ØNSKER Å ÅPNE LOMMEBOKEN: Arbeiderpartiets Merete Bellingmo er klar på at skolepotten må økes i kommunen. Her er hun fotografert ved Tårnåsen skole.
ØNSKER Å ÅPNE LOMMEBOKEN: Arbeiderpartiets Merete Bellingmo er klar på at skolepotten må økes i kommunen. Her er hun fotografert ved Tårnåsen skole.

– Vi vil spytte inn 30 millioner

Arbeiderpartiets Merete Bellingmo ønsker å åpne lommeboken for skolene.

Publisert

Skoledebatten har rast de siste dagene på oavis.no etter tobarnsmor Ruth Agas debattinnlegg denne uken.

Engasjerer seg

Arbeiderpartiets Merete Bellingmo ser med bekymring på skolehverdagen til mange elever i Oppegård, og foreslår nå å gå inn med en kjempepott for å styrke skolesatsningen i kommunen.

– Vi har sett med bekymring på den hverdagen alt for mange av våre elever, foreldre og lærere beskriver fra skolene i Oppegård. Vi mener det må gjøres noe med det psykososiale læringsmiljøet. Foreldre er engstelige for sine barn og mange barn opplever stor uro i skoledagen. Det er flott at vi satser på helsesøstre, men denne tjenesten strekker ikke til. Det trengs voksne som ser barna i hverdagen, sier Bellingmo

Flere lærere

Pengene ønsker Arbeiderpartiet blant annet å bruke på å øke lærertettheten.

– Vi trenger flere lærere. Læringsmiljøet er anstrengende for lærerne med de oppgavene de skal løse. De bidrar med god pedagogisk undervisning samtidig som de skal ha kontroll over stadig større elevgrupper og ha tilpassede individuelle løsninger til de enkelte elevene. Vi har for få lærere i skolen! Vi har for få voksne i skolehverdagen, sier Bellingmo.

LEKER MED TANKEN OM ØKT SKOELSATSNING: Merete Bellingmo mener det må satses ytterligere på lokalskolene.
LEKER MED TANKEN OM ØKT SKOELSATSNING: Merete Bellingmo mener det må satses ytterligere på lokalskolene.

PS! Saken fortsetter under bildet!


Partiet kaster nye kort inn på bordet, og foreslår i sitt budsjettforslag en større prioritering av midler til Oppegård-skolene.

– Vi prioriterer dette høyt. Vi vil ikke stå til ansvar for ikke å ha tatt alvorlig situasjonen ved skolene i Oppegård. Som politikere har vi ansvar for at elever, lærere og alle ansatte har hverdager hvor de opplever respekt og mestring, sier hun.

– Vi foreslår derfor følgende: Vi ber rådmann reforhandle nåværende lån og inngå nye låneavtaler med lengre nedbetalingstid en den praksis som er i dag. Effekten av dette på inntil 30 millioner kroner skal tilføres skolenes driftsbudsjett og miljøarbeiderstillinger i kommunen, sier Bellingmo.

Flere stillinger

Videre ønsker partiet å øke miljøarbeidertjenenesten med to stillinger.

– Vi skal øke lærertettheten ved alle skoler i 5. -10. trinn og øke voksentetthet med pedagogisk kompetanse i 1.-4. trinn, sier hun.

– Oppegård har ikke råd til å være best i klassen i nedbetaling av lån. Vi må prioritere. Skole og oppvekst til barn og unge er viktigst. Vi må derfor ta ett valg. Vi må satse på tidlig innsats med gode læringsmiljø, at lærer får være lærer, og at elever og foreldre opplever trygghet i skolehverdagen. Det er derfor vi velger å satse på skole i vårt budsjettforslag, avslutter Bellingmo.

Powered by Labrador CMS