HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Her er årets 17. mai-program!

Den store feiringen nærmer seg. Her får du all informasjon om både hovedfeiringen og de lokale feiringene for hele kommunen.

Det nærmer seg 17. mai, og nå er programmet for nasjonaldagsfeiringen klart! 

NB! Det kan komme forandringer underveis, så saken oppdateres. Oppegård Avis og oavis.no gleder seg til å feire sammen med deg! Du kan også sjekke ut Oppegård kommunes hjemmesider for mer informasjon!

Kransenedleggelse ved Oppegård rådhus

Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Kolbotn speidergruppe av NSF, Kolbotnkoret synger

Kl. 08.10 Bekransning av krigsminnesmerket
Tale for dagen: ordfører Thomas Sjøvold Kolbotnkoret synger og

Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps spiller

PS! Saken fortsetter under bildet!

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Sykehjemmene

Bjørkås:

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 10.30 Sofiemyr skolekorps spiller

Høyås:

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 10.15 Kolbotnkoret synger

Kl. 14.00 Tårnåsen skolekorps spiller

Greverud:

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. ca. 13.00 Felles samling i kantina for sykehjemmet, omsorgsboligen og pårørende med servering av kaffe og kake.

Kl. ca. 14.35 17. mai tog fra Greverud skole og korps spiller på parkeringsplassen

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

PS! Saken fortsetter under bildet!

Hovedtoget

Kl. 11.00 Avmarsj fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien

Hovedtogets rekkefølge:

Politi, Speiderne med flaggborg, 17. maikomiteen, kommunestyret, Oppegård skolemusikkorps (90 årsjubilant) m/ Hellerasten skole (50 årsjubilant) og Østli skole (25 årsjubilant), Oppegård janitsjar m/Greverud skole og Flåtestad skole, Tårnåsen skolekorps m/ Tårnåsen skole, Sofiemyr skolekorps m/ Sofiemyr og

Fløysbonn skole. Kolbotn-Garden m/ Vassbonn skole, Kolbotn konsertorkester m/ Ingieråsen skole,

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps m/ Kolbotn skole, Kolbotn-Garden avslutter toget med gatedrill foran Kolben.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Kolben

Klokken 12.00 – Fanfare

Vi synger nasjonalsangen – Ja, vi elsker

Hovedtaler: Sylvi Graham

Vi synger Oppegårdsangen

Vi synger Gud signe vårt dyre fedreland

Sang ved mannskoret AdHoc og Dag-Magnus Samuelsen.
Dirigent for korpsene i Oppegård: Bjørn Morten Kjærnes
Speaker: Knut Oppegaard

Russetoget

Kl. 12.00 Russebusser/-biler samles ved grusbanen på Sofiemyr idrettspark

Kl. 12.20  Avmarsj fra Sentrumsbygget

Rute: Sentrumsbygget – Kolbotnveien – Edvard Griegs vei – Ingierveien gjennom kulverten.

Ca kl. 12.40 Roald Amundsen videregående skole passerer Oppegård rådhus.

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Ca. kl. 12.50 Russebussene stopper i Kapellveien, ved Pyramiden, for besøk av publikum

Avslutningskonsert på torget

Kl. 13.00 Avslutningskonsert med Kolbotn Konsertorkester

PS! Saken fortsetter under bildet!

Lokale feiringer

Kolbotn kirke

Kl.14.00 Festgudstjeneste i Kolbotn kirke. Mannskoret Ad Hoc og instrumentalister deltar.

Myrvoll

Kl. 08.00 Flaggheising og frokost ved Myrvoll vel – Fjelltun. Alle er hjertelig velkommen.
Kl. 09.00 17. maitoget fra Fjelltun.Oppegård Janitsjar spiller.

Rute: Myrvollveien–Åsmyrveien–Stangåsveien –Speiderhuset m/gratis is til barna.

Svartskog

Kl. 08.00 Flaggheising ved kirken.

