Byggegebyrer i Oppegård og Ski

ILLUSTRASJONSFOTO: I Oppegård må du betale over 36.000 kroner for å søke om å bygge hus på 200 kvadratmeter. Forbrukerrådet mener kommunene som krever så høye byggegebyrer har et forklaringsproblem.
ILLUSTRASJONSFOTO: I Oppegård må du betale over 36.000 kroner for å søke om å bygge hus på 200 kvadratmeter. Forbrukerrådet mener kommunene som krever så høye byggegebyrer har et forklaringsproblem.

Blant Norges dyreste på byggegebyrer

Oppegård er blant de ti dyreste kommunene i landet på byggegebyr og krever 36.228 kroner for å la deg søke om å få bygge hus, som er nesten tre ganger så mye som gjennomsnittet i landet. Ski ligger på 15. plass på denne listen. Lokalpolitikerne i begge kommuner har vedtatt å kreve det maksimale som de kan kreve, mens i flere andre kommuner er det gratis å søke.

Publisert

Det er Forbrukerrådet som nylig har skrevet om dette. De har sett på tallene som er innrapportert gjennom Kostra, Kommune-Stat-Rapportering, og avdekket enorme forskjeller fra kommune til kommune i hvor mye du må betale for å få behandlet en søknad om byggetillatelse for en enebolig på 200 kvadratmeter.

BEKYMRET: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.
BEKYMRET: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

I gjennomsnitt krevde norske kommuner 13.699 kroner for å behandle byggesøknader i fjor. Det er nesten 10 prosent mer enn i 2016, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De ti dyreste kommunene:

1. Røyken: 46.100,- (45.000,-)

2. Nittedal: 44.050,- (49.606,-)

3. Hole: 41.300,- (40.600,-)

4. Nedre Eiker: 41.004,- (3.996,-)

5. Lørenskog: 38.317,- (38.317,-)

6. Sørum: 38.000,- (38.000,-)

7. Oppegård: 36.228,- (36.228,-)

8. Rælingen: 35.000,- (23.200,-)

9. Bærum: 34.200,- (33.600,-)

10. Randaberg: 34.000,- (32.200,-)

Kilder: Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund

Statistikken for 2017 vs. 2016 avslører store forskjeller i hvor høye gebyrer kommunene krever. Mens du i enkelte kommuner kan søke gratis om å få bygge en enebolig på 200 kvadratmeter, tar de dyreste kommunene (se tabellen til høyre) over 40.000 kroner for det samme.

På syvende plass i Norge

I Oppegård måtte du ut med 36.228 kroner for å behandle søknader om byggetillatelse, ifølge Forbrukerrådet.

Oppegård ligger dermed på syvende plass blant de ti dyreste kommunene i Norge på byggegebyr.

Det er imidlertid Røyken kommune i Buskerud som er Norges dyreste kommune å søke byggetillatelse i. Her må du ut med 46.100 kroner for å få behandlet søknaden.

Ski kommune er rangert på 15. plass på denne listen. Her måtte du ut med 29.550 kroner, som er 6.678 kroner mindre enn i Oppegård.

Blant de ti billigste kommunene på byggegebyr finner vi følgende kommuner: Krødsherad (0,-), Tokke (0,-), Vinje (0,- ), Dyrøy (1.922,-), Bindal (2.070,-), Leka (2.587,-), Bø (2.743,-), Utsira (2.832,-), Hasvik (3.012,-) og Lund (3.030,-).

19 dager i Oppegård vs. 50 dager i Ski

Huseiernes Landsforbund har nylig lansert en kalkulator hvor du kan sjekke behandlingstid og størrelsen på byggesaksgebyret i hele Norge.

Ifølge denne kalkulatoren, som er basert på byggesaksgebyrene og saksbehandlingstiden i 2017, er Oppegård rangert på 219 plass i Norge.

Det står at behandlingstiden for byggesaker med tolv ukers frist er på 19 dager i vår kommune, mens i nabokommunen Ski har behandlingstiden økt fra 39 til 50 dager siden 2016.

– Å bygge svir godt nok i lommeboken som det er. Kommunen skal ikke berike seg på deg i tillegg. Det har de rett og slett ikke lov til.

Sørfold kommune i Nordland topper denne listen med behandlingstiden på 201 dager.

– Et forklaringsproblem

Forbrukerrådet er meget kritisk til at kommunene krever så høye gebyrer. De store forskjellene i byggesaksgebyrene gjør fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet desto mer bekymret.

– Kommunene har ikke lov til å ta flere kroner enn det faktisk koster å behandle søknaden. Hvordan kan det samme arbeidet være så forferdelig mye dyrere i noen kommuner? Jeg mener at de har et forklaringsproblem. Å bygge svir godt nok i lommeboken som det er. Kommunen skal ikke berike seg på deg i tillegg. Det har de rett og slett ikke lov til, sier hun.

– Byggesaksgebyrene i Oppegård avspeiler de faktiske kostnadene innen byggesaksbehandlingen.

Vier påpeker at selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr skal finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale, men hun presiserer at lovverket ikke tillater at kommunen tar seg mer betalt.

Vedtatt av lokalpolitikerne

– Vi er klar over at kostnadsnivået er høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Byggeaktiviteten i Oppegård er rekordhøy, og det kreves rask og riktig saksbehandling. På sikt vil også en del av byggesakskontorets oppgaver bli digitalisert og ressursbruken redusert, men inntil videre avspeiler gebyrene de faktiske kostnadene innen byggesaksbehandlingen, sier virskomhetsleder for Bygg og kart i Oppegård kommune, Karen Zwicky Knobel.

