HAR VÆRT ENGASJERT I SAKEN: Bjørn Kløvstad (61) fra Kolbotn representerer Nordre Follo Høyre i kommunestyret og formannskapet.

Bekymret for kommunens økende gjeldsgrad

– Vedtaket om å ikke selge Kolbotnveien 23 er et særdeles dårlig politisk håndverk, sier Bjørn Kløvstad (H).

Publisert Sist oppdatert

Lokalpolitiker Bjørn Kløvstad (61) fra Kolbotn, som sitter i kommunestyret og formannskapet, representerer Nordre Follo Høyre.

Sammen med PP, V og Uavhengige støttet Høyre kommunedirektørens forslag om at Kolbotnveien 23 skulle selges for 73 millioner kroner til Citycon Kolbotn Torg Eiendom AS, men flertallet vedtok å beholde denne eiendommen i kommunal eie.

– Dette vedtaket er et særdeles dårlig politisk håndverk, sier Kløvstad.

Les også: Vedtok å ikke selge Kolbotnveien 23 for 73 millioner

Enstemmig vedtatt i fjor

– Da saken om salg av den aktuelle eiendommen ble behandlet i kommunestyret i fjor sommer (17. juni), ble rådmannens forslag om å gå i dialog med Citycon om salget av denne eiendommen og eventuell tilbakeleie av lokalene til helsestasjonen, enstemmig vedtatt, sier Høyre-politikeren.

Han lurer på årsaken til at flertallspartiene ikke var bekymret for helsestasjons fremtid i fjor sommer da de støttet rådmannens forslag om salget.

Kløvstad påpeker også at kommunen har en forpliktende opsjon på en videre leie av lokalene til helsestasjonen frem til 2027, noe flertallspartiene ikke nevner. Ifølge gruppelederen for Ap har helsestasjonen en leieavtale kun frem til 2024.

4,2 millioner per år

Høyre-politikeren understreker at kommunen har en alvorlig gjeldssituasjon med en svært høy gjeldsgrad på 128 prosent. Han mener at med den forventede renteøkningen vil den økonomiske situasjonen til Nordre Follo bli ytterligere forverret.

– Med dagens rentenivå vil et ekstra lån på 100 millioner kroner bety seks millioner kroner per år i rente- og avdragsbetaling. Ved å ikke selge Kolbotnveien 23 for 73 millioner kroner i år er vi nå nødt til å låne et tilsvarende beløp, som er helt nødvendig for å kunne realisere de planlagte investeringene. Et kompenserende låneopptak ved å ikke selge Kolbotnveien 23 vil bety en årlig kostnad for kommunen på 4,2 millioner kroner i renter og avdrag, sier Kløvstad.

– Ikke bærekraftig

I henhold til kommunestyrets vedtak skal ikke kommunens netto lånegjeld overstige 110 prosent i gjennomsnitt i planperioden på fire år, og lånegjelden skal reduseres til 80 prosent (anbefalt av økonomiske fagmiljøer) innen 2030, men foreløpig ser vi utvikling i en annen retning.

Dette vedtaket handler ikke om økonomisk bærekraft. De som kommer etter oss får rett og slett dårlige vilkår.

Bjørn Kløvstad (H)

Nordre Follo har svært høy gjeldsgrad i dag. For 2022 ligger gjeldsgraden på 128 prosent, som er langt over anbefalt nivå for en økonomi.

Høyre mener at kommunen ikke skal låne mer penger enn det de har lånt per i dag (7,3 milliarder kroner i total lånegjeld per oktober 2021).

– Med vårt budsjettforslag får kommunen en gjeldsgrad på 128 prosent, som er uendret fra dagens nivå. Med flertallspartienes forslag, som ble vedtatt den 15. desember, vil Nordre Follo få en gjeldsgrad på 146 prosent, sier Kløvstad (H).

Politikeren fra Kolbotn mener at det ikke er forsvarlig å øke kommunens gjeldsgrad. Han mener også at dette vedtaket vil få konsekvenser for tjenestene i årene fremover.

– Dette vedtaket handler ikke om økonomisk bærekraft. De som kommer etter oss får rett og slett dårlige vilkår, sier han.

– Spekulasjoner

Arbeiderpartiet skriver at på et generelt grunnlag mener de at rentekostnadene vil være den reelle kostnaden ved et lån, ikke avdragene.

