– Virkeligheten er mer kompleks enn hva det ser ut som på et plankart. Lokalpolitikerne er nødt til å ta hensyn til topografien i landskapet. Rikeåsen ligger som en øy, avgrenset av store forksjeller, toglinjen og veier, sier han.

52-åringen påpeker at undersøkelser har vist at umiddelbar nærhet til hjemmet er avgjørende for at friluftsarealer skal bli brukt.

– Skogen på Rikeåsen er vår park, det er der vi henter rekreasjon og friluftsopplevelser. Jeg synes politikerne er nødt til å ta hensyn til hvor viktig bevaring av skogen er for oss som bor her, sier Størksen.

Les også: Naboprotest mot utbyggingsplaner på Rikeåsen

Powered by Labrador CMS