SIKRET MYE HALLFLATE: Fra venstre ser du politikerne Siv Kaspersen (H), Ida Lindtveit (KrF), Merete Bellingmo (Ap) og Geir Amundsen (U), som gikk sammen om et fellesforslag om en ny storsatsning på idretten. Dette ble vedtatt, og hallen kan nå bygges

– Tidenes løft for idretten

To nye svømmehaller og en idrettshall til 236 millioner kroner skal bygges. Ved utgangen av 2019 får idretten flere nye boltreplasser.

Kommunen skal investere 236 millioner kroner i en ny idrettshall med minst fire spilleflater på Sofiemyr. Det skal også bygges en ny svømmehall ved Kolben.

Dette ble vedtatt i kommunestyrets møte mandag den 27. mars.

– Det er veldig positivt at kommunen er nå villig til å bruke 106 millioner kroner (brutto) mer på idrettshallen og at de har vedtatt å bygge den med fire spilleflater istedenfor tre, sier leder av Oppegård Idrettsråd, Nina Vøllestad, og daglig leder i Kolbotn idrettslag, Harald Vaadal.

Fikk honnør

Under kommunestyrets møte mandag kveld fikk idretten mye honnør for arbeidet med saken. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Høyre, KrF, Uavhengige og Arbeiderpartiet, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Ifølge vedtaket må arbeidet med idrettshallen påbegynnes snarest for å nå mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2019. Reguleringsplanen skal omfatte både idrettshallen og den nye ungdomsskolen på Sofiemyr, og det skal prosjekteres for høy bruk av sambruk mellom dem.

PS! Saken fortsetter under bildet

SKAL BYGGES HER: I bakgrunnen ser du idrettsparken på Sofiemyr, sett fra fugleperspektiv fra gjenvinningstomten ikke langt unna. Det er her den nye hallen skal bygges.

Mest mulig hallareal

– Idrettshallen skal prosjekteres slik at den planlegges for senere utvidelse av antall spilleflater. Målet er å etablere minst fire spilleflater, sier Kaspersen.

Les også: Bygger idrettshall til 236 millioner på Sofiemyr

I tillegg skal funksjonene som ligger i idrettens prosjekt «Crossover» prosjekteres inn. Det skal legges opp til en anbudskonkurranse som inneholder ulike alternativer i forhold til størrelse på idrettshallen.

GLADE: Nina Vøllestad (t.v.) i Oppegård Idrettsråd og daglig leder Harald Vaadal i KIL er glade for storsatsningen som nå er vedtatt.

– Målet er å realisere mest mulig hallareal innenfor den avsatte rammen,
sier hun.

Ferdig i 2019

Går alt etter planen, kan idretten ta i bruk den nye idrettshallen innen utgangen av 2019. Det er i hvert fall målet.

HER SKAL HALLEN BYGGES: Den nye idrettshallen, som etter planen skal stå ferdig innen utgangen av 2019, skal bygges her, på grusbanen på Sofiemyr.

– Det ligger i saken fra rådmannen at hallen skal stå ferdig i 2019, og det er veldig positivt. Det er også målet, altså før den nye kommunen formelt sett setter seg. Å bygge en hall tar tid, og vi håper på at vi kan komme i gang med prosjekteringen rett etter kommunestyrets behandling. I første omgang nå er det viktig å vise innbyggerne og idretten at vi ønsker å trygge rammene for et solid idrettsløft og en ny storhall og idrettspark. Det har vi gjort med denne avtalen. Den nye idrettsparken blir et viktig og flott tilskudd til kommunen vår, sier politikerne.

Involverer idretten

Vøllestad er også glad for at idretten kan oppnevne en representant som skal følge idrettshall-prosjektet. Råd- mannen skal legge opp til faste drøftingsmøter i forkant av alle rapporteringer til formannskapet.

Det er fortsatt usikkerhet rundt samarbeidet mellom kommunen og idretten om eierskap av anlegget.

