ÅPNER OPP: 8. februar vil biskop Andreas Aarflot dele sine refleksjoner fra et rikt liv.

Fra kirkesjef i Norge til kirketjener på Greverud

8. februar kan du få høre mer om biskop Andreas Aarflots refleksjoner etter en lang tjeneste i kirke og samfunn.

Publisert

I Oppegård bor det mange eldre mennesker med spennende historier. En av dem er Andreas Aarflot. Han er 93 år gammel og fortsatt svært aktiv.

Aarflot var tidligere leder blant biskopene og kirkens ansikt utad i Norge i mange år. Nå er han menig medlem i Greverud menighet og hjelper til der det trengs. Veien dit har vært lang og spennende.

Født i Kina

Aarflots foreldre var misjonærer i Kina på 20-tallet og det var her han ble født 1. juli 1928. Moren fikk helseproblemer og familien måtte reise hjem til Norge. For å komme hjem måtte familien reise med den transsibirske jernbane. Det tok 12 døgn og var nok strevsomt med Andreas som liten gutt, en syk mor og en nyfødt datter.

I hjemmet var det mye musikk og godt miljø for lesing. Det ble tidlig klart at Andreas hadde gode akademiske evner. Bare 23 år gammel var han ferdig teolog. Etter en tid som soldatprest begynte Andreas som prest i Slemmestad. Dette var en industriby og for komme nærmere arbeiderene og deres virkelighet tok Andreas seg sommerjobb på fabrikken. Dette skapte nok respekt og forståelse begge veier.

Biskop i Oslo

Etter en akademisk karriere på Menighetsfakultetet med kirkehistorie som fagfelt gikk veien vider til bispetjeneste. Etter en kort periode som biskop i Borg ble han snart biskop i Oslo. Det er nok fra denne perioden de fleste kjenner ham. I de 20 årene som biskop i Oslo ble han en kjent person i landet vårt.

Mest kjent er hans utrettelig arbeid for en selvstendiggjøring av Den norske kirke.

Tøff abort-strid

Det var flere harde tak og spesielt striden rundt Helge Hognestad og Børre Knudsen tok mye plass. I striden rundt Knudsen ble Aarflot angrepet fra begge sider. Noen mente Aarflot sviktet i kampen for det ufødte liv. Andre mente kirken ikke forsvarte kvinnens selvråderett over egen kropp. I striden rundt Hognestad-saken ble det så tilspisset at politiet måtte stå vakt ved bispeboligen.

– Dette var krevende tider, både for meg og familien. Heldigvis er jeg tykkhudet. I vår tid med sosiale medier er nok dette trykket enda mer krevende, sier 93-åringen.

Lokalt engasjement

Etter at Aarflot ga seg som biskop har han skrevet bøker og engasjert seg på forskjellige områder. De siste årene har han engasjert seg i sin lokale menighet, en menighet som har satset mye på moderne musikk og på å være et attraktivt sted for barnefamilier. Aarflot møter opp både på bandgudstjenester og steder der barnefamiliene dominerer.

– Jeg har lengtet etter å være en vanlig deltager i et menighetsfellesskap. Endring og tilpasning er alltid nødvendig. Så lenge endringene er forankret i kirkens egen refleksjon er endring noe positivt. Det er homofilisaken et godt uttrykk for, forteller den aldrende biskopen.

Åpent temamøte

Om du vil høre mer om biskop Andreas Aarflots refleksjoner etter en lang tjeneste i kirke og samfunn kan du møte opp i Greverud kirke på tirsdag 8. februar klokken 19.00. Da er det åpent temamøte hvor Kjersti Fremmegård vil samtale med Aarflot.

Det blir enkel servering og muligheter for samtale i etterkant.

Powered by Labrador CMS