Arbeidet med tilbringerveien til Taraldrud er i gang

Gravingen i gang i Taraldrudkrysset for å lage anleggsvei til beredskapssenteret.

Den 28. februar startet arbeidene med det nye beredskapssenteret på Taraldrud, og i den forbindelse skal det bygges ny tilbringervei for anleggsmaskiner og annet som skal til for å bygge det nye senteret.

De siste ukene har anleggstrafikken kjørt til byggeplassen via Fløisbonnveien, men  nå er arbeidet i gang med å bygge en vei for anleggsmaskinene fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset, rett ved rampene til E6 mot syd og nord. 

Påvirker skiløypene

Den nye adkomstveien fra Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypa i et avgrenset område, ca. 200 meter mellom Snipetjernsbekken og E6.

I samråd med kommunene Ski og Oppegård, samt Skiforeningen, er skiløypa derfor lagt i en alternativ løypetrasé forbi Taraldrudhytta. Den nye midlertidige traséen blir skiltet.

Les også: I dag startet byggingen av beredskapssenteret

Ny permanent ski- og friluftstrasé med broer over adkomstveien og E6 vil stå ferdig senest til vinteren 2019/20.

De skadene som er gjort på Fløisbonnveien under den midlertidige anleggstransporten, vil bli rettet så fort den nye avkjørselen er klar.

NB! Saken fortsetter under bildet!

HER GRAVES DET: Gravemaskinen lager ny adkomstvei for anleggstransporten til det nye beredskapssenteret på Taraldrud.
HER GRAVES DET: Gravemaskinen lager ny adkomstvei for anleggstransporten til det nye beredskapssenteret på Taraldrud.

Se på kartet

På kartet herunder vil du kunne finne mer informasjon om tiltaket.

På den mørke blå linjen, ser du hvor den nye adkomsten for anleggsmaskinene skal komme. 

Les også: I dag startet byggingen av beredskapssenteret

ILLUSTRASJON: Her ser du hvordan du skal forholde deg til arbeidene.
ILLUSTRASJON: Her ser du hvordan du skal forholde deg til arbeidene.

Den lyse blå linjen markerer hvor den nye, permanente tur- og friluftstrasèen vil komme. Den midlertidige trasèen er merket med rød linje. Illustrasjonen er hentet fra Oppegård kommunes nettsider.

Powered by Labrador CMS