STASLIG BESØK: Statsminister Erna Solberg lot seg imponere av gigant-maskinene.
STASLIG BESØK: Statsminister Erna Solberg lot seg imponere av gigant-maskinene.

Anna og Magda fra Oppegård skal tygge seg gjennom Follobane-fjellet

To av gigant-boremaskinene har fått navn fra historiske kvinner fra Oppegård.

Publisert

Det er klart at store maskiner skal ha navn etter store kvinner! Slik er i hvert fall tilfelle på Follobanen.

Jernbaneverket har, sammen med en «liten og effektiv navnekomité», valgt å gi tunnelboremaskinene navn etter markante kvinner som viste mot og driftighet i sin samtid i Norge.

SKIKKELIG KRAFT: Det er ikke småtterier av noen damer, dette her!.
SKIKKELIG KRAFT: Det er ikke småtterier av noen damer, dette her!.

Da statsminster Erna Solberg avslørte navnene under dåpen av de fire fjellknuserne som skal tygge seg gjennom fjellet på Follobanen, var det klart at to av navnene ble lokale Oppegård-navn.

PS: Les mer om prosjektet hos vårt søstermagasin at.no

Magda og Anna

Mens to av maskinene har fått navn etter royale celebriteter, nemlig dronning Eufemia og dronning Ellisiv, har Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad fått æren av å få sitt navn hugget i stein, eller det vil si navnet sitt hugget inn i maskinene som skal hugge i stein.

GIGANTISKE: Her ser du hvor store maskinene faktisk er, sammenlignet med mennesker foran.
GIGANTISKE: Her ser du hvor store maskinene faktisk er, sammenlignet med mennesker foran.

Men hvem er de to?

Anna var handelsreisende og en velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet.

Hver dag gikk Anna fra husmannsplassen Kloppa nær Taraldrud om lag 4-5 km inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé.

Magda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune, en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård.

Et skuespill om Magda Flåtestad ble forøvrig fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.

ENORMT: Dette bildet er tatt av vårt søstermagasin Anlegg & Transport i forbindelse med at den fjerde og siste tunnelboremaskinen TBM, altså den typen maskin Magda og Anna er,  ble overlevert Jernbaneverket og entreprenør Acciona Ghella AGJV på fabrikken til Herrenknecht i tyske Schwanau 8. juni 2016.
ENORMT: Dette bildet er tatt av vårt søstermagasin Anlegg & Transport i forbindelse med at den fjerde og siste tunnelboremaskinen TBM, altså den typen maskin Magda og Anna er,  ble overlevert Jernbaneverket og entreprenør Acciona Ghella AGJV på fabrikken til Herrenknecht i tyske Schwanau 8. juni 2016.

Kraftmaskiner

Hvis du tror at Magda og Anna er noen småpiker i maskinform, tar du feil.

De er rundt 150 meter lange, og veier hver på ca. 2400 tonn, og  tar sammen med dronning-maskinene i løpet av året fatt på arbeidet med å bore til sammen 18,5 kilometer av den totalt 20 kilometer lange tunnelen. 

Hver maskin skal bore ca. ni kilometer tunnel for det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Maskinene som skal bore fra Åsland anleggsområde til hovedstaden, har altså fått navn etter Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv. De to som skal bore fra Åsland til det nye kollektivknutepunktet i Ski, er oppkalt etter handelsreisende Anna fra Kloppa og fergemann Magda Flåtestad.

Klikk her for å kjøre Follo-baneprosjektet sammen med Jernbaneverket

Dette skal de lage

Her kan du kjøre Follo-banen på et drøyt minutt, og se hva Magda og Anna skal jobbe med i tiden som kommer

PS: Vi er litt stolte, og i ekte lokalpatriotisk ånd, ønsker vi Anna og Magda lykke til med arbeidet!

Powered by Labrador CMS