KUN PÅ TRE STEDER: Kong Harald fylte 84 år på søndag, men kommunen sørget for flagging kun ved tre steder: ved begge rådhusbyggene og på Jan Baalsruds plass. Foto: Yana Stubberudlien
KUN PÅ TRE STEDER: Kong Harald fylte 84 år på søndag, men kommunen sørget for flagging kun ved tre steder: ved begge rådhusbyggene og på Jan Baalsruds plass. Foto: Yana Stubberudlien

Sparte 70.000 kroner ved å droppe full flagging

70.000 kroner skulle til hvert år for at det skulle flagges fra alle kommunens flaggstenger på alle offentlige flaggdager, men flertallspartiene valgte å begrense full flagging til kun tre flaggdager.

Publisert Sist oppdatert

Når det er såkalt full flagging, som på 1., 8. og 17. mai, så heises flaggene på alle flaggstengene kommunen eier, men det er ikke samme regel for de andre offisielle flaggdager, inkludert kongelige bursdager.

Søndag 21. februar var kongens bursdag. Oppegård Avis fikk flere henvendelser fra innbyggere som syntes det var trist og flaut at flagget ikke vaiet på alle kommunens flaggstenger den dagen.

Samordnet flaggrutinene

Utvalgsleder Camilla Hille forklarer at saken om flaggrutiner kom som følge av behov for å samordne flaggrutinene fra Ski og Oppegård.

I gamle Ski kommune var det flagging på alle flaggstenger ved alle offisielle flaggdager gjennom året, mens i gamle Oppegård kommune var det bare utvidet flagging (flagging ved skoler, sykehjem og alle andre kommunale bygg) 1., 8. og 17. mai. De andre dagene ble det bare flagget på flaggstangen foran det gamle rådhuset på Kolbotn.

Skulle politikerne ha valgt å videreføre Ski kommunens flaggrutiner i hele Nordre Follo, ville det ha en kostnad på cirka 256.000 kroner, ifølge tidligere rådmann Jane Short Aurlien (assisterende kommunedirektør nå).

Reduserte med 70.000 kroner

Da saken om flagging ble behandlet politisk i desember i fjor, anbefalte rådmannen at kostnadene ved flagging reduseres med 70.000 kroner (til 186.450 kroner per år), med begrunnelse om at kommunen hadde et stramt budsjett og behovet for kutt i alle tjenester var på cirka 190 millioner kroner fra 2021.

Partiene som danner flertallet i Nordre Follo (Ap, MDG, Sp, Sv, V og Uavhengige) valgte å støtte rådmannens forslag om dette.

Norges offisielle flaggdager:

 • 1. januar: 1. nyttårsdag
 • 21. januar: H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • 6. februar: Samefolkets dag (siden 2004)
 • 21. februar': H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 • 1. mai: Offentlig høytidsdag, arbeidernes internasjonale kampdag
 • 8. mai: Frigjøringsdagen 1945 (siden 1964)
 • 17. mai: Grunnlovsdagen
 • 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli: H.M. Dronning Sonjas fødselsdag (siden 1968)
 • 20. juli: H.K.H. Kronprins Haakons fødselsdag
 • 29. juli: Olsokdagen
 • 19. august: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag (siden 2001)
 • 25. desember: 1. juledag
 • 1. påskedag (bevegelig)
 • 1. pinsedag (bevegelig)
 • Dagen for stortingsvalg (bevegelig)

Det ble vedtatt at kommunen skal sørge for flagging kun 1. mai, 8. mai og 17. mai ved alle skoler og andre kommunale bygninger som har flaggstenger. På øvrige norske flaggdager skulle det flagges kun ved Nordre Follo rådhus, ved tidligere Oppegård rådhus og ved Jan Baalsruds plass på Kolbotn. Flagging skulle gjennomføres av ansatte i virksomheten Byggdrift.

Hogne Handeland Haug, virksomhetsleder for Byggdrift i Nordre Follo kommune, sier at de fortsatt jobber med å tilrettelegge for at frivillige skal kunne gjennomføre flagging på resterende steder alle de andre offisielle flaggdagene (det vil si alle de andre flaggdagene utenom 1., 8. og 17. mai hvor kommunen selv gjennomfører full flagging på alle flaggstenger).

NÅ OGSÅ PÅ JAN BAALSRUDS PLASS: Det ble vedtatt at det skal flagges kun ved Nordre Follo rådhus, ved tidligere Oppegård rådhus og ved Jan Baalsruds plass på Kolbotn på alle offisielle flaggdager. Foto: Yana Stubberudlien
NÅ OGSÅ PÅ JAN BAALSRUDS PLASS: Det ble vedtatt at det skal flagges kun ved Nordre Follo rådhus, ved tidligere Oppegård rådhus og ved Jan Baalsruds plass på Kolbotn på alle offisielle flaggdager. Foto: Yana Stubberudlien

Overførte ansvaret til frivillige

– Jeg har stor tro på at mange frivillige vil kunne flagge utover den flaggingen kommunen tar ansvaret for. Det er ingen lov som påbyr kommunen å flagge, slik det er for statlige virksomheter, men vi ønsker likevel å flagge på så mange steder som mulig ved å spille på lag med lokalsamfunnet, sier Camilla Hille (V).

Hun sier vedtaket fører til noe redusert flagging i tidligere Ski kommune, mens det i tidligere Oppegård blir et bedre tilbud om flagging enn det var før kommunesammenslåingen, ved at det i tillegg til flagging utenfor det nedlagte rådhuset på Kolbotn og sykehjemmene, også vil bli blir flagget på Jan Baalsruds plass.

Opp til skolene og sykehjemmene

– Når det gjelder flagging ved sykehjemmene, skal flagging på alle flaggdager gjennomføres av sykehjemmene selv (ansatte ved sykehjemmene), sier Hogne Handeland Haug i Nordre Follo kommune.

Skolene i hele kommunen står også fritt til å flagge så lenge flaggreglene følges, ifølge Camilla Hille.

– Det kan være en oppgave elevråd, FAU eller andre vil kunne påta seg, men det er altså helt vanlig praksis at flaggstengene ved skolene bare har flagg ved utvidet flagging (kun den 1., 8. og 17. mai). Det kan være noen andre flaggdager skolen ønsker å markere. Det er bare positivt, sier utvalgslederen.

Vil ikke bruke disposisjonsfond

Utvalgslederen påpeker at flertallspartiene i Nordre Follo ikke ønsket som Høyre og resten av opposisjonen å bruke 70.000 kroner av kommunens disposisjonsfond til utvidet flagging.

– Det er mer enn nok av viktigere oppgaver vi kan bruke disse fondsmidlene på. Vi har god tro på at mange frivillige vil bidra på en måte som gjør at folk i gamle Ski kommune ikke opplever å få et dårligere tilbud gjennom samordning av flaggrutinene, sier Hille.

Hva med 68.000,- i lønnsøkning til toppledere?

– Dere har valgt å kutte 70.000,- for å velge redusert flagging fra 2021, men har samtidig funnet 68.000 kroner for å gi disse pengene til lønnsøkning i 2021 hos ni kommunalsjefer, som har lønn på over en million kroner fra før. Synes du det er en riktig prioritering?

– Jeg synes at spørsmålet er søkt. Det er veldig rart å sette opp kostnadene ved lønnsøkning til kommunalsjefene og kostnadene ved flagging mot hverandre, men jeg mener alle må være edruelige i trange økonomiske tider, sier Hille.

Powered by Labrador CMS