Oppegård-budsjettet 2019

SKAL SELGES: Sofiemyr skole skal også selges. Området skal omreguleres til boliger.
SKAL SELGES: Sofiemyr skole skal også selges. Området skal omreguleres til boliger.

Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Rådmann Lars Henrik Bøhler foreslår salg av kommunale eiendommer til 484 millioner kroner i løpet av de nærmeste fire årene.

Publisert

– Salg av kommunale eiendommer kan være et av de alternativene for å hente inntektene vi trenger i forbindelse med de store investeringene i løpet av planperioden 2019-2022, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier Oppegård rådhus og Sofiemyr skole er blant eiendommene kommunen vil selge.

Les også: De skal selge «arvesølvet»

Over en halv milliard kroner

Saken om salg av kommunale eiendommer ble behandlet og vedtatt både i juni 2016 og i juni 2017.

I investeringsprogrammet for planperioden 2019-2022, lagt frem mandag 22. oktober, foreslår rådmannen at finansiering av investeringene skal gjennomføres ved blant annet salg av kommunale eiendommer og utstyr til over 573 millioner kroner hvorav salg av kommunale eiendommer er på 484 millioner kroner. Salget skal gjennnomføres i løpet av de nærmeste fire årene.

Rådmannen foreslår å selge kommunale eiendommer og utstyr for over 102 millioner kroner i 2019, 316 millioner kroner i 2020, 2 millioner kroner i 2021 og 153 millioner kroner i 2022.

Anslag salgssum er usikre tall og kun grove estimater for perioden 2019-2022, ifølge Bøhler.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer kommunen skal selge

Disse eiendommene kan bli solgt:

 1. Del av Kongeveien 28
 2. Klaus Egges vei 34
 3. Lokes vei 5
 4. Holbergs vei 2
 5. Skiveien 71
 6. Liten del av 39/14, regulert til barnehageformål, ligger mellom Trolldalen og Mellomåsveien
 7. Del av Valhallaveien 62 og tilstøtende eiendom til utviklingsområdet for lokalsenteret
 8. Parkeringsareal ved Solbråtanveien 48
 9. Bakkeveien 1
 10. Skiveien 213 og 215. Den del av eiendommene som reguleres til utbyggingsformål i områderegulering for Oppegård lokalsenter, kan vurderes for salg.
 11. Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10
 12. Mastemyr, øst for hotellet
 13. Nedre Ekornrud
 14. Grønmo
 15. Kurud skog
 16. Hellerasten ungdomsskole
 17. Sofiemyrområdet. Gjelder det areal, som etter regulering av ny idrettshall og skoler på Sofiemyr, eventuelt blir avsatt til boligformål.
 18. Oppegård rådhus
 19. Arealer i utbyggingsområder i Kolbotn sentrum
 20. Del av Rikeåsen
 21. Brostubben 7
 22. Skiveien 23

Slik kan investeringene finansieres i 2019

Rådmannen har i tillegg foreslått andre finansieringskilder i investeringsprogrammet.

Bare for 2019 vil det dreie seg om et beløp på om lag 1,122 milliarder kroner fordelt på opptak av investeringslån (674 millioner kroner), startlån (106 millioner kroner), refusjoner/tilskudd/bidrag (214 millioner kroner), salg av kommunale eiendommer og utstyr (102,5 millioner kroner), overføring fra drift (5,8 millioner kroner) og bruk av fond (20 millioner kroner).

Les også: Må spare 184 millioner på fire år