VIL BLI MER TILGJENGELIG FOR ALLE: Stadig settes det opp gjerder i strandsonen. Nå vil klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ha slutt på at folk tar for seg i strandsonen slik at strandsonen vil være mer tilgjengelig for alle. Foto: Oppegård Avis
VIL BLI MER TILGJENGELIG FOR ALLE: Stadig settes det opp gjerder i strandsonen. Nå vil klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ha slutt på at folk tar for seg i strandsonen slik at strandsonen vil være mer tilgjengelig for alle. Foto: Oppegård Avis

Nå kommer planen for hvordan Oslofjorden skal reddes

Solveig Schytz (V), Ida Lindtveit Røse (KrF) og Anne Kristine Linnestad (H) jubler over at en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden er nå på plass. – Endelig, dette har vi ventet på, sier de tre stortingsrepresentantene fra Follo.

Publisert

Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle. Tirsdag 30. mars la klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram regjeringens helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden.

JUBLER: Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V). Foto: Pivat
JUBLER: Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V). Foto: Pivat

– Miljøet i Oslofjorden er truet. Det er helt avgjørende at alle bidrar med det de kan for en renere Oslofjord. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en helhetlig plan for Oslofjorden som både ser utfordringer og løsningene i sammenheng. Rent vann og levende fjord kommer ikke av seg selv, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) fra Ås.

Hun påpeker at prosessen med planen for Oslofjorden startet etter at Venstres forslag om dette ble enstemmig vedtatt på Stortinget i 2017.

63 ulike tiltak

Planen inneholder 63 ulike tiltak og 19 punkt for nødvendig kunnskapsinnhenting. Tiltakene knytter seg til flere hovedområder. Dette gjelder både landbruk, forurensing, fiske, restaurering og friluftsliv.

Helt konkret handler det for eksempel om å redusere avrenning av gjødsel i landbruket, et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter, gi økt tilskudd for rydding av søppel, ha minst ett fredet område for hummer i hver kommune, fortsatt tiltak mot fiske av torsk og utvikle en plan for restaurering av vassdrag.

Stadig settes det opp gjerder i strandsonen. Nå vil regjeringen ha slutt på at folk tar for seg i strandsonen, slik at strandsonen vil være mer tilgjengelig for alle.

I tillegg ligger det i planen at det skal etableres et informasjonssenter.

Samordnet innsats

Solveig Schyts sier planen peker på en rekke tiltak som vil gjøre Oslofjorden mer attraktiv og verdifull for de fastboende, for de tilreisende og ikke minst for selve miljøtilstanden i fjorden.

– Det er ikke ett tiltak alene som kan redde fjorden. Samordnet innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer er nødvendig for å nå målet om en ren og rik Oslofjord. Mange av tiltakene krever at ulike sektorer blir involvert og bruker sine virkemidler samtidig, sier de tre stortingspolitikerne fra Follo.

1,6 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden, men at stadig flere bruker fjorden, særlig om sommeren. Oslofjorden har flere store utfordringer.

– Vi ser også at torskebestanden er på et historisk lavt nivå, ærfugl dør, tareskogen blir mindre, og miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Marin forsøpling og mikroplast er også et alvorlig miljøproblem, påpeker Schytz, Lindtveit Røse og Linnestad.

Vil etablere Oslofjordrådet

JA TIL SAMORDNINGSARENA: Anne Kristine Linnestad (H). Foto: Privat
JA TIL SAMORDNINGSARENA: Anne Kristine Linnestad (H). Foto: Privat

Regjeringen vil etablere Oslofjordrådet som skal være en samordningsarena der ordførere, fylkesordførere, klima- og miljøministeren og andre aktuelle statsråder møtes.

Oslofjordrådet skal dokumentere status for tiltakene, utveksle erfaringer og sikre oppfølging og framdrift av de ulike tiltakene.

– Det trengs omfattende tiltak for å hindre forurensing, og bevare og restaurere naturen, sier Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere gruppeleder for Nordre Follo Høyre.

– Vil tilrettelegge bedre for friluftsliv

ET FELLES LØFT FOR FJORDEN: Ida Lindtveit Røse (KrF) mener tiltakene i planen vil være et felles løft for fjorden. Foto: Privat
ET FELLES LØFT FOR FJORDEN: Ida Lindtveit Røse (KrF) mener tiltakene i planen vil være et felles løft for fjorden. Foto: Privat

Samlet vil tiltakene være et felles løft for Oslofjorden, mener Ida Lindtveit Røse, stortingskandidat for KrF. Hun påpeker at tiltakene fokuserer på å redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp og avløp fra spredt bosetting.

Tiltakene skal også bidra til å redusere avrenning fra jordbruksareal, gjøre strandsonen mer tilgjengelig for alle, redusere tilførsel av miljøgifter, marin forsøpling og mikroplast, samt å ta vare på, restaurere og forvalte naturmangfold og kulturminner på en bærekraftig måte.

– Å legge til rette for friluftsliv ved og på fjorden er viktig også for at nye generasjoner skal bli kjent med og forstå verdien av fjorden, sier hun.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere