DEBATT:

VIL PÅ TINGET: Anne Kristine Linnestad er Stortingskandidat for Høyre i Akershus
VIL PÅ TINGET: Anne Kristine Linnestad er Stortingskandidat for Høyre i Akershus

Helsekøene har økt under krisen, også på Ahus

I dette debattinnlegget forteller Høyres stortingskandidat Anne Kristine Linnestad hvordan helsekøene skal reduseres.

Publisert Sist oppdatert

De må ned slik at flere får livene sine raskere tilbake. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste med bedre oppfølging, større valgfrihet, mer informasjon og rask behandling. Vi skal kutte helsekøene, og vi lover å få ventetiden for behandling ned.

Ventetiden er også for lang for de som sliter psykisk. God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter. Psykisk helse er individuelt, og den behandlingen som passer for en som sliter med anoreksi kan være vidt forskjellig fra den behandlingen som passer for en annen som sliter med det samme.

Derfor vil Høyre videreføre og styrke fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at det offentlige kjøper plasser hos private, slik at du slipper. Da kan pasienter velge om de vil ha behandling hos det offentlige, eller en privat klinikk. Dette er spesielt viktig for de som sliter psykisk, og de som sliter med rus, men også for deg som er for eksempel hjertepasient.

En av konsekvensene for oss i Follo vil bli at Kolbotn Hjertesenter legges ned. Det vil medføre at Ahus sin kø ikke vil bli avlastet med ca 2000 pasienter pr år. Alle disse menneskene vil måtte reise til Ahus, isteden for å få utredning og behandling lokalt, på Kolbotn, og ventetiden på Ahus vil øke for denne pasientgruppen.

En samlet venstreside går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg. Konsekvensen av å skrote "Fritt behandlingsvalg" vil bli at det kun blir de rike som vil ha råd til å kjøpe seg ut av køen og en rusmisbruker har sjelden sterk økonomi.

Powered by Labrador CMS