– Vi mener prisstigningen på eiendommen vil være langt høyere enn rentekostnadene når vi eier bygget. Videre må vi inkludere leieinntekter og reduksjonen i våre egne leieutgifter. Totalt sett er dette mer samfunnsøkonomisk enn å selge det til det vi mener er en for lav pris. Dessuten er det viktig å bevare kommunale arbeidsplasser på Kolbotn, det skaper liv i sentrum og er viktig for brukerne av tjenestene, sier Håkon Heløe (Ap).

– Når det gjelder påstand om fremtidig verdistigning av denne eiendommen ved å fortsatt beholde den i kommunal eie, er det kun spekulasjoner, sier Høyres Bjørn Kløvstad.

Dette ble vedtatt for 2022-2025

Under det siste kommunestyret onsdag 15. desember støttet flertallspartiene (Ap, MDG, SV, V, Sp og U) kommunedirektørens forslag om salg av varige driftsmidler/kommunale eiendommer i løpet av de neste fire årene.

Flertallspartiene vedtok å selge kommunal eiendom for til sammen 675.300.000 kroner i 2022-2025.

  • I 2022 skal kommunen selge for 250.500.000 kroner (mot budsjettforslaget fra opposisjonen (Høyre, Frp og PP) om å selge for 550.500.000 kroner).
  • I 2023 skal det selges for 124.800.000 kroner, som er 700.000.000 under beløpet opposisjonen har foreslått å selge for (824.800.000 kroner).
  • I 2024 skal det selges for 100.000.000 kroner, som er 840.000.000 under beløpet opposisjonen har foreslått å selge for (940.000.000 kroner).
  • I 2025 skal det selges for 200.000.000 kroner, som er 400.000.000 under beløpet opposisjonen har foreslått å selge for (600.000.000 kroner).

Dette foreslo opposisjonen

Opposisjonens forslag dreide seg om å selge for til nesten 3 milliarder kroner (2.915.300.000 kroner) i 2022-2025, som er 2.240.000.000 kroner mer enn det som ble vedtatt.

Opposisjonen har blant annet foreslått å selge skoletomtene til dagens Sofiemyr skole og Hellerasten ungdomsskole, næringsarealet ved Rosenholm stasjon. I gamle Ski kommune foreslo de å selge tomten til Follo barne- og ungdomsskole (foreslo salg av denne tomten i 2023), området i tilknytning til Vevelstad stasjon/ Langhus idrettspark syd for idrettsparken, tomt på Drømtorp hvor avd. Vei og Park holder til, Bøllerkollen, den såkalte Rikshospital-tomta på Langhus og tomteområdet nord for Vevelstadåsen.

– Fornuftig å vente

Oppegård Avis har spurt Ap om hvordan de har tenkt å håndtere den stramme økonomiske situasjonen med alle de planlagte investeringene, svært høy gjeldsgrad og med så lite salg av kommunal eiendom som det er vedtatt.

– Vi skal fortsatt selge eiendommer, men vi skal selge riktige eiendommer for riktig pris. Vi mener at vi ikke er tjent med å selge Kolbotnveien 23 nå, da forretningsanalysen totalt sett ikke levde opp til forventningene. Så lenge vi har behov for denne eiendommen selv, og så lenge vi har gode leieinntekter fra den, mener vi denne gangen det er fornuftig å vente siden prisen ikke var høyere, sier Håkon Heløe (Ap).

– Urealistisk

Det hjelper ikke å selge seg til fant.

Håkon Heløe (Ap)

Opposisjonens forslag om å selge eiendommer for nesten tre milliarder kroner i planperioden mener han er urealistisk.

– Vi har ikke så mange eiendommer som kan selges, uten at vi samtidig må selge formålsbygg som skoler og barnehager, for å leie tilbake for en dyrere sum, sier Heløe.

Han mener Ap og resten av flertallspartiene har vedtatt et ansvarlig økonomisk budsjett, hvor de sikrer stabil økonomi i kommunen og innhenter vedlikeholdsetterslepet som har vært spesielt stort i gamle Oppegård.

– Det er viktig å se gjeld i sammenheng med eiendeler. Det hjelper ikke å selge seg til fant. Vi vet at vi trenger eiendommer og bygg til for eksempel helsestasjon, skoler, barnehager, kontorer og andre kommunale lokaler. Vi trenger en langsiktig forvaltning av våre eiendeler, så økonomien er på riktig vei da omstillingsbehovet er lavere nå enn det var for da vi tok fatt på denne perioden, sier Håkon Heløe.

Powered by Labrador CMS