NY TENNISHALL PÅ SOFIEMYR

SAMARBEIDSPARTNERE: Bak, fra venstre til høyre: Håkon Bekkestad (74) nestleder i Kolbotn Fotball Herrer, Harald Vaadal (57), daglig leder i Kolbotn idrettslag, ordfører Thomas Sjøvold, Monica Ottesen (40), styreleder i Kolbotn Fotball Kvinner, Britt Heidi O. Berger (55), styreleder i Kolbotn Fotball Herrer, Nina Vøllestad (62), leder for Oppegård idrettsråd, og komitemedlemmene Leif Wedøe (51) og Roald Albrigtsen (55) i Kolbotn Tennisklubb.

Klare til å spre tennisglede

– Med den nye tennishallen kommer interessen for tennis til å eksplodere, sier Leif Wedøe (51) og Roald Albrigtsen (55) i Kolbotn Tennisklubb.

Publisert

Wedøe og Albrigtsen sier den nye tennishallen, som er budsjettert til 34 millioner kroner, er et fantastisk samarbeidsprosjekt mellom KIL fotball og Kolbotn tennisklubb.

JOBBET TETT MED PROSJEKTET: Komitemedlemmene Leif Wedøe (51) og Roald Albrigtsen (55) i Kolbotn Tennisklubb.

De har jobbet sammen i ti år om å utarbeide en hall, og sørget for et godt samspill på anlegget mellom fotballspillere, tennisspillere, trenere, foreldre, publikum, SFO-aktiviteter og skoler.

– Samarbeidet mellom fotball og tennis er unikt i norsk sammenheng, sier Wedøe.

Han sier den nye tennishallen betyr enormt for tennisinteresserte i kommunen, og påpeker at anlegget vil fordoble vinterkapasiteten til tennisklubben.

– Vi forventer også å fordoble medlemsmassen fra dagens 250 til 500 utøvere i løpet av to år, basert på erfaring fra den nye tennishallen på Nesodden.

Les også: Grønt lys for ny kunstgressbane

– Flott møteplass

De siste tre månedene har komiteen jobbet tett med arkitekten om utformingen av den nye tennishallen, som skal bygges på en kommunal tomt i Sofiemyr idrettspark, rett ved den eksisterende kunstgressbanen.

 

FRA GRUSBANE TIL TENNISHALL: Her skal det bygges en splitter ny tennishall med fire tennisbaner, garderober for fotball og tennis, tribuner og felles sosiale lokaler.

– Du vil se mye aktivitet når du kommer inn i hallen. Når anlegget står klart, blir det fire tennisbaner og mye fellesarealer. Fotball- og tennisgruppene skal dele på fasilitetene som garderober, toaletter, tribuner, styrkerom, kiosk, kafé og møtelokaler for trenerne. Det blir en slags en mini-crossover med sosial mylderarena og en flott møteplass for folk på tvers av alder og interesser, sier Wedøe og Albrigtsen.

 
PLASSERING: Tennishallen (grått bygg på illustrasjonen) skal bygges øst for den eksisterende kunstgressbanen. Sør for den kan du også se den nye kunstgressbanen som skal bygges på Tømtebanen.
«LIVSLANGT EKTESKAP" MELLOM FOTBALL OG TENNIS: Se hva som er planlagt i hallen .

Skissene du ser her viser perspektiver og snitt på det unike samarbeidsprosjektet mellom fotball og tennis.

Dette er planlagt inne i hallen:

  • Mot nord: KIL Fotball-garderober, møterom og wc/toallett.
  • Mot vest: Fotballtribuner med overbygg mot kunstgresset.
  • I midtseksjon mellom tennisbanene (fire totalt):

1. etage fra øst: Lys og trivelig velkomstsone, treningsrom, trenerrom og wc/garderober.

2. etasje: Fellesområde med kafe og myldresone, SFO-aktivitetsrom, møterom, spillerom, bordtennis, publikumstoaletter og utgang til fotballtribune. Her kan foreldre og publikum se fotball innefra.

SLIK BLIR DET INNE I HALLEN PÅ SOFIEMYR: Utformingen av tennishallen blir som hos Stabæk Tennisklubb. Bildet er tatt under befaringen. Raffaele Massa (vaktmester og trener), Harald Vaadal (daglig leder i KIL), Roald Albrigtsen (hallkomiteen i Kolbotn Tennisklubb), Rudiger Bertram (arkitekten i ProPlan) og Morten Roa (Oppegård Idrettsråd).