Hun sier kommunen har vedtatt at byggesaksbehandlingen i Oppegård skal være etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at gebyrene ikke kan utgjøre mer enn faktiske kostnader ved byggesaksbehandlingen.

– I Oppegård har våre politikere ønsket at byggesak skal være åpen og tilgjengelig for alle i motsetning til mange andre kommuner rundt oss som har til dels begrenset åpningstider for publikum. Bemanningen av byggesaksvakten inngår også i selvkosten. Det er en service mange setter pris på, og som vi ser er mye brukt, sier Zwicky Knobel.

Hun sier Byggesak har også opprettet en tilsynsavdeling, som nå er i gang med byggeplasstilsynene og som også skal dekkes av byggesaksgebyrene.

– Byggetilsynet vil avdekke mangler som er gjort både i prosjektering og utførelse, og skal hjelpe foretakene til å bedre og påse at bygninger i kommunen har god kvalitet. Dette er viktig for befolkningen.

Kunne redusere gebyrer med 20 prosent

Selvkostprinsippet medfører at kommunen hvert år må levere en selvkostanalyse for å finne fram kostnadene som byggesaksbehandlingen medfører. Tallene kommer fram som en del av kommunens regnskap.

– Saksmengden og sakstypen varierer år for år, så noen år går regnskapet i pluss og andre i minus, men over en fem års periode så skal selvkostregnskapet gå i null. Det kan aldri overføres penger fra selvkosten til for eksempel «kommunekassen» slik at andre tjenester kan sponses av de gebyrene som betales inn, sier Zwicky Knobel.

Hun sier etterkalkylen for 2018 viste at Byggesak fikk et overskudd og at de kunne redusere byggesaksgebyrene i Oppegård med 20 prosent.

– I 2019 vil vi se om gebyrene skal settes ytterligere ned eller om de må justeres opp, sier Zwicky Knobel.

– Mange kommuner som ønsker å stimulere ekstra til byggevirksomhet kan ta lavere gebyrer. Dette innebærer en politisk prioritering hvor byggesaksbehandlingen blir finansiert over det vanlige kommunebudsjettet.

Kjell Sæther, kommunalsjef for administrasjon og samfunn i Ski kommune

Opp til lokalpolitikerne

Nabokommunen bruker også selvkostprinsippet ved fastsettelse av byggesaksgebyrer.

– Dette har vi gjort i flere år, sier kommunalsjef for administrasjon og samfunn i Ski kommune, Kjell Sæther.

Han forklarer at det er opp til lokalpolitikerne å bestemme om det blir gratis for deg å søke om å få bygge en enebolig på 200 kvadratmeter eller om du må betale for det. Det handler om politisk prioritering, ifølge ham.

– Hva synes du om at Oppegård og Ski tar så mye betalt for det, og at de ligger faktisk i Norgestoppen på byggesaksgebyr?

– Byggesaksgebyrer etter selvkostprinsippet er det maksimale som kommunen kan kreve. Prinsippet med å ta byggesaksgebyr er politisk vedtatt i Ski kommune. Alternativet har villet være at kommunestyret vil prioritere finansieringen av byggesaksbehandlingen på bekostning av andre tiltak fra det kommunebudsjettet, sier Sæther.

– Hvordan kan det samme arbeidet være så forferdelig mye dyrere i noen kommuner?

– Inntrykket vårt er at kommuner i nærområdet – det vil si Oslo og Akershus – har tilsvarende prinsipper for gebyrfastsettelse som Ski. Mange kommuner som ønsker å stimulere ekstra til byggevirksomhet kan ta lavere gebyrer. Dette innebærer en politisk prioritering hvor byggesaksbehandlingen blir finansiert over det vanlige kommunebudsjettet, sier kommunalsjefen i Ski.

Nye gebyrer i Nordre Follo

Størrelsen på byggesaksgebyret de senere årene i Ski har økt kun ved påplussing etter endringer i konsumprisindeksen, ifølge Sæther.

Kalkulatoren til Huseiernes Landsforbund viser at gebyret i Ski har økt med 2,6 prosent, fra 28.810 kroner i 2016 til 29.550 kroner i 2017. I Oppegård har størrelsen på byggesaksgebyret vært uendret.

Det er foreløpig ukjent hvilket byggegebyr vi får i Nordre Follo kommune om drøye ni måneder.

– Byggegebyret for Oppegård og Ski i forbindelse med kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 har ikke blitt beregnet ennå. Prinsipper for og beregning av gebyrer vil være en del av den nye kommunens  utarbeidelse  av den nye økonomiplanen.  Den vil bli behandlet etter at et nytt kommunestyre er konstituert til høsten, men foreløpige prinsipper antas å bli behandlet av Fellesnemnd og nåværende kommunestyrer før sommeren, sier Sæther.

Ifølge virskomhetsleder for Bygg og kart i Oppegård skal det lages nye modeller og beregninger for Nordre Follo.

– I tillegg skal det lages en lokal forskrift for selvkost for reguleringsplan, bygge-, dele- og eierseksjoneringssak og oppmålingsforretninger, sier Zwicky Knobel.

Les også: På jumboplass i Follo