SMITTESITUASJON I NORDRE FOLLO

NEDJUSTERTE RISIKONIVÅET: For to uker siden hadde Nordre Follo over 30 prosent smittede med ukjent smittevei og kommuneoverlegen vurderte smittesituasjonen per 4. februar til å være på risikonivå fem. Andel smittede med ukjent smittevei er fortsatt høy, men smittetallene er lave. Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold vurderte derfor å nedjustere risikonivået i kommunen til nivå to.
NEDJUSTERTE RISIKONIVÅET: For to uker siden hadde Nordre Follo over 30 prosent smittede med ukjent smittevei og kommuneoverlegen vurderte smittesituasjonen per 4. februar til å være på risikonivå fem. Andel smittede med ukjent smittevei er fortsatt høy, men smittetallene er lave. Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold vurderte derfor å nedjustere risikonivået i kommunen til nivå to.

Finner ikke smittevei hos 27 prosent smittede

Omtrent hver fjerde innbygger med påvist Covid-19-smitte har ukjent smittevei, men kommunen mener de har en betydelig bedre oversikt og kontroll over smittesituasjonen i Nordre Follo enn de hadde for en måned siden.

Publisert Sist oppdatert

I uke seks ble det registrert en betydelig lavere testfrekvens i Nordre Follo. Kun 915 personer ble testet. Dette representerer kun 1,5 prosent av befolkningen, som er et fall på 72 prosent testede fra uke fire.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold oppfordrer alle til å teste seg ved den minste mistanke om Covid-19.

– Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg, sier Myhrvold.

Hun påpeker at symptomer på Covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi.

– Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg. Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet, skriver kommuneoverlegen i sin siste risikovurdering av smittesituasjonen i Nordre Follo per 17. februar.

Har ikke kontroll på 27 prosent

Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at kommunen oppdager cirka 50 prosent av de reelt smittede personene, men av de smittetilfellene som faktisk oppdages i Nordre Follo ligger andelen av personer med ukjent smittevei relativt høyt.

Andel smittede med ukjent smittevei i Nordre Follo lå stabilt i fjor høst, men økte gradvis fra 20 prosent i oktober 2020 til mer enn 30 prosent per 4. februar 2021. Nå ligger den på totalt sett 27 prosent (i perioden fra 1. februar til 17. februar):

 • 20 prosent i oktober
 • 28 prosent i november
 • 25 prosent i desember.
 • Over 30 prosent (per 4. februar, smittesituasjonen var på risikonivå fem i Nordre Follo)
 • 27 prosent (totalt sett for perioden fra 1. februar til 17. februar)

Det betyr at omtrent hver fjerde smittede i Nordre Follo har ukjent smittevei, som betyr også at felles kontaktpunkter for de 27 prosent med påvist smitte ikke kan kartlegges av kommunen. Det kan også tyde på at det fortsatt pågår en god del ukontrollert smittespredning i lokalsamfunnet.

Kommuneoverlegen har allikevel kommet med beroligende ord i sin risikovurdering per 17. februar:

– Dette er et litt foruroligende høyt tall, men når de absolutte tallene for smittede er lave, vil selv få tilfeller med ukjent smittevei gi store utslag for statistikken, skriver Myhrvold.

Kontroll med klynger

Hver eneste uke siden begynnelsen av året legges det frem en risikorapport for Covid-19-utbruddet i Nordre Follo. Det er kommuneoverlegen som utarbeider disse rapportene etter å ha vurdert den epidemiologiske smittesituasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde i vår kommune.

Hver uke må dermed ett av de totalt fem risikonivåer velges av kommuneoverlegen:

 • Nivå 1 – Kontroll
 • Nivå 2 – Kontroll med klynger
 • Nivå 3 – Økende spredning
 • Nivå 4 – Utbredt spredning
 • Nivå 5 – Ukontrollert spredning

Den siste risikorapporten, som ble lagt frem onsdag. 17. februar, viser at smittesituasjonen i Nordre Follo ble nedjustert fra det høyeste risikonivået (risikonivå fem: ukontrollert spredning) i uke fire og det mellomste risikonivået (risikonivå tre: økende spredning) i uke fem til det nest laveste risikonivået (risikonivå to: kontroll med klynger) fra onsdag 17. februar.

Under 10 prosent vs. 27 prosent

Nåværende situasjon (risikonivå to: kontroll med klynger) beskrives av FHIs veileder som følgende:

"Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen (hyppigheten av sykdom og dødsfall i en befolkning) er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 prosent smittede) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit."

