SKREV INNLEGGET: Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) og kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre, Daad Gjerde.
SKREV INNLEGGET: Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) og kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre, Daad Gjerde.

– Vi må bidra med praksisplasser så fort det lar seg gjøre

«Gode nok norskkunnskaper og praksisplass i en bedrift er ofte det som skal til», skriver stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) og kommunestyrerepresentant Daad Gjerde (H) i et debattinnlegg.

Publisert

Nyankomne flyktninger og asylsøkere deltar i introduksjonsprogram. Dette er et opplæringstilbud i norsk og samfunnskunnskap som skal gi den enkelte et godt fundament for et godt liv i Norge.

Å kunne godt nok norsk er helt fundamentalt for at de som kommer til landet vårt skal kunne få en jobb, kunne stå på egne ben og delta i samfunnslivet.

Nå bevilger Stortinget og regjeringen 135 millioner kroner ekstra for at deltakere som er i sluttfasen av introduksjonsprogrammet slik at de får fire måneder ekstra norsk og samfunnskunnskapsopplæring.

Har tapt mye viktig tid

Loven om introduksjonsprogrammet er altså en viktig del av integreringsarbeidet.

De to lovpålagte årene med norsk og samfunnskunnskap skal bidra til at flyktninger skal komme ut i arbeid og/eller utdanning så fort som mulig,

Deltakere i introduksjonsprogrammene har som alle andre i korona-tiden slitt med nedstengning og isolasjon, de har tapt mye viktig tid i sitt program.

Mange av deltakerne har dårlig digitalt utstyr, lite norskkunnskaper og kanskje også manglende digital kompetanse, dette har gjort hjemmeskolen svært krevende.

Flere har store familier, mange barn som er hjemme og alle skal gjennomføre hjemmeundervisning, helst samtidig. Det sier seg selv at det blir en krevende situasjon.

Viktig å bidra med praksisplasser

Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakere skal få kjennskap til arbeidslivet i Norge. For de aller fleste har det ikke vært mulig å få trene seg i norsk arbeidsliv gjennom en praksisplass i en bedrift gjennom hele perioden med pandemi. Det medfører at det de verken har fått praktisert norsk i et norsk arbeidsmiljø, eller har kunnet bygge nettverk i arbeidslivet.

Vi mener at vi må prioritere viktige integreringstiltak, som norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og bidra til at flest mulig får en praksisplass så fort det lar seg gjøre.

På denne måten sikrer vi at flere får mulighet til å komme i arbeid, stå på egne ben, forsørge seg selv og sin familie og bli en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet.

Powered by Labrador CMS