17. MAI: Gratulerer med dagen til alle små og store leser av Oppegård Avis.

Gi barna våre trygghet og muligheter

Denne ukens «Slik har vi det nå» handler selvsagt om 17. mai.

Gratulerer med dagen! I dag feirer vi nasjonaldagen, en dag fylt av stolthet, fellesskap og glede. 17. mai er en tid for å se tilbake på vår historie, verdsette våre verdier og samle oss som nasjon. På en slik dag er det relevant for oss lokalpolitikere å tenke spesielt på vårt eget lokalsamfunn, Nordre Follo kommune, og den utviklingen vi har hatt, har og skal ha.

Fakta om skribenten:

Oddbjørn Lager Nesje er bosatt på Nedre Ormerud på Kolbotn sammen med sin kone og to barn. Han er gruppeleder og varaordførerkandidat for Nordre Follo Arbeiderparti.

Vi er heldige som bor i Nordre Follo kommune, en kommune som har prioritert å bygge et godt samfunn der trygghet og like muligheter for innbyggerne står sentralt. Gjennom bevisste valg og innsats har vi skapt et inkluderende og bærekraftig miljø for alle. Den tryggheten vi opplever, er et resultat av fellesskapets innsats og samarbeid. Et velutviklet lokaldemokrati har selvsagt spilt en viktig rolle. Vi har skapt arenaer for dialog og deltakelse, der innbyggerne kan engasjere seg og bidra til utviklingen av kommunen.

17. mai er ikke bare en dag for å feire vår nasjon, men også for å feire vårt lokale fellesskap. Vi har mange flotte idrettslag, korps og andre organisasjoner som gjør en fantastisk jobb! De gir oss muligheter til å utvikle oss som mennesker og som lokalsamfunn.

Selv har jeg engasjert meg som trener i Kolbotn IL, på fotballaget til yngstemann, i tillegg til lokalpolitikken (som også er frivillig arbeid). Det er utrolig inspirerende å få ta del i en aktivitet som skaper glede og utvikler våre barn. Og det er ingenting som motiverer mer enn å få tilbakemeldinger fra andre foreldre om at de er glad for innsatsen vi legger ned for at barna skal få positive mestringsopplevelser og ha det godt i leken.

Jeg vil spesielt takke alle de frivillige som bidrar med sin tid og sitt engasjement. Dere gjør en strålende innsats for barna i kommunen vår! Våre barn er rett og slett vår viktigste ressurs. De gir oss håp og inspirasjon for fremtiden - de er selve fremtiden. Derfor er det avgjørende at vi sørger for at barna våre har gode muligheter til å utvikle seg, både fysisk og mentalt.

Barnas energi og entusiasme smitter gjerne over på oss voksne. La oss ta med oss denne energien og entusiasmen videre i vårt lokalsamfunn. La oss jobbe sammen for å skape et samfunn hvor alle trives og har det godt. La oss bruke 17. mai til å feire vår frihet, vårt demokrati og vårt fellesskap.

Historien om landet vårt er en fortelling om hva vi får til i fellesskap. Sammen skaper vi et samfunn med rettferdighet og små forskjeller. Gode barnehager og skoler, trygg og verdig eldreomsorg og et godt helsetilbud er viktige oppgaver som det offentlige skal løse. Det er vår felles trygghet.

På 17. mai er det naturlig å reflektere over hvordan vi har det - hvordan vi kom dit vi er og hva som er veien videre. Vi har unike forutsetninger for å lykkes. Natur, tillit, små forskjeller, høy kompetanse og gode velferdsordninger er alle viktige forutsetninger for omstilling og utvikling i fremtiden.

Powered by Labrador CMS