TAR TIL ORDE FOR ROAF: Ordfører Thomas Sjøvold redegjør i dette debattinnlegget hvorfor ROAF er den riktige løsningen for Oppegård.

– Utfordringen ligger i eierskapsavtalen til Follo Ren

Ordfører Thomas Sjøvold forklarer hvorfor Oppegård bør ut av renovasjonsavtalen med Follo Ren.

Publisert

Jeg vil først understreke at jeg har bare gode ting å si om Follo Ren, driften av selskapet og servicen som leveres til våre innbyggere.

Selskapet leverer godt på de økonomiske målene, men vi er i Follo en sinke på å ta ut gevinster på miljø. Det er først når Follo ren fra i høst starter å levere avfallet til ROAF at vi får en avfallsløsning som leverer godt på miljømål.

Uenighet skaper utfordringer

Det største problemet for Follo Ren er at selskapet har eiere som ikke blir enig, og en selskapsavtale som gjør at hver enkelt eier i mange tilfeller kan legge ned «veto».

DAGENS GJENVINNINGSSTASJON: Her er gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr.

Derfor har ikke Follo Ren sitt eget sorteringsanlegg, vi har umoderne gjenvinningsstasjoner og inntil videre brenner vi avfall som kunne gått til materialgjenvinning. 

Slik kan vi ikke ha det.

Jeg vil at vi skal være en del av et innovativt selskap som leder an i utviklingen og som setter miljømålene høyest.

Les også: Styreleder Ildri Eidem Løvaas:  – Hvorfor haster det så veldig, Oppegård?

Lang utredning 

Follo har i over 10 år nå utredet alternative renovasjonsløsninger. Det har skjedd i samarbeid mellom kommunene og Follo Ren. Mens vi har utredet har andre, som ROAF, bygget og satt i drift.

Miljøet trenger handling, ikke utredning. Vi har gjort alle utredningene og jeg er helt enig med Follo Ren i at den beste løsningen som er tilgjengelig pr i dag finnes på ROAF sitt anlegg på Skedsmokorset.

Forskjellen er at jeg mener vi kan oppnå mer som deleier, fremfor å kjøpe tjenester til selvkost. Da kan vi være med på å påvirke utviklingen av anlegget videre, for her er det mange utviklingsmuligheter, og sørge for at vi også i fremtiden vil ha en løsning som prioriterer miljømål over økonomiske mål. ROAF har også en selskapsavtale som sikrer at flertallet bestemmer, da er man enten med eller så må man melde seg ut.

Les også: Skjebnedag for Follo Ren

Anlegget drives av selskapet selv. Det er mener jeg er både viktig og riktig i denne bransjen. På dette området ønsker jeg interkommunal drift gjennom ROAF fremfor konkurranseutsetting via Follo Ren.  

Nødvendig oppgradering

ØNSKER EN NY LØSNING: Ordfører Thomas Sjøvold mener blant annet at det interkommunale eierskapet i Follo Ren stikker kjepper i hjulene for en effektiv renovasjonsløsning.

I tillegg kan vi samtidig ta grep for å sikre en nødvendig oppgradering og utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr. Det er også et viktig miljøtiltak. Gjenvinningsstasjonen kan utvides for å sikre kapasitet for innbyggerne i Nordre Follo.

Den lange tiden det tar tatt å få en avgjørelse på dette området kan også føres tilbake til uenige eiere.

Hva innbyggerne skal betale i renovasjonsgebyr beregnes etter selvkostprinsippet. Slik er det nå og slik er det i fremtiden. En større grad av materialgjenvinning koster penger. Også Follo Ren trenger investeringer fremover som vil bidra til å øke kostnadene, omlastestasjon etableres i Ski og gjenvinningsstasjonene trenger store investeringer.

Ser man på snittavgiften fra ROAF mot Follo Ren sitt gebyr snakker vi om en økning på kr 900,- etter Follo Ren starter å levere til ROAF. Variasjon i kostnader kan knyttes til investeringer og tidspunkt på når avtaler er blitt fornyet. Realiteten er at det er markedsprisene som i veldig stor grad avgjør Follo Ren sine kostnader.

Det er ingen grunn til å tro at Follo Ren over tid vil gjøre bedre innkjøp enn ROAF gitt at sistnevnte er over dobbelt så stort.

Les også: Økt gjenvinning i Oppegård i 2016

Ski må være med 

Når det nå er slik at vi allikevel skal levere hovedmengden av avfallet til ROAF, så håper jeg alle eierkommunene i Follo Ren vurdere å knytte seg til ROAF isteden, men det er klart at for oss er det avgjørende at i alle fall Ski er enige i dette og at vi tar dette skrittet sammen.

Denne saken handler om vi i fremtiden skal ha en renovasjonsordning som ligger helt i toppsikte miljømessig, hvor vi kan være med å påvirke en fremtidig utvikling og hvor vi inngår i et ennå større innkjøpssamarbeid på de resterende tjenestene.

Det handler om vi skal ta kontroll å bli ledere i utviklingen eller om vi skal løpe etter. Det siste blir kanskje billigst, men for meg er dette å satse på miljøet og å være med på utviklingen.  

Powered by Labrador CMS