5 PÅ GATA: Disse fem har ytret sin mening om leksefri skole.

Bør det være leksefri skole?

Leksefri skole var en av sakene som ble diskutert i kommunestyret for barn og unge denne uken. Hva synes folk på gata?

Publisert

Anne Skaarud (60), Ski:

– Jeg synes nok vi bør gå for leksefri skole. Jeg tenker at det er ganske mye som konkurrerer om fritiden. Mange unge har fritidsaktiviteter som ofte kan være vanskelig å kombinere med hjemmelekser. I tillegg har ikke alle foreldre like muligheter til å hjelpe barna med lekser. Derfor synes jeg elever bør få fri når de kommer hjem, og gjøre leksene på skolen. Det er jo stor sett sånn i arbeidslivet også. Når vi kommer hjem fra jobb så har vi fri. 

Tommy Hansen (51), Kolbotn: 

– Jeg synes helt klart at grunnskolene i kommunen bør være leksefrie. Jeg tror elevene er lenge nok på skolen, og når de kommer hjem bør de få fristille hodet litt. Jeg husker selv fra da jeg var ung at jeg synes lekser var tungt, og jeg kan forstå at det kan være vanskelig for en del unge. Spesielt når det er forskjell på hjelpen man får med lekser hjemme.

Lars Torvaldsen (32), Kolbotn: 

– Jeg synes det bør være leksefri skole. Eventuelt at man legger inn noen ekstra timer i skoleukene for at elevene skal slippe å måtte gjøre lekser hjemme. De bør ha lek og moro utenfor skolen, og skolearbeidet bør gjøres på skolen.

Eli Røstvær (57), Myrvoll: 

– Jeg tenker at barn har godt av å organisere seg selv, og klare å sette av tid til å jobbe med hjemmeleksene. Alt i skolen ellers er organisert, så jeg synes det er fint at elevene har enkelte ting de skal få til på egenhand.

Marie Agnete Olsen (25), Myrvoll: 

– I utgangspunktet synes jeg vi burde ha leksefri skole, men at lærere har mulighet til å sende hjemmelekser med hjem, dersom det ikke blir gjort på skolen. Leksehjelp synes jeg er en god løsning, hvor elevene får mulighet til å gjøre leksene på skolen, med hjelp fra lærere. Dersom elevene ikke ønsker å delta på leksehjelp, synes jeg det er greit at leksene må gjøres hjemme.

Powered by Labrador CMS