Beredskapssenteret på Taraldrud

FRILUFTSKORRIDOREN: Her kan du se den nye friluftsbroen nord for rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Broen skal anlegges over adkomstveien til beredskapssenteret vest for E6 og kobles til den allerede eksisterende broen over E6.
FRILUFTSKORRIDOREN: Her kan du se den nye friluftsbroen nord for rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Broen skal anlegges over adkomstveien til beredskapssenteret vest for E6 og kobles til den allerede eksisterende broen over E6.

Ny friluftsbro til 10 millioner

Til neste vinter skal det åpnes en ny turvei med en ny friluftsbro nord for Taraldrudkrysset.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at i forlengelsen av Fløisbonnveien skal det tilrettelegges for en 150 meter bred friluftskorridor i tilknytning til den eksisterende turveibroen over E6 ved Taraldrudhytta. Det skal også bygges en ny turvei og en ny friluftsbro vest for E6 på Taraldrud, som en del av reguleringsplanen for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB).

      Om prosjektet:

  • Politiet skal bygge nasjonalt beredskapssenter (PNB) på Taraldrud til en prislapp på rundt 2,7 milliarder kroner. Hovedatkomsten skal være fra rundkjøringen ved Taraldrudkrysset.
  • Tiltakshaver og byggherre er Justis- og beredskapsdepartementet. Totalentreprenøren er Skanska Norge.
  • Ifølge reguleringsplanen for PNB skal det i forlengelsen av Fløisbonnveien tilrettelegges for en 150 meter bred friluftskorridor i tilknytning til den eksisterende turveibroen ved Taraldrudhytta, med en ny turvei og en ny friluftsbro, som skal både sikre at det etableres en fysisk forbindelse mellom markaområdet i Oppegård og Sørmarka i Ski.

Prosjektsjefen for PNB, Paul Torgersen, sier at arbeidet med den nye traseen fra Oppegård til Østmarka pågår nå for fullt. Turveien skal tilrettelegges for helårsbruk og er dimensjonert med bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan sette skispor over denne om vinteren.

– Den nye friluftsbroen, som inngår i denne traseen og vil krysse adkomstveien til PNB nord for Taraldrudkrysset, skal kobles til den eksisterende turveibroen over E6. Broen skal ikke være for PNB, men for befolkningen, for å få en fin passasje forbi beredskapssenteret, sier Torgersen.

Ti millioner kroner

OVERSIKTEN: Den nye friluftsbroen skal krysse adkomstveien til beredskapssenteret og skal kobles til den eksisterende broen over E6.
OVERSIKTEN: Den nye friluftsbroen skal krysse adkomstveien til beredskapssenteret og skal kobles til den eksisterende broen over E6.

Kostnaden for broen med brokar og tilkomst er på om lag ti millioner kroner, ifølge Torgersen.

– Grensesnittet til skiløypeprosjektet i Oppegård, Oppegårds reservevann-prosjekt og PNB har et tett samarbeid om turveien og broen, sier prosjektsjefen for PNB.

Han sier de valgte løsningene vil bidra til at skiløypen kan krysse E6 over broen ved Taraldrudhytta i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset.

SKAL KOBLES TIL DAGENS BRO OVER E6: Den nye friluftsbroen skal krysse adkomstveien til beredskapssenteret og skal kobles til den eksisterende broen over E6.
SKAL KOBLES TIL DAGENS BRO OVER E6: Den nye friluftsbroen skal krysse adkomstveien til beredskapssenteret og skal kobles til den eksisterende broen over E6.

Skal bygges i august

– Planlagt ferdigstillelse av turveien og broen er til kommende vinter. Det jobbes nå med å lage en adkomstvei til PNB. Når denne veien er ferdigstilt, skal det jobbes med betongfundamentene til broen, men byggingen av selve broen kan ikke starte før i august, sier Torgersen.

BYGGER ADKOMSTVEIEN TIL BEREDSKAPSSENTERET: Bildet viser at arbeidet med friluftstraseen fra Oppegård til Østmarka pågår nå for fullt. Når adkomstveien til beredskapssenteret er ferdigstilt, skal det jobbes med betongfundamentene til den nye broen.
BYGGER ADKOMSTVEIEN TIL BEREDSKAPSSENTERET: Bildet viser at arbeidet med friluftstraseen fra Oppegård til Østmarka pågår nå for fullt. Når adkomstveien til beredskapssenteret er ferdigstilt, skal det jobbes med betongfundamentene til den nye broen.

Han forklarer at det er stor høydeforskjell mellom der Fløisbonnveien krysser Snipetjernsbekken og broen over E6. For at den nye turveien skal krysse over adkomstveien, må mye av høydeforskjellen tas like etter at Snipetjernsbekken er krysset, og det må derfor etableres en relativt stor terrengfylling. Etter at atkomstveien er krysset kan turveien i større grad ligge på eksisterende terreng.

– Broen blir utformet av komposittmaterialet, tilsvarende en plastbåt.

– Som en plastbåt

Totalentreprenøren for PNB, Skanska Norge, har nettopp inngått kontrakt med bedriften Module Solutions & Systems (MSS) fra Jæren om å bygge broen på Taraldrud.

– Broen blir utformet av komposittmaterialet, tilsvarende en plastbåt. Bruk av komposittmateriale (red. anm.: blandingsmateriale) på denne måten er nytt og er utviklet av offshore-industrien i Nordsjøen. Kompositt er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år, sier Torgersen.

SOM EN PLASTBÅT: Illustrasjonen viser en skisse på hvordan den nye friluftsbroen over adkomstveien til beredskapssenteret vil se ut, sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Rekkverket på sidene skal være en del høyere enn normalt for å ta høyde for snøen om vinteren.
SOM EN PLASTBÅT: Illustrasjonen viser en skisse på hvordan den nye friluftsbroen over adkomstveien til beredskapssenteret vil se ut, sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Rekkverket på sidene skal være en del høyere enn normalt for å ta høyde for snøen om vinteren.

Han sier broen skal produseres i Nederland, før den sendes på lekter til Norge og monteres på Taraldrud i løpet av en dag.

Les også: Kommunen kjøpte ulovlige midler til vedlikehold av plastisbanen

Driften er ikke avklart

– Det jobbes nå med detaljprosjekteringen av broen. De foreløpige dimensjonene viser at broen skal lages med et brospenn på cirka 21 meter. Broen skal være fire meter bred og tåle en stor løypemaskin for vinterens skiløyper. Rekkverket på sidene skal være en del høyere enn normalt for å ta høyde for snøen om vinteren, sier prosjektsjefen for PNB.

Ifølge ham er det foreløpig ikke avgjort hvem skal drifte den nye broen, PNB eller Nordre Follo kommune.

– Dette skal avklares i løpet av noen måneder, sier han.

Les også: Slik blir beredskapssenteret