KRITISK: AP-nestleder Shahram Ariafar stusser over flere av Høyres prioriteringer.

Ansatte og tjenestekvalitet i risiko

APs nestleder i Nordre Follo har gått Høyres partiprogram i sømmene. Han er mildt sagt ikke imponert.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Nordre Follo Høyre fremhever i sitt partiprogram viktigheten av kommunen som en god arbeidsgiver og leverandør av tjenester. Imidlertid, ved nærmere undersøkelse av deres budsjettforslag og prioriteringer, avslører tallene og forslagene deres en bekymringsfull mangel på fokus på ansatte og tjenestekvalitet.

Manglende støtte til ansatte

Nordre Follo Høyres erklærte mål er å være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr muligheter for kompetanseheving og karriereutvikling. Imidlertid er det vanskelig å se hvordan de kan oppnå dette når de samtidig foreslår betydelige kutt i lønnskostnader. Å redusere lønnskostnadene med 35 millioner kroner fra 2023 til 2026 vil utvilsomt ha negative konsekvenser for de ansatte. Dette vil føre til en demotivert arbeidsstyrke og potensielt resultere i tap av kompetanse på lengre sikt. Det er derfor tvilsomt om de kan oppnå sitt erklærte mål om å være en attraktiv arbeidsplass med slike kutt i lønnskostnader.

Redusert bemanning og økt bruk av vikarer

Nordre Follo Høyre hevder at de ønsker å sikre riktig bemanning i forhold til behov og økonomi. Imidlertid er det bekymringsverdig at de ikke gir noen konkrete løsninger på hvordan de skal oppnå dette. Å redusere bemanningen vil føre til overarbeidede ansatte, økt press og til slutt dårligere tjenestekvalitet. Det er også paradoksalt at de ønsker å redusere bruk av vikarer samtidig som de kutter i lønnskostnader. Dette vil garantert føre til økt behov for vikarer på grunn av vanskeligere rekruttering. Det er dermed nødvendig med mer informasjon om hvordan de faktisk vil sikre riktig bemanning og opprettholde god tjenestekvalitet i praksis.

Prioritering av gratis parkering over tjenestekvalitet

I sitt budsjettforslag avsetter Nordre Follo Høyre 6 millioner kroner fra 2023 til 2026 for å tilby én times gratis parkering. Mens dette kan virke som en populær tiltak for noen, er det viktig å stille spørsmål ved prioriteringene. 

Er det virkelig nødvendig å bruke betydelige midler på parkering, når det finnes andre viktige områder som kunne ha nytte av økte ressurser? 

Er dette ikke en forvrengt prioritering?

Konsekvenser for tjenestekvalitet og samfunnet

Når Nordre Follo Høyre velger å kutte i lønnskostnader og ikke prioriterer tilstrekkelig bemanning, er det befolkningen og samfunnet som påvirkes negativt. Manglende ressurser og overarbeidede ansatte vil føre til lavere kvalitet på tjenestene som tilbys. Skolen, barnevernet og eldreomsorgen, som nevnes i partiprogrammet som områder som trenger dyktige ansatte, vil sannsynligvis oppleve nedgang i kvaliteten på grunn av økonomiske begrensninger og underbemanning.

Når bemanningen ikke er tilstrekkelig, kan det også oppstå lengre ventetider og forsinkelser i saksbehandlingen. Dette går på bekostning av innbyggernes rettigheter og behov. Nordre Follo Høyre hevder å ønske rask og effektiv saksbehandling, men deres budsjettforslag og prioriteringer antyder det motsatte.

Det er også viktig å reflektere over de langsiktige konsekvensene av disse tiltakene. Hvis kommunen ikke er en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsvilkår, vil det være vanskelig å rekruttere og beholde kvalifiserte og erfarne ansatte. Dette vil føre til en nedadgående spiral der kompetansenivået synker, og tjenestene blir stadig dårligere.

Å kutte lønnskostnader, redusere bemanningen og prioritere gratis parkering over viktige tjenester er ikke veien å gå for å oppnå et velfungerende og attraktivt samfunn, med mindre man har tenkt å ha flere enn bestemor på anbud.

Shahram Ariafar, Nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS