KREVER HANDLING: SV-duoen Bjørn Ganger og Nicholas Wilkinson vil har fortgang i opprydningen av det forurensede området på Taraldrud.

Nytt håp om opprydding

SV-duoen Nicholas Wilkinson og Bjørn Ganger drømmer om en rask løsning i forurensingsskandalen på Taraldrud.

Publisert Sist oppdatert

Få saker har blitt belyst like ofte i Oppegård Avis som det svært forurensende alunskiferdeponiet på Taraldrud (se faktaboks). I årevis har ulike instanser skjøvet ansvaret for oppryddingen mellom seg, uten at det har vært særlig fremgang i saken.

Nå er det imidlertid tent et nytt håp i saken.

Fakta om saken:

  • Mellom 1978 til 2006 ble 50.000 kubikkmeter alunskifer dumpet på Taraldrudkrysset i Nordre Follo.
  • Massene stammer fra anleggsarbeidene knyttet til VG-bygget og regjeringskvartalet.
  • Massene inneholder radioaktiv uran og problematiske metaller, som fortsatt forurenser Snipetjernsbekken.
  • Dette vannet er en del av vassdraget til drikkevannet Gjersjøen.
  • Estimert kostnad for å rydde opp er 140 millioner kroner.
  • Saken er nå under behandling hos Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Utfordret regjeringen

I forrige uke sendte nemlig SVs storingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad inn følgende skriftlige spørsmål til regjeringen, etter kraftig påtrykk fra våre lokale menn:

«Korleis vil klima- og miljøministeren sørge for at oppryddinga av massedeponia ved Taraldrudkrysset i Nordre Follo kommune vert gjennomført slik at ein får stansa forureininga frå mellom anna den statlig eigde grunnen, og frå masser der mykje har kome frå tomter i regjeringskvartalet, og store statlege byggeprosjekt i Oslo sentrum?»

Et skriftlig spørsmål fra Stortinget må besvares av ministeren innen sju virkedager. Det er en merkedag i almanakken ifølge tidligere stortingsrepresentant for SV og nåværende miljøforkjemper Nicholas Wilkinson.

– Endelig må den nye regjeringen behandle saken. Nå forventer vi vei i vellingen, jublet han da det ble kjent.

Lignende forhåpninger hadde også Bjørn Ganger, leder av Nordre Follo SV og Naturvernforbundet i Nordre Follo.

– Nå forventer vi at regjeringen rydder opp og sørger for at grunneierne fjerner de farlige massene, sier Ganger.

Slik svarer ministeren

Nå har svaret fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommet. Det kan leses i sin helhet her. Svaret inneholder blant annet en anerkjennelse av problemet, men her er den delen som går på potensielle og konkrete tiltak.

«Statens vegvesen har fått likelydande pålegg frå Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik om å utarbeide tiltaksplan for opprydding av forureina grunn på Taraldrud i Nordre Follo kommune. Statens vegvesen er på vegne av staten grunneigar for delar av det forureina området, og volum forureina massar på statleg eigedom er overslagsvis på 18 000 m3. Statens vegvesen sende inn forslaget sitt til tiltaksplan 15.06.2022, og den er no under behandling hos Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik. Statens vegvesen ventar på tilbakemelding på tiltaksplan. Tiltaksplanen inneber at Statens vegvesen fjernar forureina massar frå statleg eigedom.

Når finansiering er avklart og endelege vilkår i tiltaksplanen er fastsatt, vil ein kunne starte prosessen med å fjerne dei forureina massane. Sjølve gjennomføringa av tiltaket vil kunne ta til eitt år etter at tiltaksplanen er godkjend, dersom finansiering er på plass. Det vil ta om lag eitt år å fjerne dei forureina massane.

Statens vegvesen har i brev til Miljødirektoratet tatt opp om det er vegsektoren sitt ansvar å dekke kostnadar til å rydde opp i slik grunn all den tid at orsak til forureininga ikkje er knytt til vegtiltak.

Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget om saka på eigna måte», avslutter ministeren.

IKKE BAD HER: I dette området ligger det sterkt forurensende masser som stammer helt tilbake til 1970-tallet.

– Må holde trykket oppe

Forhåpningene Wilkinson og Ganger hadde før ministerens svar, bleknet litt da han leste svaret fredag formiddag.

– Ballen ruller, og det er bra, men den ruller for sakte. Det er tydelig at vi må holde trykket oppe, sier Wilkinson som lover å holde en tett dialog med SVs stortingsgruppe.

Han presiserer også følgende:

– Vi aksepterer ikke at forskjellige deler av staten og grunneieren skal krangle om hvem som skal betale. Deres problem bør ikke skade folk i Nordre Follo, understreker han.

Vil ha hjelp

I tillegg til å jobbe videre i SV-regi, håper både Wilkinson og Ganger at også andre partier «våkner».

– Nå er det veldig godt dokumentert hvor farlig dette avfallet er. Det er en potensiell forurensing av drikkevannet til 50.000 innbyggere vi snakker om her. Til nå er det bare SV som har kjempet denne kampen nasjonalt, men vi ønsker alle som har et miljøengasjement velkommen. Vår drivkraft er befolkningen. Skal det skje noe må saken holdes varm, og det er mye lettere hvis flere kobler seg på. I denne saken bør det ikke være parti mot parti. Vi bør jobbe sammen, oppfordrer Wilkinson og Ganger.

UTFORDRER ANDRE: SV føler seg ganske alene i denne saken og oppfordrer nå andre partier til å involvere seg.
Powered by Labrador CMS