SPENNENDE ORDNING: Dav Øvrom i Follo Ren viser frem det som kan bli fremtidens avfallshåndtering her i Oppegård. For anledningen har Follo Ren lånt en mobil gjenvinningsstasjon fra Oslo. Der er ordningen svært populær, og nå kan den komme til kommunen vår.

Søppel på hjul

Går denne ordningen gjennom, er det ikke du som kjører til gjenvinningsstasjonen. Den kjører til deg.

– Dette er en genial løsning. Den gir folk større fleksibilitet, og nye muligheter, sier kommunikasjonssjef Pia Kathrine Løseth og driftssjef Dag Øvrom i Follo Ren.

De sikter til den planlagte, mobile gjenvinningsstasjonen som Follo Ren snuser på for sine eierkommuner. I fremtiden kan det altså bli slik at dagens stasjon på Sofiemyr, erstattes av løsninger på hjul, bokstavelig talt.

Her kan du se video av hvordan de mobile gjenvinningsstasjonene ser ut

Oppgarderingsbehov

Bakgrunnen for de nye mobile stasjonene, er at det både er et stort oppgraderingsbehov på dagens gjenvinningsstasjoner, og det er et ønske om å erstatte dagens ordning med en moderne ordning hvor man både har mobile enheter, og en stor, sentral gjenvinningsstasjon på Vinterbro.

– De mobile enhetene vil reise på faste ruter rundt i kommunen, og i tillegg jobber vi med en løsning hvor folk kan bestille enheter hjem til seg selv som kan kjøres ut på bestilling. Dette vil nok bli en løsning som både borettslag og nabolag vil kunne glede seg over, for hvis du for eksempel har en dugnad i nabolaget, bestiller du en mobil stasjon fra oss. Den blir kjørt til nabolaget, og så henter vi avfallet slik at du slipper å laste det på henger og kjøre det til gjenvinningsstasjonen, sier de to.

 

SLIK SER DEN UT BAK: Det er også rom for spesialavfall.

Alle typer avfall

De mobile stasjonene vil i praksis kunne ta imot akkurat samme typer avfall som dagens permanente stasjoner, og prisene vil bli de samme som for å levere i dag, men du slipper en lang transportvei.

– Stasjonene skal kunne ta imot alle vanlige, grovavfallstyper og også spesialavfall, med mindre man har revet «halve huset». Da må man reise til Vinterbro. Det fine er her at du slipper å lagre store mengder avfall hjemme over tid for å samle deg opp «nok» til et hengerlass. Her kan du komme med alt fra en plastpose og oppver. Dessutten vil det bli mer fleksible åpningstider,sier Løseth. Den sentrale gjenvinningsstasjonen vil dessuten ha lengre åpningstider, og lørdagsåpent hele året. Til sammen blir dette et mer fleksibelt tilbud, sier Løseth

Fleksibilitet

Ingen ansatte mister jobben som følge av denne ordningen, for stasjonene må bemannes der de er alle fast ansatte blir med videre til den sentrale gjenvinningsstasjonen. Dessuten må de mobile gjenvinningsstasjonene også bemannes. Fleksibilitet blir uansett en sentral del av ordningen.

– Vi har ikke planlagt stoppesteder og ruter i detalj, men vi ønsker å være fleksible. Det fine med dette, er at vi kan justere rutene underveis hvis kundenes tilbakemelding er at ruten ikke passer, sier Løseth.

Mange kommuner har forsøkt denne ordningen, og det med stort hell.

INNI: Her skal du kaste avfallet ditt.

– I både Oslo og Bergen har dette blitt mottatt svært godt. Vi forstår at dette for mange kan virke som en ny og uvant løsning, men vi er ganske sikker på at folk vil få en mye bedre gjenvinnings-hverdag dersom denne ordnignen blir vedtatt, sier Løseth.

 

 

Til høsten

For tiden står saken hos politikerne. Bak forslaget ligger både samfunnsøkonomiske analyser, trafikkanalyser og mer til. Håpet er at saken skal bankes gjennom til høsten, og da vil man snu seg rundt for å få på plass både de mobile enhetene og den nye, store gjenvinningsstasjonen.

– Vi har sett på flere tomter i Vinterbro-området, og har blant annet en tomt som er veldig aktuell ikke langt fra Nesset på vei ut mot Nesodden.

– Noen ganger må man tørre å tenke nytt og tenke fremover for å finne de beste løsningene, for vi skal finne en løsning som skal fungere en del år fremover. Vi blir flere og flere og tettere og tettere befolket. Dette vil bli en modernisering og et fremtidsrettet opplegg som vil bli bra for folk flest, avslutter Løseth.

Her kan du se video av hvordan de mobile gjenvinningsstasjonene ser ut

Powered by Labrador CMS