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Kl. 14.00 17. mai-tog fra Nyborg til Roald Amundsens hjem. Nedleggelse av blomster v/statuen og tale for dagen

Kl. 15.00 Solheim: Bevertning og salg av kaffe og kaker, is, pølser, og brus. Det blir loddsalg og leker for barna.
Kl. 17.00 Arrangementet avsluttes

Oppegård grendehus

Kl. 19.30–22.30 Oppegårddansen inviterer alle til den tradisjonelle dansen i Grendehuset, servering av kaffe og kaker. Dans og utlodding! Ha med kronestykker til stikkekast! Inngang kr 100.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Skolene

Hellerasten skole 50 år

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 08.15 17. mai-frokost for 10. trinnselever
Kl. 09.45 Fellesarrangement i skolens gymsal. Rektor ønsker velkommen. Fellessang og taler.
Kl. 10.15 Oppstilling ved hovedinngangen

Kl. 10.20 Avmarsj barnetoget

Rute: Fra skolen – møter Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/Hareveien – Hareveien videre ned til Rådyrveien – Frøyas vei - Sønsterudveien.

Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Østli skole 25 år

Kl. 10.30 Oppmøte og oppstilling ved Pinsekirken i Solbråtanveien.

Kl. 10.45 Avmarsj barnetoget

Rute: Pinsekirken i Solbråtanveien – Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 13.30 Program på skolen: Oppegård Skolemusik- korps spiller. Åpen kafé, loddsalg og aktiviteter.Tale for dagen ved elevrådet.

  1. 16.00 Arrangementet avsluttes.

Greverud skole

Kl. 08.00 Flaggheising ved Oppegård Speidergruppe / fanfare. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.

Kl. 10.40 Oppmøte ved Kiwi, rundkjøringen ved Sønsterudveien/Skiveien.

Kl. 10.55 Avmarsj barnetoget

Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes ved parkeringsplassen til Coop Mega.

Kl. 13.00 Salgsboder, loddboder og kafé åpner på Greverud skole.

Kl. 14.00 Oppstilling til borgertoget. Åpning av 17. mai-arrangementet og taler.

Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.

Kl. 14.25 Avmarsj borgertoget fra skolen.

Rute: Greverud skole – Skiveien – Skjervenveien – Har- riet Backers vei – Greverud sykehjem – Flåtestadveien over parkeringsplassen ved Greverud senter – Gre- verud sykehjem – Harriet Backers vei – Skjervenveien –  Skiveien – Greverud skole

Musikk ved Oppegård skolemusikkorps.

Kl. 14.30 Minilekeland åpner når toget er tilbake. Kafé og boder ved Oppegård skolemusikkorps, Oppegård Speidergruppe, Oppegård Håndballgruppe og skolens FAU.

Kl. 15.15 Kolbotn-Gardens drilloppvisning.

Kl. 15.45 Oppegård skolemusikkorps holder minikonsert i skolegården.

Kl. 17.00 Arrangementet avsluttes.

Flåtestad skole

Kl. 10.35 Oppmøte ved Pinsekirken i Solbråtanveien.
Kl. 10.50 Avmarsj barnetoget

Rute: Pinsekirken i Solbråtanveien - Skiveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Tårnåsen skole

Kl. 07.30 Tårnåsen skolekorps vekkerunde

Kl. 08.00 Flaggheising – Tårnåsen skolekorps spiller

Kl. 09.45 Samling på skolen (30 minutter før avmarsj)

Kl. 10.00 Oppstilling

Kl. 10.15 Avmarsj barnetoget

Rute: Gjallarveien – Valhallaveien – Huldrefaret – Hareveien til Hellerasten skole – Hareveien – Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien.

Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kantorveien.

Kl. 14.30 Tog for barn og voksne fra Tårnåsen senter med innmarsj til Tårnåsen skole fra parkeringsplassen. Korpset spiller foran administrasjonsbygget ca. kl. 14.55.

Kl. 15.00 Lekeland for barna med lotteri.

"Tårnkaféen" med salg av is, brus, pølser, kake og kaffe.

