FYLKESRÅD: Ida Lindtveit Røse fra Tårnåsen er fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus fylkeskommune.
FYLKESRÅD: Ida Lindtveit Røse fra Tårnåsen er fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Regjeringen vraket ordningen - nå tar fylket grep

Ny ordning skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i Akershus med forskningsbasert utvikling og innovasjon.

Publisert

For at bedrifter skal kunne utvikle nye løsninger på de store samfunnsutfordringene våre, lanserer Akershus fylkeskommune en ny tilskuddsordning tilpasset bedrifter som tar i bruk forskning, for å kunne utvikle nye produkter og løsninger.

Regjeringen har avviklet Regionalt forskningsfond, som har vært avgjørende for å sikre innovasjon og utvikling i bedrifter ved å ta i bruk forskning, skriver Akershus fylkeskommune i en pressemelding. 

Nå tar fylkeskommunen grep for å sikre fortsatt innovasjon og utvikling, ved å lansere den nye tilskuddsordningen, «Forskning og innovasjon i bedrift».

Forskning + bedrifter = økt innovasjon 

– Bedrifter med nye innovative løsninger med utspring i forskning, bidrar til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Risikoen i den første fasen er stor, og uten støtte vil disse initiativene forsvinne. Det kan vi ikke stå og se på, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Tilskuddsordningen "Forskning og innovasjon i bedrift» har sitt utspring fra Regionalt forskningsfond (RFF), men er spisset og mer næringsrettet mot bedriftenes behov for å ta i bruk forskning i sitt verdiskapingsarbeid. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter. 

Lindtveit Røse peker på at utvikling av nye produkter og løsninger er risikabelt, derfor trenger bedrifter ofte offentlig støtte i startfasen. 

– Ordningen vi har opprettet skal bidra til hjelp i oppstartsfasen, sier hun.

Kommersialisering gir økt internasjonal konkurransekraft

Røse er klar på at det skal være attraktivt å starte og drive bedrifter i Akershus.

 – Vi ønsker med denne ordningen å styrke lokalt næringsliv og stimulere til at flere bedrifter får til økt innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft. Det skaper arbeidsplasser, og ikke minst at flere bedrifter internasjonaliseres og eksporterer, noe som gir økt internasjonal konkurransekraft, fortsetter Lindtveit Røse. 

Tilskuddsordningen har en ramme på ti millioner kroner, og skal etter planen lyses ut i midten av februar 2024. 

Powered by Labrador CMS