ENGASJERER SEG: Stortingsrepresentant Gunvor Eidegard (A).
ENGASJERER SEG: Stortingsrepresentant Gunvor Eidegard (A).

Engasjerer seg i støy-debatten

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (A) stiller spørsmål til justisministeren.

Flere partier engasjerer seg i debatten rundt støy-diskusjonen om politiets nye beredskapssenter (PNB) på Taraldrud.

Sist ut er stortingsrepresentant Gunvor Eldegard fra Arbeiderpartiet, som har stilt følgende spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Les også: Med barna - mot skytingen

Spørsmålet til Amundsen er: "Vil statsråden ta initiativ til at aktiviteten ved det framtidige nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i tilstrekkeleg grad tilpassast nærmiljøet, og at støyande aktivitet som kan innpassast på andre og meir eigna stader ikkje blir lagt til dette senteret?"

Begrunnelse

I begrunnelsen og bakgrunnen for spørsmålet skriver stortingsrepresentanten: "Reguleringsplan for Det nasjonale beredskapssenteret med tilhøyrande konsekvensutgreiing er lagt ut til høyring. Eg merkar meg at høyringsfristen er satt til det lovbestemte minimum på 6 veker. Det er bra at det no er sikra framdrift for å få etablert det nasjonale beredskapssenteret for politiet. Samtidig har eg registrert at det er uttrykt alvorlege bekymringer knytt til enkelte av aktivitetane ved senteret. I fyrste rekke dreiar dette seg om skytebaneaktivitetar, dei forventa aktivitetane i SIBO landsbyen samt helikopteraktivitetane", skriver hun"

Stortingspolitikeren fortsetter: "Dette er utfordringar som også er berørt i materialet som er sendt på høyring. I aust er det kort avstand frå senteret til skuler og barnehagar og deler av området mellom senteret og bebyggelsen blir brukt i undervisninga i skulen og aktivitetar i barnehagen. I nord er det kort veg til bebygd område, og i nordaust ligg det eit framtidig utbyggingsområde, begge i Oslo kommune. Eg legg til grunn at innspela frå høyringsrunden blir grundig vurdert og drøfta og at vurderingane og drøftingane blir gjort kjent ved den endelege framleggelsen av reguleringsplanen".

Spørsmålet er ennå ikke besvart av Amundsen

ENGASJERER SEG: Stortingsrepresentant Gunvor Eidegard (A).
ENGASJERER SEG: Stortingsrepresentant Gunvor Eidegard (A).
Powered by Labrador CMS