Kl. 17.30 Arrangementet avsluttes

Sofiemyr skole

Kl. 07.00 Vekkerunde med Sofiemyr skolekorps

Kl. 08.00 Flaggheising. Sofiemyr skolekorps spiller

Kl. 09.30 Samling i skolegården med taler og fellessang

Kl. 10.00 Oppstilling for barnetoget

Kl. 10.15 Avmarsj barnetoget

Rute: Holbergs vei – Bj. Bjørnsons vei – tverrvei til Utsiktsveien – Bekkeliveien/Bjørkås – Skiveien.

Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 15.30 Møt opp ved Sofiemyr senter og med Sofiemyr skolekorps i spissen marsjerer vi til skolen.

Kl. 16.00 Program på skolen: Leker for barna, lotteri, konsert med Sofiemyr Skolekorps og Sofiemyr Stor- band, «Kafé Sofie» serverer hjemmebakte kaker og førsteklasses kaffe, is, brus og pølser.

Kl. 18.00 Arrangementet avsluttes

Fløysbonn skole

Kl. 10.00 Oppstilling for barnetoget

Kl. 10.15 Avmarsj – rett etter Sofiemyr skole

Rute: Holbergs vei – Bj. Bjørnsons vei – tverrvei til Utsiktsveien – Bekkeliveien/Bjørkås – Skiveien.

Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Vassbonn skole

Kl. 07.15 Kolbotn-Garden vekkerunde

Kl. 08.00 Flaggheising ved elevrådsleder. Kolbotngarden spiller

Kl. 09.45 Samling ved flaggstangen for elever med familier, naboer og venner. Rektor ønsker velkommen, taler og fellessang. Kolbotngarden spiller.

Kl. 10.00 Oppstilling til barnetoget

Kl. 10.15 Avmarsj

Rute: Chr. Sindings vei – Joh.Halvorsens vei – Joh. Svendsens vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien.

Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Toget stopper og elevene hentes  i Kolbotnveien.

Kl. 14.00 Lokalt 17. mai-tog går fra Kantor til Vassbonn skole. Møt opp ved Slalåmveien 1 på Kantor og med Kolbotn-Garden i spissen marsjerer alle til skolen.

Kl. 14.15 Program på skolen: Drilloppvisning v/Kolbotn- Garden, FAU v/foreldre fra 4. trinn arrangerer leker for barna, konkurranser og lotteri. Salg av is, brus, kaffe, kaker osv.

Kl. 16.00 Arrangementet avsluttes.

Ingieråsen skole

Kl. 07.30 Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps spiller

Kl. 10.00 Samling i aulaen for alle klasser. Inspektør ønsker velkommen. Taler og fellessang.

Kl. 10.20 Oppstilling på skoleplassen Kl. 10.30 Avmarsj barnetoget

Rute: R. Nordraaks vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien.

Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned Strandliveien og stopper bak Kolben.

Kolbotn skole

HIPP, HIPP, HURRA: Endelig er det klart for 17. mai! Her finner du årets program for hele Oppegård!

Kl. 10.30 Oppmøte ved skolen.

Kl. 10.45 Avmarsj for barnetoget.

Rute: Skolebakken – Ormerudveien – Kolbotnveien – Theodor Hansens vei – Solbråtanveien.

Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/ Skiveien. Toget stopper og elevene hentes i Kolbotnveien.

Kl. 14.00 Program på skolen: Åpen kafé, lekeland, konkurranser, og lotteri.

  1. 16.00 Arrangementet avsluttes.

Stengte veier
Fra ca. kl. 10.30 til ca. kl. 12.00 er Skiveien stengt for all biltrafikk. Frem til ca. kl. 13.30 er Strandliveien, Kolbotnveien (øst og vest for jernbanelinjene) og Edvard Griegs vei (ved rådhuset) stengt for all biltrafikk. For mindre veier, se togenes ruter under skolene. For alternative kjøreruter, se Oppegård kommunes nettsider.

Powered by Labrador CMS