Les også: Målet er at hallen skal stå ferdig innen utgangen av 2019

Kaspersen sier at dersom idretten innen den 1. juni stiller med minst 15 millioner kroner i egenkapital som kan brukes til å utvide rammen for prosjektet, skal rådmannen fremlegge en sak om samarbeidsformer.

– Skal vi realisere hele «Crossover»-prosjektet, må idretten bidra til dette. Kommunens investering skal brukes til flerbruksflater, garderober og fellesareal, påpeker varaordføreren.

Svømmehall i sentrum

Lokalisering av den nye svømmehallen har også blitt behandlet. Det er nå vedtatt at det nye svømmeanlegget skal bygges rett ved Kolben, på den kommunale tomten til Generasjonsparken.

VEDTATT: Kommunestyret vedtok idrettshall-satsningen i kommunestyret mandag den 27. mars.

Bassenget skal være minimum 25 meter langt og ha en bredde som gir god kapasitet. Oppå svømmeanlegget skal det bygges boliger. Prosjektet skal gjennomføres i kommunal regi hvor salg av boligene skal være med å finansiere anlegget.

Det tas sikte på å integrere behovet for varmvannstrening, som i dag foregår på Høyås, i det nye anlegget. I tillegg skal det utredes om det kan bygges et utendørs svømmebasseng ute i Kolbotnvannet i forbindelse med byggingen av svømmehallen.

Rådmannen kommer høsten 2017 tilbake med en sak om kostnadsoverslag, finansieringsmodell, risikovurdering og framdriftsplan for realisering av anlegget.

PS! Les hele vedtaket under bildet!

 

Her er vedtaket fra Kommunestyret 27. mars

 

Dette er vedtaket fra kommunestyrets møte, som altså sikret en ny storhall som gir minst dobbelt så mye hallflate som i dag i kommunen vår.

1. Det skal investeres kr 236 mill. brutto i ny idrettshall på Sofiemyr. Arbeidet må påbegynnes snarest for å nå mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2019.

2. Reguleringsplanen skal omfatte både skolebygg til ny ungdomsskole og idrettshall. Planen må ha tilstrekkelig omfang for å dekke det som skal prosjekteres i hht. pkt. 3.

3. Det skal prosjekteres for høy grad av sambruk mellom skolebygget og idrettshallen. Videre
skal idrettshallen prosjekteres slik at den planlegges for senere utvidelse av antall
spilleflater. Målet er å etablere minst fire spilleflater. I tillegg skal funksjonene som ligger i
idrettens prosjekt ”Crossover” prosjekteres inn. Rådmannen skal også se på erfaringer fra
byggingen av de fem hallene som Idrettsrådet har vist til.

4. Det skal legges opp til en anbudskonkurranse som inneholder ulike alternativer i forhold til størrelse på idrettshallen. Målsetningen er å realisere mest mulig hallareal innenfor den avsatte rammen. Alternative og innovative innkjøpsordninger som f.eks. «Best value procurement» må vurderes.

5. Det skal være en prosess hvor idretten kan oppnevne en representant som følger prosjektet. Rådmannen skal legge opp til faste drøftingsmøter i forkant av alle rapporteringer til formannskapet.

6. Dersom idretten innen 01.06.17 stiller med minst kr 15 mill. i egenkapital som kan brukes til å utvide rammen for prosjektet, skal rådmannen fremlegge en sak om samarbeidsformer som ivaretar muligheten for en slik investering. En løsning med sameie etter modell fra Kolben skal også utredes og det skal legges vekt på erfaringer med dette samarbeidet.

7. Kommunens investering skal brukes til flerbruksflater, garderober og fellesareal.

8. I god tid før hallen settes i drift skal rådmannen fremlegge en sak for formannskapet om hvordan kommunen og idretten skal organisere sitt samarbeid i tilknytning til hallen.

* Crossover inkluderer et større område med flere forskjellige idrettsanlegg på Sofiemyr (idrettshall, turn-/basis-/trampolinehall ,  klatreanlegg, tennishall, brytehus, styrkerom, garderober for uteanlegget og fellesarealer).

Powered by Labrador CMS