TO FRA ARBEIDERPARTIET ENGASJERER SEG: Merete Bellingmo (innfelt øverst) og Marit Øimoen (innfelt nederst) redegjør for Arbeiderpartiets syn på utbyggingsfremtiden på Kolbotn.

– Sammen for et fremtidsrettet kommunesentrum

– Oppegård Arbeiderparti stemmer for en sentrumsplan for utvikling av boliger og fellesområder i Kolbotn sentrum. Samtidig har vi tydelige krav til hva planen skal innebære.

Publisert

Norges befolkning vokser, og størst er presset på byer og bynære områder. Det foreligger nasjonalt bred politisk enighet om at det er rundt kollektivknutepunktene og i tilknytning til byene at boliger skal bygges.

Valget mellom en styrt eller en vilkårlig utvikling 

Det er ikke slik at vi kan velge å ikke forholde oss til denne realiteten, all den tid vi har vår beliggenhet ”et steinkast” fra hovedstaden. Vi kan ikke stoppe utviklingen. Men vi kan styre den.

Les også: – Kanskje ikek så dumt å gå gjennom planen en gang til?

Spørsmålet vi må stille oss er: Vil vi legge planleggingen til kommunestyret og Oppegårds innbyggere, eller vil vi ha en vilkårlig utvikling?

De fleste tomtene som inkluderes i planen, er det ikke kommunen som eier. Vi, politikere, kan derfor ikke bestemme om eller når, men vi kan styre hvordan utviklingen skal bli.

To overordnede mål

Ett av de sentrale målene er å ivareta innbyggerne og deres tilgang til arbeid og utdanning ved å jobbe for at vi alle kan bo i rimelig nærhet til jobben eller til utdanningsinstitusjoner.

EN AV ARTIKKELFORFATTERNE: Marit Johansen Øimoen (Ap)

Et annet er å følge opp våre klimaforpliktelser ved å tilrettelegge for at flest mulig kan benytte seg av kollektive transportmidler.

Les også: – Kolbotn blir en trivelig småby for alle!

Oppegård Arbeiderpartis sosialdemokratiske verdier om fellesskapsløsninger og en bærekraftig miljøpolitikk, sammenfaller med nevnte målsetninger.

Vi støtter derfor en plan for utvikling av Kolbotn sentrum.

Når det er sagt, har vi våre meninger, tanker og forslag til hvordan en slik utvikling skal løses i praksis.

Alle livsfaser, trivsel og folkehelse

EN AV ARTIKKELFORFATTERNE: Merete Bellingmo (Ap).

 Vi vil legge til rette for et Kolbotn som fremstår med et moderne uttrykk i arkitektur og landskap.

Vi vil at fremtidens Kolbotn består av mennesker i alle livsfaser; unge, eldre, enslige, par, barnefamilier og enslige.

I kommunestyret vil vi stå på for krav til variasjon i boligtyper, til innbydende og anvendelige uteområder og til hensiktsmessige parkeringssystemer, for å nevne noe. 

Vi vil holde et folkehelseperspektiv i alt vi gjør og sørge for rekreasjonsområder ute og inne. Eksempler kan være grøntområder, turløyper og aktivitetsområder a la generasjonsparken og lavterskel bassengtilbud.

Les også: – Hvor ble det av alle demonstrasjonstogene?

Kolbotn sentrum skal være et tilgjengelig og attraktivt område for mennesker i hele kommunen. Tog og buss vil få en mer naturlig plass i sentrumsbildet, og planen har som ambisjon å skape et attraktivt rom å være i, også for innbyggere som ikke bor midt i det. 

Vi må rigge oss for fremtiden. I Oppegård Arbeiderparti mener vi dette gjøres best gjennom en styrt, heller enn en vilkårlig, utvikling.

Skrevet av Merete Bellingmo, gruppeleder Oppegård Arbeiderparti og Marit Øimoen, kommunestyrerepresentant Oppegård Arbeiderparti.

Powered by Labrador CMS