BALKONG: I dag er det balkong i tredje etasje. Innsender vil ha en ny balkong i andre etasje.

Hvor bliver talerstolen fra Kolbens 2. etasje?

Spørsmålet reises av Severin Breivik i dette leserinnlegget.

Tvillingbyer eller regionhovedstad, hva kan Kolbotns Kolben gjøre mer for innbyggerne?

Den største årlige folkefestdagen i våre lokalsamfunn er 17. mai. Nå er den dagen nært forestående!

For oss som sogner til Kolbotn, blir det igjen et år med forventning å stå på «plassen» med stive nakker og blikket oppover mot 3. etasje i Kolben, for derifra å høre taler for dagen, sang og annen festlig fremføring.

Bratt blir vinkelen og stor er avstanden opp til denne underholdning!

Hvorfor ikke vurdere på nytt ideen om å bygge en balkong/plattform rett over Kolbens inngangsparti med tilgang fra biblioteket i 2. etasje?

Dette innspillet vakte begeistring både på bibliotekhold og hos bygdas kjente arkitekt: 

En balkong "talestol" på nivå 2.etasje, vil ha en overkommelig kostnad veiet opp mot glede og nytte den kan gi for mange årlige arrangement.  

Selv på kommunestyrehold var de positive til ideen, men selvsagt kjapt tatt ned med at slik investering, det ville koste altfor mye(?)!

Vel, ingen kjøp eller investering er gratis og kostnadsfrie, det forstår vi alle. 

Men når ideen har substans - kommer til nytte og glede, ja, da bør den tas på alvor og gis prioritet for å realiseres i kommunens økonomiplan:

Ønsket balkong i Kolbens 2. etasje bør snarest få midler til å bli realisert.

Den bør tas med i kostnadene når forestående planlagte opprustning av Kolbotns festplass om kort tid blir igangsatt!

Solbråtan, 29.04.24

Severin Breivik

Powered by Labrador CMS