GODSTOG: Godstog gjennom Kolbotn. Foto: Yana Stubberudlien
GODSTOG: Godstog gjennom Kolbotn. Foto: Yana Stubberudlien

Tog til glede og besvær

OA hadde to artikler om tog for noen uker siden. For det første: Kolbotn stasjon er utsatt igjen. For det andre: Det kommer flere godstog på Østfoldbanen.

Publisert Sist oppdatert

Planene for ny Kolbotn stasjon ble siste gang behandlet i 2017. Forutsetningen var at byggearbeidene skulle starte opp så snart Follobanen var åpnet. Som kjent har det vært flere forsinkelser med dette prosjektet, noe som også får konsekvenser for opprusting av Østfoldbanen, herunder også Kolbotn stasjon. Men det var en klar forventning om at byggearbeidene kunne komme i gang i alle fall i 2023.

Nå har Bane Nor i sin visdom skjøvet prosjektet inn i en ukjent fremtid. Begrunnelsen er at man nå jobber med en felles gjennomføringsplan for hele strekningen fra Oslo S til Ski. Bane Nor har ingen oppfatning om verken når arbeidet med stasjonen kan starte opp, og langt mindre når den kan stå ferdig.

Det er all grunn til å ha et kritisk søkelys på forsinkelsene med Follobanen, men det skal jeg la ligge her. Derimot er det direkte oppsiktsvekkende at Bane Nor nå har kommet til den erkjennelse at det er behov for en felles gjennomføringsplan. Da skulle da tro at dette var et helt sentralt element i hele planprosessen. At det nå nærmest kommer som en overraskelse på jernbanemyndighetene, er ikke til å tro.

Innbyggerne som sokner til Kolbotn stasjon har altså blitt holdt med godt prat i årevis, for så å oppleve at hele prosjektet settes på vent. Dette er for dårlig, og begrunnelsen holder ikke mål.

Så var det godstogene. Det er helt sikkert bred enighet om at det er fornuftig å få mer av godstrafikken over fra vei til bane. Men det er et «men» her. Gamle Oppegård kommune baserte sin utbyggingsstrategi på prinsippene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette innebærer at nesten all boligbygging er konsentrer om kollektivknutepunktene. Når det gjelder jernbanen er utbyggingen lagt til Kolbotn, Myrvold, Greverud og Oppegård stasjoner. Dette gir naturlig adkomst til kollektivtransport. Men alle vil forstå at det blir ytterst problematisk hvis vi kan se for oss en mangedobling av antall godstog i døgnet. En ting er støy, men det er også et sikkerhetsmessig aspekt her. Hvem har egentlig full oversikt over hva som transporteres med godstogene, og konsekvensene av eventuelle ulykker?

Jeg må også si at Bane Nors representant må være godt utrustet med freidighetens nådegave, når hun uttaler at «jernbanen ligger der siden 1880-tallet, og den må rustes opp for å frakte mer gods og flere passasjerer. De som har valgt eller velger å bo langs jernbanen, må ta dette med i beregningen»

Det er på høy tid at det nå kommer fart i arbeidet med å få planlagt å bygget en avgrening fra Østfoldbanen, som gjør at godstrafikken får en annen trasé frem til Alnabru-terminalen. Frem til dette skjer – og det vil erfaringsmessig ta mange år – bør man på nytt vurdere å la godstogene gå på Follobanen om natten. Da er det ingen annen trafikk der. Det er en gåte at ikke dette allerede er bestemt.

Økt godstrafikk gjennom noen av Nordre Follos mest folketett områder er uforenelig med et trygt og godt bomiljø. Om ikke Bane Nor forstår det, må politiske myndigheter fortelle dem det. Nå.

Kjell G. Pettersen (H)

Vara til fylkestinget i Viken

Tidl. varaordfører og UMP-leder i Oppegård

Powered by Labrador CMS