NÆRHET: – Kolbotn sentrum har en unik nærhet til naturen med en stor og flott flytebrygge ut mot Kolbotnvannet, skriver Karen Lorch-Falch Lind i dette innlegget.
NÆRHET: – Kolbotn sentrum har en unik nærhet til naturen med en stor og flott flytebrygge ut mot Kolbotnvannet, skriver Karen Lorch-Falch Lind i dette innlegget.

Den grønne byen ved Kolbotnvannet

Mannen min og jeg er nyetablerte innflyttere fra Oslo. Vi er i 30-årene, jobber i Oslo, venter vårt andre barn og valgte Kolbotn av særlig tre grunner.

Publisert

Nærhet til jobb, ønske om rekkehus/tomannsbolig/enebolig med hage, og byens unike nærhet til naturen. For oss er Kolbotn en grønn by ved Kolbotnvannet. Det er det som er Kolbotns særmerke og identitet, og som må være dens visjon (som igjen henger sammen med kommunens visjoner om «hjerterom» og «et sted å elske»). Med denne visjonen har jeg lyst til å dele fire konkrete synspunkter.

1) Et rent Kolbotnvann i grønne omgivelser. Nei til fortetting rund Kolbotnvannet  

Kolbotn er ikke Kolbotn uten Kolbotnvannet. Et rent vann må stå øverst på prioriteringslista. Forurensningen av Kolbotnvannet skyldes særlig utbygging og fortetting og lekkasje fra avløpsledninger. I perioden 2003-2015 har vannet forverret seg (jf. orienteringssaken til Utvalg for miljø og plan 24.4.2018). Med denne kunnskapen tenker jeg det er en dårlig ide å satse på utbygging og fortetting ved Kolbotnvannet.

Prosjektet i Storebukta med 80 boliger er allerede i gang, nå står Tangen for tur - kanskje også Båtsleppa. Når jeg padler i Kolbotnvannet, gleder jeg meg alltid til å padle langs de vakre hagene ved Båtsleppa. Det ville vært et stort tap for Kolbotn og flytebrygga ved Kolben, å miste utsikten til de sjarmerende husene og vakre hagene, som setter sitt grønne preg på byen vår.

2) Nærheten til naturen. Nei til svømmebasseng i Kolbotnvannet

Kolbotn sentrum har en unik nærhet til naturen med en stor og flott flytebrygge ut mot Kolbotnvannet. Den gir alle innbyggere tilgang og nærhet til vannet og naturen - gående så vel som trillende og rullende. Her koser vi oss med naturlig stillhet i grønne omgivelser, vi ser på planter og trær, fisker og fugler, leser avisa, kanskje en bok og kjenner sola varme fra tidlig mars til seint i oktober. Noen fisker fra brygga, andre padler i kajakk eller kano. Det er et godt sted å være, et naturlig møtested som inkluderer alle og som styrker fellesskapet på Kolbotn. Et flytende svømmebasseng i Kolbotnvannet passer ikke med måten området brukes på i dag. Det ville tvert imot ha gått på bekostning av det andre. Det ville ikke vært et gode for fellesskapet, men for en liten del av befolkningen og vi ville mistet noe av det mest verdifulle vi har - den unike nærheten til naturen og dyrene som lever der, og mulighetene som i dag finnes for et hverdagslig og kortreist friluftsliv som inkluderer alle.

3) Kolbotns grønne park. Nei til leilighetsbygg og svømmehall i Generasjonsparken

Generasjonsparken er den eneste parken i Kolbotn sentrum, hvis vi ikke regner med grøntarealet rundt rådhuset, som snart skal selges og omgjøres til private boliger. Generasjonsparken er svært godt besøkt - det er en suksess – kanskje det mest besøkte uterommet i sentrum. Jeg tror det særlig skyldes fire ting :1) Den naturnære plasseringen ved flytebrygga og Kolbotnvannet med gode solforhold og flott utsikt 2) Den offentlige beliggenheten og tilknytningen til Kolben kulturhus med folkebibliotek og et kulturtilbud som favner bredt. 3) Nærheten til togstasjonen, butikkene og spisestedene på Kolbotnsenteret 4) Parkens størrelse og tilrettelegging for alle aldersgrupper samlet på ett sted. Generasjonsparken samler og styrker felleskapet på Kolbotn. Det er en naturlig møteplass som inkluderer alle og som gir liv til en grønn og hjertevarm by. Spredte «aktivitetsstasjoner» (jf. Sentrumsplanen) litt her og litt der med en liten aktivitetspark som er tilknyttet de private leilighetene og rekkehusene som bygges i Storebukta og ved Tangen, kan ikke erstatte Generasjonsparken. En alternativ plassering av svømmehallen ville dessuten gitt muligheter for et større anlegg, som ville stått i forhold til mangfoldet og veksten i befolkningen.

4) Runden rundt Kolbotnvannet

«Runden» eller «runden rundt Kolbotnvannet» er kanskje Kolbotns mest spaserte og området regnes som et av Kolbotns viktigste nærfriområder. I dag er turstiene langs Kantoråsen bare tilgjengelig for gående og løpende. Hva med å tilrettelegge en av turveiene for syklende, trillende og rullende, slik som på Sognsvann? Det er så lett å glemme det vi allerede har og bruker. Det er mange gode grunner til at runden rundt Kolbotnvannet brukes av gående og løpende hver eneste dag. En turvei rundt Kolbotnvannet, som kan brukes av alle, ville vært et stort løft for Kolbotn og en gave til hele Kolbotns befolkning.    

Støtter du synspunktene? Artikkelen har sin egen side på Facebook: «Kolbotn – den grønne byen ved Kolbotnvannet». Oppfordrer alle til å like og dele siden.