TROR IKKE PÅ AKSON: – Jeg håper Nordre Follo er villig til å snu og heller se at det kan være fruktbart å samarbeide med Oslo hvis det er mulig, sier IT-konsulent Georg Sirnes Lundesgaard fra Solbråtan.

– Slike prosjekter er dømt til å feile!

Nordre Follo er blant de 186 kommunene som nylig har skrevet under en intensjonsavtale om å ta i bruk Akson, det mest omdiskuterte IT-prosjektet i helse-Norge. IT-konsulent Georg Sirnes Lundesgaard fra Solbråtan er en av dem som er meget kritisk til dette.

Publisert Sist oppdatert

– Slike prosjekter er dømt til å feile! Jeg håper Nordre Follo er villig til å snu og heller se at det kan være fruktbart å samarbeide med Oslo om en alternativ løsning til Akson, sier Georg Sirnes Lundesgaard.

IT-konsulenten fra Solbråtan er meget bekymret for den enorme kompleksiteten og det enorme omfanget av dette gigantiske prosjektet som skal planlegges i flere år før det skal implementeres.

Kan tas fullt i bruk om ti år

Det var i april i år at helseminister Bent Høie (H) sendte et brev til alle landets kommuner, og sterkt oppfordret dem til å signere en intensjonserklæring om Akson, et IT-prosjekt som handler om en helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning.

Akson:

  • Det er i dag et stort antall journalløsninger i ulike versjoner og varianter i kommunene. IKT-systemene er hovedsak begrenset til én virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av virksomheter, omsorgsnivå eller tjenester innad i kommunene. Dette øker risikoen for dårlig pasientsikkerhet, lav kvalitet og dårlig ressursutnyttelse.
  • Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen.
  • Felles kommunal journalløsning vil legge til rette for bedre samhandling internt i kommunene og mellom kommunene. Den vil også tilrettelegge for samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre som må samhandle med helsetjenesten om innbyggernes behov.

Akson anslås å kunne tas fullt i bruk om ti år og skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen.

Tanken med Akson er at helsepersonell i kommunene skal da kunne jobbe i samme journalløsning, og samhandle seg imellom. Og den felles kommunale journalløsningen skal kunne snakke med andre digitale løsninger i hele Helse-Norge, ifølge Direktoratet for e-helse, som har ansvaret for prosjektet.

Men svært mange aktører er negative til prosjektet, som får kritikk for å være for stort, for dyrt, og å ta for lang tid. Legeforeningen, IT-fagmiljøer, leverandører og politikere er blant aktører som retter sterk kritikk mot planene.

22 milliarder kroner

Den foreslåtte samhandlings- og journalløsningen Akson anslås til å koste 22 milliarder kroner, som er foreslått finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene.

Det var et krav at kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen i de 291 norske kommuner utenfor Midt-Norge måtte signere intensjonserklæringen.

Nordre Follo med 185 andre kommuner, det vil si om lag to tredjedeler av innbyggerne utenfor Midt-Norge, har signert intensjonserklæringen.

– Det sterke signalet fra kommunene har regjeringen tatt til seg, og i forslag til statsbudsjett for 2021 er det foreslått at Stortinget bevilger 93 millioner kroner til det videre arbeidet med felles kommunal journalløsning, og 189 mill. kroner til arbeidet med helhetlig samhandling, skriver helseministeren i en pressemelding.

Kan bli utdatert om ti år

– Når det gjelder Akson, er vi på Stortinget bekymret for at prosjektet har en enorm kostnadsramme, mens gevinstene fra prosjektet ligger veldig mange år fram i tid. Jeg frykter at vi med Akson gjør en veldig dyr investering, med løsninger som er utdatert før vi får tatt det i bruk, sier den lokale stortingsrepresentanten for Ap i Helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag (Ap).

Hun mener pasientens legemiddelliste er et eksempel på et verktøy vi burde ha fått på plass snarest, men frykter at dette blir skjøvet ut i tid på grunn av det omfattende Akson-prosjektet.

– Feil bruk av legemidler er et omfattende problem, og det er en ulempe for pasientene at en bedre og tryggere legemiddelhåndtering ikke kommer raskere på plass, sier Ap-politikeren fra Langhus.

105 kommuner sa nei

Oslo og 104 andre kommuner signerte ikke intensjonserklæringen innen fristen den 1. juli. Kommunestyret i Oslo har sagt at de vil utvikle sitt eget system i stedet for Akson.

De kommunene som ikke har signert dokumentet, vil i likhet med kommunene som har signert det få mulighet til å inngå forpliktelsesavtale eller opsjonsavtale senere, og senere ta i bruk den felles kommunale journalløsningen.

Moflag påpeker at det slett ikke er alle kommuner som har muskler og mulighet til å kjøre et eget prosjekt slik som Oslo kommune gjør.

– Vi må huske at Oslo er landets største kommune med snart 700.000 innbyggere. Storbynettverket i KS peker dessuten på sin side at det er viktig å komme videre med Akson, sier Ap-politikeren fra Langhus.

Hun understreker at partiet hennes har vært pådriver for prosjektet «en innbygger, en journal».

– Det er avgjørende for effektiv bruk av helsepersonell og deling av viktig informasjon på tvers av helsetjenesten at vi får på plass en løsning for dette. Jeg forstår godt at kommunene er utålmodige! Nå er det regjeringen sitt ansvar å levere et prosjekt som leverer på tid, funksjonalitet og kostnadsramme, sier Moflag.

Orienteringssak neste uke

Selve signeringen av intensjonsavtalen innebar ingen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for Nordre Follo. Kommunen vil få saken tilbake før en endelig avtale skal signeres på et senere tidspunkt.

Akson er satt opp som orienteringssak for lokalpolitikerne i Nordre Follo neste uke. Førstkommende mandag skal saken drøftes i utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk, som ledes av Tor Anders Østby (Sp).

Håper på samarbeid med Oslo

Det er ingen skam å snu. Det er fortsatt tid til å tenke annerledes. Ser man på erfaringer fra Midt-Norge og Sundhedsplatformen i Danmark, som har implementert noe tilsvarende det Direktoratet for e-helse ønsker, er det mildt sagt nedslående at Nordre Follo vil være med på Akson-prosjektet, sier IT-konsulent Georg Sirnes Lundesgaard fra Solbråtan.

Han håper på at Nordre Follo ombestemmer seg og går for et samarbeid med Oslo og eventuelt flere andre kommuner rundt om å velge noe annet enn Akson.

– Vi har mye til felles med Oslo som nabokommune, og Oslo har som kjent en meget oppegående IT-organisasjon som er veldig framoverlent. Jeg har mye større tro på at Oslo vil kunne lage et nytt journalsystem enn det Direktoratet for e-Helse har, men da trenger vi at våre politikere blir bevisst på problemstillingen og at det faktisk går an å tenke annerledes, sier Lundesgaard.

Han anbefaler også å se på utviklingen innen IT og erfaringen fra de siste årene.

– Se bare på hvordan for eksempel Oslo kommune, NAV og Ruter organiserer IT-satsningene sine. Ingen av dem ville kjørt et prosjekt som Akson er i dag, mye på grunn av dyrekjøpte erfaringer fra tidligere års feilede gigant-satsninger.

Oppegård Avis følger opp saken.

Powered by Labrador CMS