KLAR FOR REGJERINGSSKIFTE: Arbeiderpartiets Merete Bellingmo er klar for regjeringsskifte, og for at Jonas Gahr Støre skal bli vår nye statsminister.
KLAR FOR REGJERINGSSKIFTE: Arbeiderpartiets Merete Bellingmo er klar for regjeringsskifte, og for at Jonas Gahr Støre skal bli vår nye statsminister.

– Vil Ap gjøre en endring?

– Nå slåss vi mot økende forskjeller. Vi foran store oppgaver som vil kreve det beste av oss alle, skriver Merete Bellingmo.

Publisert

Vi må gi like muligheter for alle og hjelpe mennesker som er på flukt. Dette klarer vi bare ved å ta vare på verdiene som har gjort Norge til det landet vi er så glad i.

Trygghet

Folk i Norge skal ha trygghet. Trygghet for arbeid og trygghet på jobben. Trygghet

for at ungene lærer og har det bra på skolen, for at vi raskt får god behandling når vi blir syke, og for at noen tar vare på oss når vi blir gamle og trenger hjelp.

Les også: – MDG gir deg en enklere og hyggeligere hverdag

Skal vi få dette til, må vi løse de viktigste oppgavene sammen, og prioritere skolen, helsevesenet og eldreomsorgen foran å kutte skattene til de som har mest.

Det betyr noe hvem som styrer Norge de neste fire årene, og forskjellen vil merkes raskt.

Her er våre forslag

For å skape denne endringen vil Arbeiderpartiledet regjering vil innen 100 dager legge fram forslag om å:

 • Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1.-4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.
 • Vi vil øke lærlingtilskuddet til samme beløp som kostnadene ved en skoleplass.
 • Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018, samt sørge for at nye sykehusbygg skal bygges raskere enn i dag. Det vil vi gjøre ved å utvide rammene for nye investeringslån til helseforetakene og oppjustere låneandelen fra dagens 70 % til 80 %.
 • Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie.
 • Styrke kommunenes økonomi med minst 6 milliarder kroner i 2018, slik at kommunene kan tilby flere barnehageplasser, ha tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen.
 • Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker fra 1. juli 2018 for å gi barn og fedre tid sammen, og bidra til likestilling i arbeidslivet.
 • Styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser i Norge, og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helsefag i 2018.
 • Sikre rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, ved å endre regelverket slik at dette fortsatt får statstilskudd.
 • Innføre en kjærlighetsgaranti som sikrer at ektepar eller samboere kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass.
 • Fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom under 18 år.
 • Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke salgsfullmakter til Telenor, og stoppe det som kan stoppes av Høyre og FrPs konkurranseutsetting av jernbanen.

Jonas Gahr Støre som ny statsminister skaper endring.. Stem Arbeiderpartiet!

Powered by Labrador CMS