UKRAINA-KRIGEN

GJENNOMFØRTE FEM MØTER: Her i kirkelokalene på Greverud har det blitt arrangert språkkafé hver torsdag siden 19. mai.

Stiller opp for ukrainske flyktninger

Hver torsdag samles det en gjeng ukrainere i Greverud kirke, både for det sosiale, men også for språk- og kulturopplæring.

Publisert Sist oppdatert

Se min kjole, den er rød som rosen,

Alt hva jeg eier, det er rødt som den...

Da Oppegård Avis var innom Greverud kirke midt på dagen torsdag 16. juni, kunne vi høre den velkjente barnesangen inne i kirkelokalene. Med teksten på både norsk og ukrainsk på skjermen og ved hjelp av de lokale frivillige fra kirken, prøvde de nyankomne ukrainske flyktningene å lære fargene på norsk.

Tilbudet med språkkafé i Greverud kirke er ikke et vanlig norskkurs for de nyankomne ukrainske flyktningene, men en uformell møteplass der de kan treffes og hvor lokale frivillige kan hjelpe dem med språket via enkle samtaler over en kaffekopp.

Fem torsdager

Hver torsdag samles det en gjeng ukrainere i Greverud kirke, både for det sosiale, men også for språk- og kulturopplæring. Det var for en drøy måned siden at diakoniutvalget ved Greverud kirke, som består av frivillige, tok initiativ til å starte opp en kafé med språkopplæring og sosialt tilbud for de ukrainske flyktningene i Nordre Follo.

– Dette behovet oppstod da det kom flere ukrainske flyktninger til Greverud, sier Ingunn Ileby (55), som er diakon eller enklere sagt leder av kirkens omsorgsarbeid.

Siden 19. mai har det blitt gjennomført fem slike møter. Tilbudet er gratis og varer i to og en halv time hver gang.

Ti frivillige

– Da krigen i Ukraina eskalerte så voldsomt i slutten av februar, ønsket vi å bidra med noe. Tilbudet med språkkafeen gir både glede og mening. Flere av de totalt ti frivillige er tidligere lærere. Vi bidrar med vår kompetanse og prøver å formidle norsk på en enkel måte, gjennom barnesanger og enkle samtaler, sier Ileby.

Det er norsk-ukrainske lærer Olga Berget (41) fra Oppegård som står for selve undervisningsopplegget, mens mannen hennes, Stein Erik Berget (48), hjelper til med den digitale fremvisningen og annet som trengs.

INITIATIVTAKERNE: På bildet ser du ekteparet Stein Erik og Olga Berget fra Oppegård sammen med Gro Næss Magnus, som er leder av diakoniutvalget ved Greverud kirke.

– Det var meg, Olga og en nyankommet ukrainske flyktning som fikk en ide om å starte en språkkafé i kirken for å hjelpe med det vi kan, sier Gro Næss Magnus (74), som er leder av diakoniutvalget på Greverud.

15 deltakere

Siden slutten av mai har totalt 15 ukrainske flyktninger, som har blitt bosatt i vår kommune, vært innom språkkafeen i Greverud kirke.

– Vi hadde trodd at det skulle komme enda flere. Uansett hvor mange som kommer ser vi at tilbudet vårt er godt likt av ukrainerne. De som kommer til oss er takknemlige, blide, motiverte og ivrige, sier Næss Magnus, som synes at det frivillige arbeidet de har satt i gang er veldig givende.

Torsdag forrige uke hadde språkkafeen det siste møtet før sommerferien, men arrangørene sier at de godt kan fortsette etter sommeren hvis det blir behov for det.

HJELPER TIL: På bildet ser du Gro Næss Magnus, som er leder av diakoniutvalget ved Greverud kirke, sammen med en annen frivillig som bidrar med enkel språkopplæring.

Bosatte 89 flyktninger

Per i dag har kommunen bosatt 89 ukrainske flyktninger, hvorav 22 barn i skolealder.

– Alle disse flyktningene har fått bolig eller skaffet bolig selv, som er godkjent for bosetting. I tillegg til disse 89 kommer det regelmessig nye ukrainere til kommunen, som oppholder seg her i påvente av innvilget søknad om beskyttelse, sier Anders Glette, som jobber i flyktningtjenesten i Nordre Follo.

Han sier at 58 av de 89 bosatte ukrainske flyktningene har kommet hit på egenhånd, for så å bli bosatt i kommunen gjennom avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). De resterende har kommet til kommunen fra ulike asylmottak.

Tolv barn i velkomstklassen

– Siden slutten av februar har cirka tolv ukrainske barn begynt i kommunens velkomstklasse på Tårnåsen skole, sier Stein Erik Berget.

Kona hans, Olga Berget, er utdannet lærer fra Volyn region (ligger nordvest i Ukraina og grenser til Hviterussland i nord og til Polen i vest). Hun ville gjerne bidra med sin kompetanse i den svært vanskelige tiden for alle ukrainere. Til daglig jobber Olga som hjelpelærer i velkomstklassen. I tillegg underviser hun i enkelte fag ved den samme skolen.

– Det er frivillig å benytte seg av velkomsttilbudet i kommunen, og noen foretrekker at barna heller går på nærskolen. Det vil derfor variere om barna har noen dager i velkomstklasse eller ikke. De får selvsagt også tilpasninger og hjelp på nærskolen, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Elevene som benytter seg av tilbudet med velkomstklassen, hører til på ulike trinn og kommer fra flere barne- og ungdomsskoler i kommunen. Etter sommerferien skal de fortsette med å være i velkomstklassen på Tårnåsen skole tre dager i uken, mens de resterende to dagene i uken skal de være på nærskolen.

Koffert full med sterke opplevelser

– Vi ser at språkkafeen er et viktig tilbud for de ukrainerne som kommer hit, særlig med tanke på at flere av dem har blitt revet vekk fra familien i Ukraina på en så brutal måte, sier Olga Berget.

Millioner av mennesker har flyktet ut av Ukraina og mistet hjemmene sine. Mange hadde kun med seg det aller viktigste og det de fikk plass til i en koffert, i tillegg til kofferten som er full av sterke opplevelser knyttet til krigen i hjemlandet.

Takker for hjelpen

Flere av ukrainerne vi har snakket med har hatt vanskeligheter med å beskrive hvordan det føltes å oppleve krigen på nært hold eller se tungt fleroppskytingsrakettsystem i aksjon rett over hodet. Varmen de har opplevd fra kommunen og lokalsamfunnet i Nordre Follo er de svært takknemlige for.

Tobarnsmor Viktoriia Geidarova (41), som har blitt bosatt på Kolbotn, takker kommunen og lokalsamfunnet på vegne av alle deltakerne av språkkafeen.

BROBYGGING: Tilbudet med språkkafé i Greverud kirke er ikke et norskkurs, men en uformell møteplass der ukrainerne kan treffes og hvor frivillige bruker språket i enkle samtaler over en kaffekopp.

– Uansett hvor vi kommer blir vi tatt imot med åpne armer. Min eldste datter på 14 år har drevet med rytmisk gymnastikk (RG) i ni år. Da vi kom til Nordre Follo, fikk hun tilbud om å trene med den lokale RG-gruppen på Sofiemyr. En av RG-lærerne (Tone Borgen Landerud fra RG-gruppen i KIL) kom til og med hjem til oss med både RG-klær og nødvendig utstyr. Da min yngste datter skulle spille piano under en innsamlingskonsert i Oslo i slutten av april, fikk hun en piano i gave slik at hun kunne øve før konserten. Da var det Oppegård Røde Kors som sørget for dette, sier hun.

Powered by Labrador CMS