Trelasttomta-prosjektet

SKYTEMATTEN PÅ GANGVEIEN: Da Oppegård Avis var på stedet, kunne vi se at gravemaskinen prøvde å dra tilbake en skytematte som hadde rullet helt ut på gangveien, og det virket som gravemaskinføreren ikke hadde kontroll over trafikken på gangveien.

Manglende sikring i Skiveien

Sjekk videoen i saken. Entreprenøren innrømmer at anleggsområdet burde ha vært sikret bedre. Statens vegvesen(SVV) ser svært alvorlig på saken. – Den private utbyggeren har ikke fulgt planen vi har godkjent, sier Jan Ove Sørheim i SVV. 

Publisert

Oppegård Avis var vitne til manglende sikring av anleggsområdet i Skiveien ved Trelasttomta rundt klokken 15:00 tirsdag 2. september.

Gravearbeidene var skiltet før og etter det aktuelle området, men det var verken vakter eller fysisk sperring mellom gangveien og den ene av de to gravemaskinene som jobbet med å rydde området etter sprengningsarbeidene.

Den ene gravemaskinen drev med oppryddingsarbeidene helt inntil gangveien, og det opplevdes både skummelt og farlig for forbipasserende.

02.09.2019. Manglende sikring i Skiveien. Video: Oppegård Avis

Da Oppegård Avis var på stedet, kunne vi se at gravemaskinen prøvde å dra tilbake en skytematte som hadde rullet helt ut på gangveien, og det virket som gravemaskinføreren ikke hadde kontroll over trafikken på gangveien.

Videoen viser også at store steiner ble løftet og flyttet i kort avstand fra gangveien og bilveien.

Lager en midlertidig avkjøring

Det er JM Norge som har ansvar for prosjektet. Prosjektsjef Trond Lilleengen i JM Norge forklarer at de lager en midlertidig avkjøring til Skiveien i forbindelse med de nye boligene som bygges på Trelasttomta. De første beboerne skal flytte inn allerede i månedsskiftet oktober-november.

Sean Rebbeng Næss i Dokken AS , som er underentreprenør for JM Norge, skriver til Oppegård Avis at de har funnet ut hva som har skjedd.

"Ved sprenging av fjellet var det vakter som stengte gangveien slik som står i vår arbeidsinstruks, og da var også sikkerhetsmann med ansvar for jernbane til stede. Sprengingen foregikk kontrollert og sikkert, men en skytematte havnet litt ut i gangveien, slik som kan skje. Det ble vurdert av folk på stedet at det var trygt å åpne gangveien så folk kunne komme seg rundt skytematten inntil den ble fjernet", skriver Rebbeng Næss.

Hadde ingen vakter på stedet

STORE STEINER I SKRÅNINGEN: Det var ingen vakt eller fysisk sperring under oppryddingsarbeidene.

Entreprenøren skriver videre at en skytebas sto hele tiden oppe på fjellet og fulgte med. Oppegård Avis var på stedet i et kvarter og kan dokumentere at det ikke stemmer, i hvert fall når det gjelder det aktuelle tidspunktet. Det var verken skytebas eller noen vakter vi kunne se på det aktuelle stedet mens opprydningen foregikk.

 

KUNNE HA GÅTT GALT: Bildet er tatt etter at skytematten ble dratt tilbake fra gangveien.

Sean Rebbeng Næss mener også at det er snakk om en "oversiktlig strekning hvor du ser en hindring på lang avstand". Oppegård Avis har dokumentert gjennom videoen at det ikke stemmer. Vi måtte vente i minst fem minutter før gravemaskinføreren oppdaget forbipasserende. Vedkommende hadde ingen mulighet til å se verken syklende eller gående bak trærne og fjellskråningen.

"Det skulle ha vært en vaktmann ved hindringen (skytematten) på gangveien, inntil hindringen ble fjernet."

– Kunne ha vært håndtert annerledes

Rebbeng Næss skriver videre at bildene Oppegård Avis har tatt viser tidsrommet etter at skytematten var fjernet, og "da var det ikke behov for sikkerhetsmann", ifølge ham.

Samtidig innrømmer han at tidsrommet etter skytingen kunne ha vært håndtert annerledes, og at det skulle ha vært en vaktmann ved hindringen (skytematten) på gangveien, inntil hindringen ble fjernet. 

"Gangveien og bilveien skulle holdes stengt inntil det er helt fri passasje, og eventuelt at vaktmannen skulle trekkes frem til arbeidsstedet for å lede trafikken forbi hindringen (skytematten). Det skulle ha vært en vaktmann ved hindringen på gangveien, inntil hindringen ble fjernet".

– Det burde ha vært en vaktmann på stedet. Det var rett og slett en feil vurdering. Dette har blitt tatt opp internt hos oss rett etter at vi ble kjent med episoden, sier prosjektsjef Trond Lilleengen i JM Norge.

Ser svært alvorlig på saken

I forbindelse med saken har Oppegård kontaktet Statens vegvesen (SVV). Sistnevnte har ansvar for Skiveien, men presiserer at de aktuelle arbeidene i Skiveien ikke er i regi av SVV, men en privat utbygger.

– Manglende sikring mens anleggsdrift pågår ser vi svært alvorlig på. Private utbyggere må søke SVV om å få godkjent plan for varsling og sikring av arbeid langs vei, sier Jan Ove Sørheim, som jobber i SVV med arbeidsvarsling og sikkerhetsarbeid i Follo.

Har ikke fulgt SVVs plan

– I dette tilfellet har ikke den private utbyggeren fulgt planen vi har godkjent. De er pålagt å benytte vakter og manuell dirigering ved for eksempel sprengning og andre arbeider som er til fare for gang- og sykkelveitrafikk, understreker Jan Ove Sørheim.

Han sier bildene og videoen tatt av Oppegård avis viser at nødvendig sikringstiltak ikke var på plass.

– Det er opp til entreprenøren å gå gjennom sine rutiner. Samtidig skal vi følge opp entreprenøren for å forsikre oss om at sikkerheten til trafikantene ivaretas i fortsettelsen, sier Sørheim.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS