PÅ SAKEN: Ola Elvestuen, miljøminister, lover en rask avklaring på Taraldrud.

– Forslag til tiltaksplan for Taraldrud kommer om kort tid

Miljøvernministeren lover rask løsning for alunskiferdeponiet.

Publisert

Det mye omtalte alunskiferdeponiet på Taraldrud, rett ved kommunegrensen til Oppegård, har vært mye oppe i media.

Mange, spesielt miljøvernorganisasjonene i Oppegård, har vært opptatt av hva som skjer med deponiet, som ligger et steinkast fra Oppegård kommunegrense.

Nå ser det ut til at det kan nærme seg en løsning. 

Les også: – Kan vi stole på politikerne i Ski?

Men før vi går videre i saken, skal du få en forklaring på hva alunskifer egentlig er. Alunskifer er naturlig forekommende berggrunn som når den kommer i kontakt med luft og vann fører til sur avrenning, utlekking av tungmetaller, temperaturøkning og fare for selvantenning. Alunskifer kan også lekke ut uran. På Taraldrud ligger det store mengder slik masse i forbindelse med utfylling av masser rundt byggingen av nye E6 på 1970-tallet.

NB! Saken fortsetter under bildet!

 

– Komplisert situasjon

SKJULT I GRUNNEN: Her ser du området på Taraldrud der alunskiferet ligger gravd ned.

På spørsmål fra stortingspolitiker Nicholas Wilkinson fra Oppegård, svarer miljøvernminister Ola Elvestuen (V) at det forventes et forslag til tiltaksplan i løpet av kort tid. 

– Det har i mange år lekket radioaktive stoffer ut av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Det er bekymring for avrenning ned til drikkevannet Gjersjøen. Det er 11 år siden saken ble sendt forurensningsmyndighetene, og nå viser det seg at det er enda større volumer forurenset materiale på Taraldrud. Området ligger i marka, men selskapet som eier eiendommen, og visste om forurensingen da de kjøpte, prøver å koble mulig opprydning til deres rett til næringsutvikling., skrev Wilkinson til Elvestuen den 16. mars. 

Les også: – Kan vi stole på politikerne i Ski?

– Hva har ministeren tenkt å gjøre for å rydde opp? Det er 11 år siden saken ble sendt forurensingsmyndighetene, spurte Wilkinson.

Les også: I dag startet gravingen på Taraldrud

– Forurensningssituasjonen på området er komplisert og det krever grundige vurderinger for å sikre at de opprydningstiltak som velges vil være en god løsning for å sikre mennesker og miljø mot forurensning både nå og i fremtiden. Det har derfor tatt tid fra en ble oppmerksom på den inntrufne forurensningen og til det foreligger et grunnlag for å starte opprydningstiltak, skriver Elvestuen i sitt svar til Wilkinson.

NB! Saken fortsetter under bildet!

ER PÅ SAKEN: Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV).

– Om kort tid

En løsning kan imidlertid være på trappene. 

Les også: – Kan vi stole på politikerne i Ski?

– Strålevernet forventer å fullføre behandlingen av forslaget til tiltaksplan og søknaden om omdisponering i løpet av kort tid. Miljødirektoratet avventer vurderingene som Strålevernet gjennomfører, og vil deretter på bakgrunn av den samlede informasjonen som foreligger, varsle pålegg om gjennomføring av tiltak. Planstatus for området må også avklares. Strålevernet har tett dialog med både Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne saken og den følges også opp av Miljødirektoratet når det gjelder forurenset grunn, sier Elvestuen. 

SLIK SER DET UT: Her ser du en av bekkene som har avrenning fra alunskiferdeponiet på Taraldrud og ned til Gjersjøen.

NB! Saken fortsetter under bildet! 

Slik kan det løses

På Taraldrud er det, ifølge statsråden, gjennomført flere undersøkelser for å finne ut hvor stort volum alunskifer som er tilført området, ca 52 000 m3.

Massene ligger delvis under avkjøringen fra E6 til Kolbotn/Sofiemyr.

Les også: I dag startet gravingen på Taraldrud

Det er også gjort flere undersøkelser for å få oversikt over forurensningen denne massedisponeringen har ført til, inkludert påvirkning på nærliggende resipienter og Gjersjøen som drikkevannskilde.

Det er også satt i verk rensetiltak for å redusere utlekking av uran og andre tungmetaller til bekken som drenerer til Gjersjøen.

Tiltakene gjør at rundt 80 % av uranet som lekker fra skiferen felles ut i dammer sammen med jern og organisk materiale. Innholdet av uran er høyt nok til at slammet klassifiseres som radioaktivt avfall. 

HER LIGGER DET: Det har blitt foretatt undersøkelsedr på Taraldrud, og en tiltaksplan for alunskiferdeponiet kan nå altså være rett rundt hjørnet.

Les også: I dag startet gravingen på Taraldrud

Elvestuen påpeker at forurensningssituasjonen kan løses ved å grave opp den ulovlig deponerte alunskiferen og levere den til deponi med tillatelse til å ta imot denne type avfall eller det kan gjøres tiltak på stedet som reduserer vanngjennomstrømningen og utlekkingen av forurensende stoffer eller en kombinasjon av disse tiltakene. 

Powered by Labrador CMS