OPPTATT AV LOKALE TILBUD: – Det er viktig å gjøre det vi kan for at dette tilbudet kommer til Nordre Follo og ikke til for eksempel Nordstrand i Oslo, sier Nicholas Wilkinson og Bjørn Ganger.

Mobiliserer alle til kampen om nytt sykehus i Nordre Follo

Nordre Follo SV mener det bør bygges et nytt sykehus for hele Follo. De inviterer alle til kampen for å sikre at det nye sykehuset blir bygd i vår kommune.

Publisert Sist oppdatert

Helse Sør-Øst RHF

  • Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF).
  • Sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder.
  • Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

  • Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

  • Samlet omsetning var på cirka 82 milliarder kroner i 2018.
  • Er Norges største arbeidsgiver (har cirka 80.000 ansatte).
  • Hovedkontoret ligger på Hamar.

– Norge har svært få sengeplasser på sykehus i forhold til land i Europa. Innbyggerne i Follo blir sendt til Ahus via Oslo eller til sykehusene i Østfold, men sykehusene både sør og nord for Oslo er nå fulle. Kapasiteten er sprengt. Nå er det tiden for å planlegge et nytt sykehus, og det bør bygges i Nordre Follo, sier gjenvalgt lagleder i Nordre Follo Sosialistisk Venstreparti, Bjørn Gunnar Ganger (73) fra Solbråtan.

Han sier at Nordre Follo SV vedtok under det siste årsmøtet at partiet skulle jobbe proaktivt for et nytt sykehus i Nordre Follo.

Stort pasientgrunnlag

Ganger sier at Follo som region har et stort nok pasientgrunnlag for et nytt sykehus, og påpeker at allerede i dag blir rundt 144.000 innbyggere i Follo sendt ut til sykehusene i Romerike eller Østfold.

– Bare i Nordre Follo har vi rundt 60.000 innbyggere, og vi blir enda flere, så pasientgrunnlaget i regionen er stort nok med tanke på alle som skal fra våre kommuner til Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sykehuset Østfold HF på Kalness og i Moss i dag, sier Ganger.

Sør i Oslo eller i Follo

Tidligere helsepolitisk talsperson i SV og medlem i Nordre Follo SV, Nicholas Wilkinson (33), forklarer at det er Stortinget som bestemmer hvor de nye sykehusene skal etableres.

– Det jobbes nå med sykehusene på Ullevål/Gaustad, i Aker og Drammen, og jeg vet at Helse Sør-Øst RHF vurderer også et nytt sykehus sør i Oslo eller i Follo. Jeg mener derfor vi må være klare for kampen for å sikre at det nye sykehuset blir bygd her i Nordre Follo, sier Wilkinson, som flyttet fra Tårnåsen til Ingierkollen i mars i fjor.

Etter fire år på Stortinget har 33-åringen fått en ny jobb. I forrige uke startet han som seniorrådgiver for politikk og bærekraftigsmålene i FN-sambandet, men som innbygger i Oppegård engasjerer han seg gjerne i lokale saker.

Innspill til arealplanen

– Vi inviterer alle sammen til kampen om et nytt sykehus. Denne kampen må startes nå. Kommunen bør være proaktive, og vi må samarbeide om saken på tvers av partiene, sier Ganger.

Han mener at det bør settes av et passende areal i Nordre Follo. Eventuelt kan Helse Sør-Øst leie en tomt av en privat grunneier i vår kommune. Ganger sier at forslaget bør spilles inn i kommunens arealplan, som det jobbes med nå.

Selv om saken handler om et langsiktig arbeid, bør kommunen ikke sove i timen, mener de to SV-politikere.

– Det er viktig å gjøre det vi kan for at tilbudet kommer til Nordre Follo og ikke til for eksempel Nordstrand, sier Wilkinson og Ganger.

Rosenholm som perfekt lokalisering

– Hvor i kommunen kunne det nye sykehuset etableres i så fall?

– Per nå har ingen konkrete tomteforslag. Vi har allerede et sykehusmiljø i Ski, men vi vil ikke nødvendigvis binde oss til det samme området. Kommunen hadde en sykehustomt der, men den ble solgt, påpeker Ganger.

Det er ikke for første gang at det spilles inn forslag om etablering av et nytt sykehus i vår kommune. I april 2016 foreslo tidligere ordfører Thomas Sjøvold (H) at Helse Sør-Øst skulle benytte seg av arealer på begge sider av broen ved Rosenholm stasjon.

To år senere kom også Nordre Follo Ap med et tomteforslag på Rosenholm, men kun på den kommunale tomten, som ligger sør for broen. Selv om Ap mente da at denne tomten var en perfekt lokalisering for det nye sykehuset, sa daværende gruppeleder i Ap, Merete Bellingmo, at det også var flere andre lokaliseringsalternativer på Rosenholm.

– PERFEKT LOKALISERING: – Her på Rosenholm må det være en perfekt lokalisering, sa Merete Bellingmo, Oddbjørn Lager Nesje og Hanne Opdan til Oppegård Avis i november 2018.

Kodak-bygget

I 2013 og 2014 skrev vi også om Fram Eiendom, som eier Kodak-bygget og tomten på 52 mål i Mastemyr næringspark. Selskapet foreslo da å gjøre om det ikoniske bygget i Lienga 7 til et stort sykehus/helsehus for hele Follo.

Da Oppegård Avis intervjuet tidligere prosjektleder Dag Tvenge våren 2014, sa han imidlertid at utfordringen med slike saker er at politikerne er passive.

I 2015 sa de ja til Oslo politidistrikt som leietaker i bygget. Leiekontrakten utløper om ett år og grunneieren er foreløpig taus om fremtidige planer.

Ingen konkrete planer

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Gunn Kristin Sande, som er kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF. Ifølge henne har det regionale helseforetaket ingen konkrete planer for utbygging sør i Oslo eller i Follo.

– Helse Sør-Øst er i gang med mange store byggeprosjekter, blant annet utbygging på Aker og Rikshospitalet. Ahus og Sykehuset Østfold på Kalnes skal også utvide sin kapasitet. Denne utvidelsen av kapasitet vil også gi et bedre tilbud for pasientene i Follo. Det er ingen konkrete planer i dag for utbygging sør i Oslo eller i Follo, sier Sande.

Trond Martin Langeli er blant innbyggerne som støtter initiativet fra SV. Det at Helse Sør-Øst ikke ennå har noen konkrete planer for et nytt sykehus i vår kommune, tolker han som en mulighet for det sistnevnte i tiden som kommer.

– Det betyr vel ikke at vi ikke kan mobilisere for dette? Er det ingen planer, så er det jo desto viktigere å mobilisere for å få det inn i planene. At noe ikke er, betyr jo ikke at det ikke kan bli, påpeker han.

Powered by Labrador CMS