COVID-19 I NORDRE FOLLO

BEKYMRET: – Jeg er bekymret at en eventuell spredning av delta-varianten i Nordre Follo kan trekke pandemien over lengre tid, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold. Foto: Ståle Bergman Myhrvold

Delta-varianten: 4 av de totalt 139 tilfellene er i Nordre Follo

Delta-varianten av koronaviruset gir mer alvorlig sykdom enn alfa-varianten, og den smitter lettere. Kommuneoverlegen er bekymret for at pandemien kan trekkes ut i tid.

Publisert Sist oppdatert

En ny SARS-CoV-2-variant av Covid-19-viruset, med betegnelsen Delta eller B.1.617.2, som for første gang ble påvist i India i desember i fjor, er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia. Varianten vekker også bekymring i Norge. En økende andel av virus som sekvenseres er delta-varianten, men andelen er fortsatt liten (139 tilfeller per tirsdag 15. juni).

Hittil har det blitt påvist totalt fire tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av Covid-19-viruset i Nordre Follo. Det er kjent smittevei for disse tilfellene, og smittesporingen i regi av kommunen har ikke avdekket noe videre spredning i lokalsamfunnet.

– Jeg er bekymret at en eventuell spredning av delta-varianten i Nordre Follo kan trekke pandemien ut over lengre tid, sier kommuneoverlegen i Nordre Follo, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Kommuneoverlegens anbefalinger

– Hva bør innbyggerne gjøre for å minske eventuell spredning av delta-varianten i Nordre Follo?

For innbyggerne foreligger det ingen spesielle tiltak mot delta-varianten. Jeg anbefaler alle etter beste evne å følge de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger, sier Myhrvold.

Hun legger særlig vekt på de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg for Covid-19 ved behov. Det er også viktig å holde nede antall personer du møter, ifølge kommuneoverlegen.

– De sentrale laboratoriene er med på å overvåke smittesituasjonen ved å sekvensere en andel av alle positive prøver. I tillegg vil vi som jobber med smittevernet i kommunen vurdere om enkeltprøver eller eventuelle utbrudd skal undersøkes nærmere med tanke på delta-varianten, sier Myhrvold.

Smitter lettere

– Delta-varianten gir mer alvorlig sykdom enn alfa-varianten og smitter lettere. Vaksinasjon med bare én dose beskytter litt dårligere mot sykdom forårsaket av denne varianten. Heldigvis ser det ut til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom, også med bare én vaksinedose, er veldig god, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI vurderer at det inntil videre er fornuftig å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi, altså med et intervall på tolv uker mellom første og andre dose.

Får sms med ny tid

Oppegård Avis har skrevet at tiden mellom vaksinedosene blir forlenget igjen, fra ni uker til tolv uker.

Alle som ble vaksinert i Nordre Follo kommune fra og med tirsdag 15. juni vil derfor få andre dose etter tolv uker. De som er berørt får SMS med ny tid.

Intervallet blir fortsatt på ni uker for dem som ble vaksinert i perioden fra uke 20 og frem til 15. juni.

Beskytter noe mindre med bare én dose

FHI har laget en ny risikovurdering i lys av en mulig framvekst av delta-varianten av Covid-19-viruset, tidligere omtalt som den indiske varianten.

Her skriver de at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine (Pfizer og Moderna) beskytter noe mindre mot sykdom forårsaket av delta-varianten, men meget godt etter to doser.

Samtidig påpekes det at beskyttelsen mot alvorlig sykdom sannsynligvis er høy etter både én og to doser.

Videre skriver FHI at delta-varianten ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenliknet med alfa-varianten av koronaviruset.

Når flere med tolv ukers intervall

FHI mener at de når flere ved å vaksinere flest mulig med én dose ved å holde på et langt intervall (inntil tolv uker) før andre dose blir satt, gjennom såkalt suboptimal beskyttelse mot sykdom – altså nesten like god beskyttelse (redaksjonell tilføyelse).

Line Vold i FHI sier at de vil fortsette vaksinasjonsprogrammet for fullt med tolv ukers intervall, slik at flere kan få beskyttelse tidligere:

– Vi oppfordrer alle til å takke ja til vaksinasjonstilbudet i sommer og unngå unødvendige utsettelser. To doser gir enda bedre og mer langvarig beskyttelse, sier Vold.

Kan bli dominerende i Norge

Totalt er 139 tilfeller av delta-varianten påvist i Norge per 15. juni, men FHI skriver på sin hjemmeside at delta-varianten sannsynligvis vil spre seg videre i Norge og kan etter hvert bli den dominerende virusvarianten, slik vi også ser i andre land.

– Vi følger situasjonen nøye. Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig, sier Line Vold.

Hovedpunkter i risikovurderingen:

  • En ny SARS-CoV-2-variant med betegnelsen Delta eller B.1.617.2 som første gang ble påvist i India i desember, er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia. Varianten vekker også bekymring i Norge. En økende andel av virus som sekvenseres er delta-varianten, men andelen er fortsatt liten.
  • FHI har vurdert seks risikospørsmål om denne varianten. Risikoen er sannsynligheten for at en hendelse (av et vurdert omfang) inntrer ganget med størrelsen på konsekvensene. Se tabellen under.
  • Det er fortsatt begrenset kunnskap om denne varianten, så FHI har bare middels tiltro til vurderingene.
  • Utviklingen i Storbritannia følges nøye. Der er Delta nå dominerende og oppfattes som betydelig mer smittsom enn Alfa, som har dominert til nå. Tilsvarende utvikling er ikke sett i Danmark der Delta i et par måneder har forekommet i et stabilt lavt antall. Enkelte andre land, inkludert Finland og Sverige, har rapportert om større utbrudd med Delta de seneste ukene.
  • Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenliknet med Alfa.
  • Vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine (Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Moderna) beskytter noe mindre mot sykdom forårsaket av Delta, men meget godt etter to doser. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er sannsynligvis høy etter både én og to doser. Det er derfor fornuftig å benytte et langt intervall (inntil 12 uker) til andre dose for å nå flest mulig tidlig med minst én dose.
  • Delta vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig.
  • Kunnskapen om, og framveksten av Delta i Norge må følges nøye. Risikovurderingen vil bli oppdatert ved behov.
Powered by Labrador CMS