FULLT AV RÅDGIVERE: Den topptunge kommunen har også huset fullt av høytlønnede rådgivere.

Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

I tillegg til de 325 lederne har Nordre Follo kommune 185 høytlønnede rådgivere per i dag. Den nyopprettede stillingen som næringsrådgiver koster kommunen 900.000 kroner hvert år.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer inkludert elleve toppledere (en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør og ni kommunalsjefer).

FORKLARER: HR-sjefen i kommunen, Gudrun Signy Birkelund. Foto: Privat

Nå viser det seg at i tillegg til de 325 ledere har kommunen 185 høytlønnede rådgivere per i dag.

– Rådgiverstillinger er ikke lederstillinger. Lønnen er personlig og ligger på mellom 520.000 og 690.000 kroner, sier HR-sjefen i Nordre Follo, Gudrun Signy Birkelund.

Hun påpeker at noen av tidligere rådgivere i Oppegård og Ski har fått nye oppgaver som ledere etter kommunesammenslåingen. For eksempel beredskapslederen i Nordre Follo jobbet i en stilling som rådgiver før kommunesammenslåingen.

Videre har HR-sjefen bekreftet at rådgiverstillingen som er lønnet med 680.000 kroner, koster kommunen 900.000 kroner inkludert avsetning til arbeidsgiveravgift, pensjon og avsetning til feriepenger.

Det betyr også at kommunens lønnsutgifter til de 185 rådgivere med en slik lønn vil være på 166,5 millioner kroner per år.

Høy kompetanse

– Våre rådgivere er høyt utdannede medarbeidere med masterutdanning. De er jurister, økonomer, statsvitere, psykologer, sivilingeniører med flere. Det er medarbeidere med høy kompetanse som kommunen trenger for å kunne gi og utvikle den beste tjenesten til innbyggerne, påpeker HR-sjefen.

Hun påpeker at generelt ligger lønnsnivået for rådgivere i Nordre Follo heller lavt enn høyt sammenlignet med andre kommuner.

– Dette gjelder spesielt i forhold til Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Det er stor konkurranse om arbeidskraften i vår region og vi må lønne våre medarbeidere i henhold til kompetanse, sier Birkelund.

Ny næringsrådgiver til 900.000,- per år

Oppegård Avis har skrevet at siden 1. januar 2021 har det blitt opprettet mange nye lederstillinger i Nordre Follo, blant annet fagsjefer med personalansvar (115 nye stillinger med lønn på 659.000 til 930.000 kroner), fagsjefer uten personalansvar (15 nye stillinger med lønn på 695.000 til 837.000 kroner) og fagspesialister (syv nye stillinger med lønn på 545.000 til 752.000 kroner). Se tabellen over lønnsnivåene knyttet til lederstillingene i Nordre Follo nederst i saken.

Til tross for så bred rådgiver- og fagkompetanse blant kommunens 325 ledere og over 180 rådgivere, hadde kommunen behov for enda en ny rådgiverstilling.

I slutten av oktober i fjor foreslo tidligere rådmann å bevilge 900.000 kroner per år til en ny kommunal stilling som næringsrådgiver i Nordre Follo (3,6 millioner kroner til sammen i planperioden 2021-2024).

Startet i stillingen tre måneder før vedtaket

Forslaget om en årlig bevilgning på 900.000 kroner til en næringsrådgiver ble vedtatt i desember 2020, men det viser seg at næringsrådgiveren startet i stillingen tre måneder før vedtaket.

NY NÆRINGSRÅDGIVER: Elisabeth Rytterager (49) fra Jeløy ble ansatt som næringsrådgiver i Nordre Follo fra 1. oktober 2020. Det ble bevilget 900.000 per år til denne stillingen. Foto: Monica Stromdahl

– Næringsrådgiveren heter Elisabeth Rytterager. Hun begynte 1. oktober i fjor og fikk en årslønn på 680.000 kroner. Budsjettbeløpet (900.000 kroner per år) inkluderer avsetning til arbeidsgiveravgift, pensjon og avsetning til feriepenger. Hun ble helt ansatt mye før vedtaket i desember, uten at jeg kjenner hele prosessen. Vanlig oppsigelsestid er jo tre måneder, forklarer HR-sjefen.

Stillingen var lyst ut offentlig, ifølge henne.

– Annonsen som næringsrådgiver ble lagt ut på våre hjemmesider, NAV, Finn, kommunens Facebookside og Linkedin, med søknadsfrist 17. april 2020. Det var 46 søkere til stillingen.

– Er det juridisk lovlig å ansette en ny næringsrådgiver tre måneder før vedtaket?

– Ja, det er lovlig. Uten dette vedtaket kunne man funnet sett på andre løsninger for inndekning av stillingen, sier Birkelund.

Elisabeth Rytterager er 49 år og bor på Jeløy, men er opprinnelig fra Ski og Langhus. Hun har mastergrad i statsvitenskap, økonomi og ledelse fra University of St. Andrews (Storbritannia) og bachelor i markedsføringsledelse fra Oxford Brookes University (Storbritannia) i tillegg til diverse lederkurs innen blant annet teamutvikling, retorikk og prosjektledelse.

Derfor trengte kommunen næringsrådgiveren

Ifølge tidligere rådmann Jane Short Aurlien (nå assisterende kommunedirektør) skulle den ovennevnte ansettelsen bidra til utvikling av gode nettverk og kunne videreutvikle etablerte møteplasser for næringslivet.

"Næringsrådgiveren vil også kunne delta aktivt i det kommunale og regionale næringsmiljøet, gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål, og utarbeide en temaplan for næringsutvikling i Nordre Follo", skrev tidligere rådmann i sitt forslag til Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo for planperioden frem til 2024.

Les også: Kun lederne fikk lønnsøkning

SÅ MYE TJENER LEDERE I NORDRE FOLLO: PLO står for Pleie og omsorg (et av de kommunale virksomhetsområdene) og omfatter her virksomhetsledere innenfor dette tjenesteområdet, det vil si ledere på sykehjem, hjemmetjeneste, psykisk helse. Teknisk sektor omfatter virksomhetsledere innen Eiendom, Vann og avløp, Vei og park, Byggdrift og vedlikehold.
Powered by Labrador CMS