Men tar vi i betraktning kun den høye andelen smittede med ukjent smittevei i Nordre Follo (27 prosent i perioden fra 1. februar til 17. februar), det vil si at vi ikke ser på de andre kriteriene for dette risikonivået, burde smittesituasjonen i Nordre Follo vært vurdert til å være på det nest høyeste risikonivået (risikonivå fire: utbredt spredning), som beskrives slik av FHI:

"Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20–30 prosent smittede har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet."

91 tilfeller med mutasjonssmitte

Den 21. januar 2021 ble påvist et utbrudd av engelske virusvarianten B117 av Covid-19 i Nordre Follo kommune som den første lokalisasjonen for utbrudd i Norge.

Utbruddene med mutasjonssmitte i Nordre Follos virksomheter er nå over, men kommunen påviser fremdeles enkeltstående tilfeller og kortere smittekjeder av B117. Per 17. februar hadde kommunen ingen pågående utbrudd av Covid-19.

– Fra den 21. januar og frem til dag har vi fått en betydelig bedre oversikt og kontroll over smittesituasjonen i vår kommune. Vi har tro på at utbrudd med mutasjonssmitte i vår kommune fremover kan håndteres med TISK-strategien (TISK er testing, isolering, smittesporing og karantene) og målrettede mobilitetsreduserende tiltak, skriver Myhrvold i risikovurderingen per 17. februar.

Til sammen har det blitt påvist 91 tilfeller av B117 per 19. februar (86 per 17. februar) hos personer som bor eller oppholder seg i Nordre Follo.

Mange av disse var tilknyttet utbruddene ved Langhus bo- og servicesenter, Tussestien barnehage, Langhus helsestasjon og Kolbotn skole, ifølge risikorapporten.

ANTALL SMITTEDE PER UKE SEKS: Antall smittede har vært avtagende i uke fem og seks.
ANTALL SMITTEDE PER UKE SEKS: Antall smittede har vært avtagende i uke fem og seks.

– Per i dag har vi i Nordre Follo en avtagende og forholdsvis rolig smittesituasjon, skriver kommuneoverlegen.

Samtidig påpeker hun at smittesituasjonen er høyst labil, det vil si at tallene like raskt kan stige igjen.

Her kan du se utviklingen av smittesituasjonen i løpet av de siste to ukene (uke seks og syv, fra 8. februar og til og med 20. februar):

ANTALL SMITTEDE I UKE SEKS OG SYV: Det ble registrert 45 smittede de siste to ukene.
ANTALL SMITTEDE I UKE SEKS OG SYV: Det ble registrert 45 smittede de siste to ukene.

– Dette må vi være mentalt forberedt på, også fordi vaksinasjonsdekningen i kommunen fremdeles er lav, skriver Myhrvold.

– Meget sårbar og ustabil situasjon

Til tross for et lavere smittetrykk i kommunen nå enn i uke tre og fire, vil kommuneoverlegen påpeke at smittesituasjonen fremdeles er meget sårbar og ustabil.

– Vi har fått erfare hvor raskt ting kan snu. Derfor må vi ikke slippe opp på de generelle grunnleggende smittevernsprinsippene som å holde oss hjemme når vi er syke, utføre god håndhygiene, holde god avstand til hverandre og teste for Covid-19 med lav terskel, sier Myhrvold.

Flest smittede blant personer på 35 til 54 år

Når det gjelder aldersfordeling blant de smittede i løpet av de siste to ukene, er det registrert lavere smitte blant barn og unge, men også lav smitte blant personer over 65 år.

Personer mellom 35 og 54 år utgjør størsteparten av de smittede de siste to uker.

Kommuneoverlegen skriver at andelen i lokalbefolkningen vaksinert mot Covid-19 er foreløpig for lav (cirka 1,1 prosent) for at vaksinasjonen skal ha innvirkning på risikovurderingen av smittesituasjonen nå.

Andre nøkkeldata for uke seks (8.-14. februar)

 • Antall personer i karantene: 183 (stabilt fra 179 personer i uke 5).
 • Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19: under fem pasienter. Ahus melder om tilnærmet normal drift.
 • Reproduksjonstallet (R) for Viken fylke: 0,9. R-tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R=1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person. Et stigende R-tall kan varsle mulig ny kraftig spredning av viruset, som igjen kan utfordre det norske helsevesenet.
 • TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)-kapasitet i Nordre Follo: Svært god. Kommunen har også nå erfaring med rask og massiv mobilisering av TISK-kapasitet i krise. Det er god kapasitet i helse- og omsorgstjenestene.

En ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen onsdag 24. februar.

Les også: Fra mørkerødt til gult nivå fra mandag neste uke

Powered by Labrador CMS