Økonomi i Nordre Follo

GODE KORT: – Med Nordre Follo går vi fremtiden i møte med en sterk plan, og gode kort på hånden, skriver Thomas Sjøvold i dette innlegget.
GODE KORT: – Med Nordre Follo går vi fremtiden i møte med en sterk plan, og gode kort på hånden, skriver Thomas Sjøvold i dette innlegget.

Sammen for fremtiden

"I det siste har engasjementet om Nordre Follo våknet til – det gleder meg. Jeg ønsker en opplyst og faktabasert debatt som gir økt forståelse, også om økonomi", skriver ordfører Thomas Sjøvold (H) i sitt debattinnlegg.

Publisert

Nordre Follo er for meg svaret på hvordan vi sammen skal møte fremtiden. Faktum er at vi blir færre i yrkesaktiv alder og flere eldre.

Staten har varslet at det blir mindre penger til kommunene over statsbudsjettet. Det betyr at vi må jobbe smartere for å kunne levere minst like gode tjenester til deg som innbygger for mindre penger enn tidligere. For å klare det, må vi ta noen grep. Det største grepet heter Nordre Follo.

Les også: Vedtok kutt på 146 millioner kroner

Sterkere fagmiljøer

Nordre Follo gir oss mulighet til å bygge enda sterkere fagmiljøer. Tenk på hva det egentlig betyr. Det betyr at dyktige medarbeidere innen helse, omsorg, barnehage, skole, vei, vann og avløp jobber sammen og drar nytte av mer spisskompetanse.

For deg som innbygger betyr det at du får bedre tjenester av oss, og for våre ansatte betyr det at arbeidshverdagen blir enda mer motiverende.

Det er viktig for at vi skal vinne kampen om de beste hodene og de varmeste hendene. Det vil også gi kommunen mulighet til å redusere utgifter, og øke fleksibiliteten som følge av stordriftsfordeler. Alt dette vil komme deg til gode.

Digitale fremtiden

Nordre Follo gir oss mulighet til å ruste oss for den digitale fremtiden. Vi må investere i nye, digitale løsninger. Dette er nødvendig, og kravene vi har på oss om å gjøre det, ville ligget der uavhengig av kommunesammenslåing.

Nå slipper vi unna med å betale for ett system, én lisens – istedenfor to. Vi har omtrent 200 ulike fagsystemer i dag. Det sier seg selv at en samordning av disse er fornuftig. Det vil også komme deg til gode. Du får gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger. Tid og ressurser spart for både deg som innbygger, og for kommunen.

Færre ledere

Nordre Follo får totalt sett færre ledere enn det er i Oppegård og Ski i dag. Antall ledere med personalansvar er foreløpig redusert til 20 årsverk.

I den nye organisasjonen er det færre ledernivå og kortere beslutningsveier. Foreløpig gir dette oss en årlig besparelse på 16 millioner kroner.

De pengene kommer bedre til nytte i økt velferd, skole, helse og omsorg. Etter hvert som stordriftsfordelene synliggjøres vil flere tiltak for å redusere kostnader kunne iverksettes.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Sparer penger på lokaler

Nordre Follo sparer penger på lokaler – det skulle egentlig bare mangle. Foreløpige beregninger viser at den årlige effekten av effektivisering av kommunens arealbruk er på 22 millioner kroner.

Vi får også reduserte utgifter til drift- og vedlikehold av kommunale bygg. Det er bra, og vi gir oss ikke der. Fortsatt er det mer penger å spare fordi vi kan administrere smartere på mindre arealer.

Les også: – Skal selges etter ferien

6 milliarder kroner i gjeld

Ja, begge kommunene har gjeld. Gjelden er uavhengig av kommunesammenslåing. Når Nordre Follo blir en realitet 1. januar 2020,  vil denne gjelden være på 6 milliarder kroner. Samtidig vil det årlige driftsbudsjettet være på 4,5 milliarder kroner.

Det er håndterbart, men det krever at vi som politikere vedtar bærekraftige budsjetter. Det skal vi gjøre. Vi har bevisst valgt å investere i fremtiden. Vi ønsker gode skolebygg, svømmebasseng og gode bygg for eldre og syke. Det koster oss mye, men det gir oss mer.

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Salg av eiendom

Nordre Follo har også verdier i form av eiendommer, og at det ligger store verdier vi kan bruke til å kutte i gjelden, er utvilsomt. Dette er likevel ikke en utømmelig ressurs, og vi må forvalte verdiene med omhu.

Jeg er ikke bekymret for fremtiden. Med Nordre Follo går vi fremtiden i møte med en sterk plan, og gode kort på hånden. Oppegård og Ski kunne klart seg fint i noen år til hver for seg, men for fremtiden står vi mye sterkere sammen – i Nordre Follo.

Les også: Avtalen signert - nå blir det ny bro på Oppegård