ORDFØRER 2.0: Thomas Sjøvold har vært ordfører i Oppegård Kommune, nå er han fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.

Viken er historie og Akershus har gjenoppstått!

Da klokken bikket 00.00 den 1. januar ble Viken fylkeskommune oppløst. Nå er Nordre Follo for første gang en del av Akershus. Tidligere Oppegård-ordfører, Thomas Sjøvold skriver i denne kronikken hva det nye fylket skal jobbe for.

Publisert Sist oppdatert

Godt nyttår, Akershus!

Ved midnatt 1. januar, da himmelen var full av fyrverkeri og vi ønsket hverandre godt nyttår, ble vi innbyggere i en ny fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er et kjent navn, men det nye Akershus er ikke helt det samme som det gamle. Etter at Røyken og Hurum slo seg sammen med Asker, Jevnaker og Lunner er kommet til og Rømskog nå er i Aurskog-Høland, er vi blitt større. Vi er dessuten en fornyet fylkeskommunal organisasjon sammenlignet med den som ble innlemmet i Viken for fire år siden. Vi har med oss erfaring og kunnskap både fra Viken og tidligere Akershus, samtidig som vi skal skape noe nytt.

Vi som er valgt til å representere Akershus sin befolkning i fylkestinget, er ett hundre prosent enige om én ting: Sammen med våre ansatte, med kommunene, med øvrige myndigheter og med organisasjonslivet i Akershus skal vi gjøre alt vi kan for å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Vi har store ambisjoner for fylkeskommunen vår.

– Skal ha Norges beste videregående utdanning

Vi skal ha Norges beste videregående opplæring. Ungdommene våre skal få et solid faglig grunnlag uansett hva slags retning de velger. Vi vet at samfunnet vil ha et stort behov for kompetent arbeidskraft fremover, og det er særlig viktig at mange velger yrkesfag. Økonomien er i ferd med å kjølnes, og det leder allerede til økende arbeidsledighet i eksempelvis byggebransjen. Når aktiviteten igjen tar seg opp, kan vi ikke stole på at de mange flinke utenlandske håndverkerne som har vært her de siste årene fortsatt vil være her. Vi vil trenge arbeidskraft.

Det er derfor også viktig å sørge for at så få som mulig faller ut av utdanningsløpet. I Akershus skal vi ha som ambisjon for at hver eneste tenåring kommer gjennom videregående opplæring med fagbrev eller vitnemål. Det betyr at vi må se hver enkelt ungdom, og ha et tilbud som passer til akkurat henne eller ham. Det er ambisiøst, men vi skal jobbe hardt for å få det til.

For å gi ungdommen vår de beste muligheter for å ha en god ungdomstid og et godt grunnlag for voksenlivet, må vi også satse på psykisk helse og jobbe for et godt psykososialt miljø på de videregående skolene. Også her har vi et samstemt fylkesting og gode folk i organisasjonen vår.

Skal ha et godt veinett

Akershus skal ha et godt fylkesveinett, slik at både syklende og gående, Ruters busser, privatbilister og yrkessjåfører kan ferdes trygt og effektivt i fylket vårt. Når fylkeskommunen satser på samferdsel, binder vi fylket sammen og bidrar til at innbyggerne våre får hverdagens logistiske kabal til å gå opp.

Akershus fylkeskommune skal også ta vår del av ansvaret for å løse den største utfordringen vi står overfor, nemlig klima- og naturkrisen. Dette vil berøre alle deler av driften vår. Vi har hastverk, og det er kanskje ingenting som haster mer enn å redde Oslofjorden. Allerede før Akershus formelt begynte å eksistere ved nyttår, signaliserte vi tydelig at Oslofjorden står høyt på vår agenda.

Ser energisk fremover i ny fylkeskommunal organisasjon

En fylkeskommunal organisasjon som først har gått gjennom en sammenslåing og så har blitt delt opp, har stått i konstant endring gjennom mange år. Man skulle tro det ga seg utslag i trøtthet og resignasjon, men jeg opplever det stikk motsatte: Våre ansatte og folkevalgte ser energisk fremover og ønsker å få til det beste for dem vi er til for: innbyggerne våre.

Akershus fylkeskommune skal, innenfor våre ansvarsområder, gjøre alt vi kan for at fylkets 725 000 innbyggere skal ha de beste muligheter for å leve gode liv. I fylkestinget kan vi være uenige om noen av veiene til målet, men dette målet står vi enstemmig bak.

Velkommen som innbygger i Akershus!

Thomas Sjøvold,
Fylkesordfører

Powered by Labrador CMS