ARBEIDERPARTIET: Anne-Grethe stiller til valg for Arbeiderpartiet.

Derfor stiller jeg til valg for Nordre Follo Arbeiderparti

Anne-Grethe flyttet til Kolbotn fordi hun ville komme nærmere barnebarn. Nå går hun til valg på å bygge en trygg og mobbefri skole. 

Publisert

For litt over 4 år siden flyttet min mann, vår hund Molly og jeg fra Troms fylke til vakre Nordre Follo. Vi flyttet for å være nær vår kjære som bor bare noen få minutter fra oss. Noe av det første jeg gjorde var å gi beskjed til mitt kjære Arbeiderparti at jeg ønsket overføring til Nordre Follo. Jeg er bestemor til tre og det er en av grunnene til at jeg velger å stille til valg. 

Pensjonist med sans for skolepolitikk

Selv om jeg er godt voksen, er det mye annet enn eldrepolitikk som opptar meg. Jeg er blant annet opptatt av at mine barnebarn skal vokse opp i en trygg og god kommune hvor de ikke blir mobbet på skolen. Mobbing er et stort samfunnsproblem også i vår kommune. Trygge elever lærer best. Jeg mener derfor det er viktig at vi fortsetter å bevilge midler til mobbeombud og at vi åpner for sanksjoner mot skoler i kommunen som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer. Jeg forplikter meg å arbeide for at alle barn og unge i vår kommune skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø, med nulltoleranse for mobbing. Og hvor de kan ha det trygt på fritiden i fellesskap med venner. 

Jeg er også opptatt av psykisk helse. At ventetiden i psykisk helsevern reduseres og at barn og ungdom får riktig psykisk helsehjelp raskt. Det er også viktig at helsestasjonene og skolehelsetjenesten er god og at den styrkes. Det er også viktig at de som har fått oppfølging av BUP, blir sikret videre tilbud ved behov også etter fylte 18 år. Nordre Follo Arbeiderparti har også vedtatt i sitt program å lage en handlingsplan med konkrete tiltak for å redusere skolevegring. 

Etterlyser kraftfull politikk i kampen mot rus

Når det gjelder ruspolitikken trengs det mer kraftfull politikk for å hindre at unge kommer inn i rus, og det er viktig for meg at unge mennesker med rusproblemer skal få bedre og raskere hjelp for å bli rusfri. Derfor er det nødvendig å styrke rusforebygging i samarbeid mellom skolehelsetjenesten, ungdomsråd, lokalt politi, organisasjonslivet og FAU ved skolene i Nordre Follo. Det er også viktig at kommunen legger til rette for at ungdom med rusproblemer tidlig fanges opp og møtes med hjelp og tett oppfølging. Til slutt vil jeg bare si noen ord om miljø. Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. De fører til våtere og villere vær, tap av biologisk mangfold og driver mennesker på flukt. Her vil jeg som bestemor gjøre det jeg kan for at mine barnebarn skal ha det bra. 

Til slutt vil jeg oppfordre alle bestemødre og bestefedre i kommunen vår til å stemme ved kommunevalget. Ikke sitt hjemme. Det er viktig at vi er med å gjøre vårt for at neste generasjon skal ha det bra. Anne-Grethe Eriksen Kandidat til kommunevalget fra Arbeiderpartiet.

Anne-Grethe Eriksen
13.-kandidat for Nordre Follo Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS