Covid-19 i Nordre Follo

INGEN NYE SMITTETILFELLER I NORDRE FOLLO: De siste fire dagene har det ikke vært registrert noen nye smittetilfeller i Nordre Follo.
INGEN NYE SMITTETILFELLER I NORDRE FOLLO: De siste fire dagene har det ikke vært registrert noen nye smittetilfeller i Nordre Follo.

Ingen smittet på fire dager

Siden fredag forrige uke har det ikke blitt registrert nye smittetilfeller i Nordre Follo. Allikevel kommer kommunen med en kraftig advarsel mot å juble for tidlig.

Publisert

Nordre Follo har ikke hatt nye registrerte smittetilfeller på fire dager. Smittetallene har den siste uken sunket kraftig siden det første smittetilfelle ble resgistrert 10. mars. Samtidig advarer kommuneoverlegen mot å juble for tidlig.

      Covid-19 i Nordre Follo

 • Antall innrapporterte smittetilfeller (siste innraportering for mandag 27. april): 94 personer. Tre døde.

  • 27. april: 0 meldte tilfeller
  • 26. april: 0 meldte tilfeller
  • 25. april: 0 meldte tilfeller
  • 24. april: 0 meldte tilfeller
  • 23. april: 1 meldt tilfelle
  • 22. april: 0 meldte tilfeller
  • 21. april: 4 meldte tilfeller
  • 19.-20. april: 0 meldte tilfeller
  • 18. april:  1 meldt tilfeller
  • 17. april: 2 meldte tilfeller
  • 16. april: 0 meldte tilfeller
  • 15. april: 2 meldte tilfeller
  • 12.-14. april: 0 meldte tilfeller
  • 11. april: 2 meldte tilfeller
  • 10. april: 1 dødsfall (voksen person, under 67 år)
  • 8.-10. april: 0 meldte tilfeller
  • 7. april: 1 meldt tilfelle
  • 6. april: 0 meldte tilfeller
  • 5. april: 0 meldte tilfeller 
  • 4. april: 2 meldte tilfeller
  • 3. april: 2 meldte tilfeller
  • 2. april: 3 meldte tilfeller
  • 1. april: 5 meldte tilfeller, 1 dødsfall (voksen person, under 67 år)
  • 31. mars: 4 meldte tilfeller
  • 30. mars: 3 meldte tilfeller
  • 29. mars: 1 meldt tilfelle
  • 28. mars: 6 meldte tilfeller
  • 27. mars: 0 meldte tilfeller
  • 26. mars: 4 meldte tilfeller
  • 25. mars: 7 meldte tilfeller
  • 24. mars: 4 meldte tilfeller
  • 23. mars: 3 meldte tilfeller
  • 22. mars: 3 meldte tilfeller, 1 dødsfall (eldre mann over 67 år)
  • 21. mars: 5 meldte tilfeller
  • 20. mars: 4 meldte tilfeller
  • 19. mars: 2 meldte tilfeller
  • 18. mars: 6 meldte tilfeller
  • 17. mars: Ingen meldte tilfeller
  • 16. mars: 1 meldt tilfelle
  • 15. mars: 1 meldt tilfelle
  • 14. mars: 5 meldte tilfeller
  • 13. mars: 1 meldt tilfelle
  • 12. mars: 9 meldte tilfeller
  • 11. mars: 0 meldte tilfeller
  • 10. mars: 2 meldte tilfeller

  OBS! Vær oppmerksom på at testkriteriene hele tiden har vært strenge, så kommunen antar at antall smittede er høyere.

– Det er nå vi må fortsette å være flinke til å følge de grunnleggende smittevernrådene, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun kommer med en klar anbefaling:

– Vi må ikke glemme å holde avstand til hverandre, vaske hendene godt og lenge samt ikke minst holde oss hjemme hvis vi føler oss syke, sier kommuneoverlegen.

Les også: – Smittetoppen i Nordre Follo kommer om cirka 10 til 14 måneder

Effekten av de strenge tiltakene

Hvorfor opplever vi smittestopp i Nordre Follo?

Effekt av tiltakene mot Covid-19-spredningen, som ble satt i verk 12. mars, vil synliggjøres to til tre uker etter iverksettelse. Det er nok effekten av disse drastiske tiltakene vi ser fremdeles, sier kommuneoverlegen.

      Smittetallet R:

 • Smittetallet R, eller reproduksjonstallet Reff, beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med covid-19, smitter videre.
 • Når R er under 1, antyder det at vi ikke har en økende smitte i befolkningen.
 • Regnes ut i modelleringer som kjøres daglig.

Snitt for hele landet: R er 0,67 for siste døgn. Usikkerhetsintervallet er 0,62-0,72.

Det ser ut til at R på 0,67 kan stemme også for Nordre Follo kommune, ifølge kommuneoverlegen.

Oslo: R er 0,88 (en medianverdi). Usikkerhetsintervallet er 0,82-0,96.

Hun forklarer videre at når kommunen har klart å få det så kalte smittetallet R (red. anm.: tallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med covid-19, smitter videre) ned til cirka 0,67, som det er anslått å være nå, vil man ha en påfølgende god kontroll på smitten så lenge tallet er så lavt og kommunens smitteoppfølgingssystem er dimensjonert for det.

Smittetallet på under 1,0 betyr at hver enkelt som er smitteførende med covid-19 vil smitte mindre enn en annen person. Hvis man klarer å opprettholde dette, vil epidemien gradvis dø ut, sier kommuneoverlegen.

Les også: Fra barnehager og skoler til sykehjem og andre helseinstitusjoner

Tester mellom 20 til 90 personer daglig

Har dere merket en større pågang av personer som ønsker å bli testet for covid-19 etter at testkriteriene ble endret 20. april?

Vi har en jevn pågang med spørsmål om testing, men erfaringsmessig er det jo også færre som har luftveissymptomer eller symptomer på infeksjon når vi begynner å nærme oss vår og sommer.  Vi kan ikke si at vi har merket noen betydelig økning i henvendelser siden den 20. april, sier Johnsen Myhrvold.

Ifølge henne har de testet mellom 20 og opptil 90 personer daglig i perioden.

Vi har nå nærmere 90 positive prøvesvar, dog ikke alle har vært testet hos oss, men det gjelder de aller fleste, sier kommuneoverlegen.

Hvor mange pasienter fra Ahus ligger nå på kommunens covidavdelingen på Langhus? 

Det er for tiden to pasienter der som er i god bedring, sier kommuneoverlegen.

Hvor mange er på intensivavdelingen på Ahus per i dag?

Vi kjenner ikke til å ha noen pasienter fra Nordre Follo på intensivavdelingen på Ahus, sier Johnsen Myhrvold.

Les også: Barnehage-spytting anmeldt til politiet