Ferdigstillelse: Sommeren 2020

– Til våren skal reguleringsplanen for Sofiemyr idrettspark behandles politisk. Etterpå blir det en høringsprosess på seks uker. Går alt etter planen, kan anleggsarbeidene starte om ett år og da kan anlegget stå klart sommeren 2020, sier Wedøe.

 

Oppegård kommune er villig til å innvilge kommunalgaranti på opptil 40 millioner kroner under forutsetning av at tennisklubben kan stille med 15 prosent egenkapital til prosjektet.

Videre har klubben fått forhåndstilsagn om lånefinansiering gjennom Kommunalbanken til en lav rente (1,5 prosent) basert på avgitt kommunal garanti, og prosjektet er også spillemiddel-berettiget gjennom tippemiddelordninger.

TETT SAMARBEID: De siste tre månedene har komiteen jobbet tett med arkitekten for å få den optimale utformingen. På Bildet; Leif Wedøe, Morten Roa, Rudiger Bertram, Paal Gundersen, sammen med Harald Vaadal og Roald Albrigtsen. Brannkonsulenter og prosjektleder er også med.

– Når anlegget er ferdig, vil tennisklubben sitte igjen med en gjeld på omtrent 12 millioner som skal nedbetales over 30 år, sier Wedøe.

Lånegarantien forutsettes langsiktig sambruk med kommunen. Den nye tennishallen skal planlegges med et aktivitetsrom for SFO-barn, og det forutsettes at garderobene og tribunen kan brukes av skolene på dagtid mellom klokken 08:00 og 15:00.

 

Saken om kommunalgaranti på inntil 20 millioner kroner for Kolbotn Idrettslag Fotball ble vedtatt i formannskapet forrige uke, men skal også behandles i kommunestyret 10. desember.

– Med de to kommunalgarantiene på plass har vi det vi trenger for å komme videre i fellesskap, sier Wedøe.

Fotballgarderober

– Realisering av dette prosjektet vil muliggjøre bygging av nye fotballgarderober slik at KIL vil få et fullverdig helårsfotballanlegg for sine 1050 medlemmer i fotballgruppen, sier Albrigtsen.

Ny kunstgressbane, Tømtebanen, tennishall, Sofiemyr idrettspark. Foto: Yana Stubberudlien

Han legger til at de nye fotballgarderobene vil tilfredsstille krav til toppserien fra Norges Fotballforbund, som er viktig for KIL med tanke på at nåværende kunstgressbane på Sofiemyr blir en arena for toppserien når gressmatten blir skiftet.

Det skal tilrettelegges for separate fotballgarderober i nordenden av hallen.

I tillegg vil det være tilpasset bygging av sittetribuner for Sofiemyr kunstgressbane.

 

Snart 50 år gammel

 HER ER TENNISKLUBBEN NÅ: Tennisboblen er overmoden for utskfting.

Kolbotn Tennisklubb (KTK) har eksistert siden begynnelsen av 1970-tallet. Klubben har i mange år driftet eget tennisanlegg med fire utendørs grusbaner, eget klubbhus og tennisboble som settes opp over to av grusbanene for vinterbruk.

 HIT VIL DE: Med den nye firebaners tennishall plassert på Sofiemyr, i umiddelbar nærhet til to barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, vil den lokale tennisklubben kunne tilby et svært bredt spekter av et fullverdig, helårstennistilbud for barn og unge.

Driften av klubben er solid, og klubben har i alle år driftet og vedlikeholdt eget tennisanlegg uten noen form for ekstern økonomisk støtte. Klubben har 250 medlemmer hvorav flesteparten er barn og ungdom.

Klubben driver flere aktiviteter for barn og ungdom slik som SFO-tennis, tennisskole, organiserte treninger og utdannelse av unge tennistrenere.

Nåværende tennisboble er 32 år gammel og er overmoden for utskifting. Boblen er både uøkonomisk i drift, lite miljøvennlig (blir varmet opp av tung olje), har høyt støynivå, dårlig belysning og dårlig dekke.

 

 

Les også: Derfor sa de nei til kunstgress på Tømtebanen

Powered by Labrador CMS