VOLVO-TOMTEN PÅ MASTEMYR

JOBBER MED PROSJEKTET: – Vi har en klar målsetting om å treffe barnefamilier som målgruppe for prosjektet, og vi ser det derfor som viktig med en variert og riktig sammensatt boligmiks i området, sier prosjektleder Jenny Josefine Holen i Stor-Oslo Eiendom. Foto: Yana Stubberudlien

Håper på salgsstart for Volvo-tomten om ett år

Utbyggerne av Volvo-tomten lover å skape et mangfold av boliger tilpasset først og fremst barnefamilier, men også førstegangskjøpere og unge eldre. – Prisnivået kommer til å gjenspeile den sentrale beliggenheten, boligtypene og kvalitetene i prosjektet, sier prosjektleder Jenny Josefine Holen.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke skrev Oppegård Avis at Volvo Maskin, som har vært på Mastemyr siden 1979, skal flytte ut til et sted i nærheten av Gardermoen innen desember 2023.

Volvo-tomten skal bygges på følgende premisser:

  • Planområdet skal ha en arkitektonisk egenart som skiller seg markant fra Kolbotn sentrum, Myrvoll, Greverud med flere, og harmonerer med tilgrensende boligområder.
  • Hovedandelen av boliger skal være tilpasset barnefamilier.
  • Det skal være variert boligtypologi, og gode sol- og lysforhold hele året, både på uteoppholdsareal og på fasader.
  • Det skal bygges en grønn buffer mot Mastemyrveien og Trollåsveien.
  • Bekken på tomten skal åpnes.
  • Det er også føringer om overvannshåndtering.
  • En ny gangbru langs Trollåsveien og en trygg skolevei.
  • Det skal være bærekraftig, mangfoldig, grønt og aktivt, barnevennlig og med felleskap og bokvalitet i fokus.
  • Områdeutnyttelsen skal være på under 70 prosent.
  • Det skal også sikres en barnehagetomt som oppfyller kommunens krav til tomtestørrelse i planforslaget.

Stor-Oslo Eiendom, som kjøpte Volvo-tomten i Mellomåsveien 1 på Trollåsen i 2019, har store boligplaner for den 57 mål store tomten. I tillegg til 500-600 nye boliger er det foreslått å bygge en barnehage med fire til seks avdelinger, en ny dagligvarebutikk og en liten kafé.

– Siden 2019 har vi jobbet med å transformere denne tomten til et attraktivt, grønt og spennende boligområde. Vi har hatt en bred medvirkningsprosess og flere gode møter med administrasjonen i kommunen, i tillegg til møter med representanter for naboene i området rundt. Naboene virker utålmodige til å få transformert området til et mer tilpasset formål og så langt er tilbakemeldingen positive, sier prosjektleder Jenny Josefine Holen (32) i Stor-Oslo Eiendom.

Les også: Slik kan Volvo-tomten se ut

Rekkehus og leiligheter

– Vi håper på å få gjennomført reguleringsprosessen i begynnelsen av neste år. Prosjektet er fortsatt under utvikling, men vi har tenkt at det skal gjennomføres i flere byggetrinn. Når det gjelder første byggetrinn, håper vi på å komme i gang med salget av boligene i slutten av neste år eller i begynnelsen av 2023. Anleggsarbeidene kan settes i gang et halvt år etter salgsstarten, sier prosjektlederen.

Hun sier det er planer om å bygge 500 til 600 nye boliger, fordelt på rekkehus og leiligheter i punkthus (frittliggende boligbygg) og lameller på tre til fem etasjer.

Lameller er en gruppe med frittliggende avlange bygg med grøntarealer mellom seg. Hver enkelt bygg har flere innganger.

Flere premisser

Utvalg for areal, klima og byggesak har gitt grønt lys til oppstart av planarbeidet for en detaljregulering for Volvo-tomten, men det enstemmige vedtaket fra 22. juni om dette sier at planforslaget for den aktuelle eiendommen skal bygge på flere føringer (les mer i faktaboks).

Lokalpolitikerne ønsker blant annet at planområdet skal harmonere med tilgrensende boligområder, men at det også skal ha en arkitektonisk egenart som skiller seg markant fra boligområdene i Kolbotn sentrum, Myrvoll, Greverud med flere.

– Hvordan har dere tenkt å realisere dette?

– Vi ser potensiale for å utvikle et stort prosjekt som tilbyr noe ekstra, som er i tråd med våre ambisjoner for bærekraftig utvikling. Med dette mener vi å utvikle et prosjekt som er BREEAM-sertifisert og treffer bredt både med tanke på livssituasjon og økonomi. Det skal også være et område som gir tilbake til nabolaget. Vi planlegger for store og hyggelige grøntområder med lek og aktivitet, og en møteplass til bruk for både beboere og naboer. Vi skal gi dette området et nytt strøk med ny og spennende arkitektur og skal satse på fargebruk og materialer, som vil skille det fra de andre boligområdene, sier Holen.

Flere mindre nabolag

Tomten skal deles inn i flere mindre nabolag, og det skal etableres en sammenhengende rundløype og en gjennomgående allmenning for å binde alle deler av tomten sammen.

– Lek, trening og spill skal fylle uterommene for å aktivisere folk i alle aldre. Vi håper på å få til et godt samarbeid med de ulike nabolagene rundt. Målsettingen er å få etablert et nytt nærområde som knytter seg fint opp mot de eksisterende naboområdene våre, sier prosjektlederen.

500-600 BOLIGER: Det er foreslått å transformere Volvo-tomten og fylle 51.000 kvadratmeter med 500 til 600 nye boliger. Alle illustrasjoner er hentet fra planinitiativet, utarbeidet av Dark Arkitekter for Stor Oslo Eiendom.

Mesteparten til barnefamilier

Politikerne har også lagt føringer for prosjektet om at det skal være variert boligtypologi og at hovedandelen av boliger skal være tilpasset barnefamilier.

– Vil dette gjenspeiles i prisnivået for de nye boligene?

– Vi ønsker å satse målrettet mot barnefamilier i prosjektet. Prisnivået på de nye boligene skal ligge på når vi setter i gang med salget, men det kommer til å gjenspeile den sentrale beliggenheten, boligtypene og kvalitetene i prosjektet, sier Holen.

Også i planinitiativet står det svart på hvitt at det vil det være et mangfold av boliger tilpasset barnefamilier, førstegangskjøpere og unge eldre. Det skal være romslig, grønt og urbant.

– Vil prissjiktet hos dere være noe lavere enn i Kolbotn sentrum?

– Det vet vi ikke ennå, sier Holen.

Oppegård Avis har tidligere omtalt problematikken med forgubbing i Kolbotn sentrum og det skyhøye prisnivået på boligene som gjør at barnefamiliene ikke har råd til å etablere seg i de attraktive strøkene.

– Hvis man ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapital, kan få litt dra-hjelp av foreldre og man i tillegg er alene, så er det jo så og si umulig å få etablert seg. Selv i de mer rimelige områdene, har en av våre lesere påpekt da dette ble løftet opp som tema på Facebook-siden til Oppegård Avis for snaue to uker siden.

Vurderer flere modeller

– Hvordan kan dere sikre at prisnivået vil være "spiselig" for førstegangskjøpere, barnefamilier og de enslige uten oppspart startkapital?

– I alle våre prosjekter ser vi behov, viktighet og etterspørsel etter ulike leilighetstyper, boligkonsepter og kjøpsmodeller for å nå de ulike målgruppene vi bygger og selger til i hvert område. Vi vurderer og tilpasser derfor hva vi tilbyr i hvert enkelt prosjekt for å kunne treffe markedet bredest og best mulig i de områdene vi utvikler. Hvilke ulike kjøpsmodeller vi legger til rette for i hvert enkelt prosjekt er avhengig av hvordan prosjektet blir utformet og hvilke målgrupper vi ønsker å nå. Vi vil absolutt vurdere ulike kjøpsmodeller i et så stort prosjekt som Mellomåsveien, sier Holen.

– Det praktiseres flere modeller i Oslo for de som ikke har nok startkapital for å kunne kjøpe egen bolig. Kan det være aktuelt å bruke kjøpsmodeller i dette prosjektet hvor utbyggeren kan eie halvparten av boligen i startfasen?

– Det er noe vi må vurdere i forhold til markedet. Foreløpig har vi ikke praktisert denne modellen ennå, sier Holen.

Les også: Flytter ut innen desember 2023

Powered by Labrador CMS