FYLKESPOLITIKERE: Gunvor Eldegard bor i Nordre Follo og er tidligere ordfører i Ski. Nå leder hun komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse i Akershus fylkes kommune. Heidi Westby Nyhus er medlem i samme komité og er aktiv på fylkestinget og i kommunestyret i Lillestrøm kommune.

Slår et slag for kultur

Arbeiderpartipolitikerne i Akershus skriver om viktigheten av folks tilgang til et rikt kulturliv i dette leserinnlegget. 

Publisert

NB: Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger.

– Kultur er ryggraden i et folk! Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk, skrev Tor Åge Bringsværd.

Dette er vi i Akershus Ap helt enige i. Derfor er en av de viktigste oppgavene vi politikere kan gjøre å legge til rette for at alle kan delta på kulturopplevelser. 

Derfor var det helt naturlig for oss å i budsjettet videreføre Bizzy-appen – en satsing som gir barn og unge billigere kultur- og idrettsopplevelser. Fylkesrådet og flertallet i Akershus kuttet denne satsingen med et pennestrøk. Forklaringen deres var at folk skulle få kultur der de bor, istedenfor. I stedet for at unge skal få billigere og gratis kultur-, fritids-, og idrettsaktiviteter, skal de satse på noen av de unge. Det er bra for de unge med et talent, men hvorfor skal det måtte gå på bekostning av unges muligheter til å oppleve kunst og kultur? Kultur gir livene våre innhold og binder oss sammen. Kultur er limet i samfunnet vårt, beriker livene våre, skaper fellesskap og bygger broer mellom ulike grupper i samfunnet. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at det er viktig at kultur og idrett er tilgjengelig for alle, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, og størrelsen på lommeboka di.

Den kulturelle skolesekken er et svært viktig tiltak for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å oppleve kultur. Gjennom Den kulturelle skolesekken får skoler besøk av profesjonelle kunstnere og kulturformidlere som bidrar til å inspirere og engasjere elevene. Dette gir barn og unge en unik mulighet til å utforske ulike kunstformer og kulturytringer, og bidrar til å skape interesse og forståelse for kultur. Både sang, dans, teater og historiefortellinger er spennende innslag for store og små i skolehverdagen. Frivilligheten spiller også en viktig rolle når det gjelder å gjøre kultur og idrett tilgjengelig for alle. Mange arrangementer og aktiviteter i lokalsamfunnet drives av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som brenner for kulturen og idretten. De frivillige bidrar til å skape levende lokalsamfunn.

Akershus Arbeiderparti vil sørge for at spillemidler fordeles til idrettsanlegg og kulturarenaer i hele Akershus, for å bidra til aktivitet blant barn og unge. Både fotballbaner, lekeparker, turstier, svømmehaller og kulturbygg er viktige for å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn som gir plass til alle. Vi vil satse på offentlig støtte til frivillighet som sikrer at flest mulig kan delta, samtidig som vi ønsker å satse på talentutvikling innenfor ulike kunstformer som dans, musikk og litteratur. 

Vi kutter ikke som høyresiden; vi sier ja takk begge deler! Det er viktig at politikken legger til rette for at kultur, idrett og fellesskap er tilgjengelig for alle. Akershus Arbeiderparti skal jobbe for satsing på både idrett og kultur for barn, unge og frivillighet i Akershus. Slik skal vi bygge sterke fellesskap for alle.

Gunvor Eldegard og Heidi Westbye Nyhus
Leder og medlem av komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse i Akershus
Akershus Arbeiderparti.

Powered by Labrador CMS