KVINNEKONTAKT: Avan B. Salih er både kvinnekontakt i Arbeiderpartiet i Nordre Follo og leder av Nordre Follo Internasjonal KulturSenter.

– Mange kvinner, spesielt innvandrere, står overfor lignende hindringer

Kvinner i arbeidslivet er temaet når lederen av Nordre Follo Internasjonal KulturSenter taler på Arbeidernes dag. 

Publisert Sist oppdatert

NB: Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger.

Arbeid og arbeidsliv handler ikke bare om å tjene til livets opphold. Det handler om mennesker, om det samfunnet vi ønsker å skape, og om hvordan vi bygger en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Kvinners rolle i arbeidslivet er en grunnleggende del av dette bildet. Deres bidrag går langt utover det økonomiske, og inkluderer verdier som empati, samarbeid og styrke som kommer fra motgang. Utdanning og kunnskap er avgjørende for at kvinner skal kunne oppnå sitt fulle potensial i arbeidslivet.

I min tale på 1. mai delte jeg min erfaring som innvandrer og kvinne i arbeidslivet. Da jeg kom til dette landet som ung voksen, hadde jeg store drømmer, men møtte mange utfordringer. Jeg hadde kvalifikasjoner, men også språkbarrierer og manglende anerkjennelse av mine ferdigheter. Det føltes som om jeg måtte jobbe dobbelt så hardt for å bli tatt på alvor.

Min historie er ikke unik. Mange kvinner, spesielt innvandrere, står overfor lignende hindringer. Statistisk sentralbyrå viser at innvandrere, og særlig kvinner, ofte har lavere lønninger og mindre jobbsikkerhet enn resten av befolkningen. Disse forskjellene påvirker ikke bare kvinner, men også deres familier og samfunnene rundt dem. For å overvinne disse utfordringene, spiller utdanning og faglig opplæring en avgjørende rolle.

Utdanning gir kvinner mulighet til å bygge karriere og delta aktivt i arbeidslivet. Den åpner dører til nye muligheter og styrker selvtilliten. Kvinner som får tilgang til utdanning og opplæring, kan bidra på et høyere nivå i arbeidsstyrken, og dermed påvirke samfunnet positivt. Det er også en viktig faktor for å bekjempe diskriminering og ulikhet.

Kvinner overfører verdier til sine barn, som ofte påvirker hele samfunnets fremtid. En mor som jobber hardt, møter motgang med mot, og fortsatt finner tid til å være til stede for sine barn, er et sterkt forbilde. Disse kvinnene lærer sine barn om utholdenhet, om å overvinne fordommer, og om verdien av hardt arbeid.

Men for at kvinner skal kunne overføre disse verdiene til sine barn, må samfunnet støtte dem. Dette betyr å sørge for at kvinner har tilgang til de samme mulighetene som menn. Det betyr også å bekjempe diskriminering og å skape et arbeidsmiljø der alle føler seg velkomne og verdsatte. Utdanning og opplæring er kritiske komponenter i dette arbeidet, da de gir kvinner verktøyene de trenger for å lykkes.

Mangfold på arbeidsplassen er ikke bare riktig, det er også smart. Bedrifter som prioriterer mangfold og inkludering, er mer innovative og klarer seg bedre økonomisk. De tiltrekker seg et bredere spekter av talenter og har bedre forståelse for ulike markeder. Ved å inkludere flere kvinner, spesielt de som kommer fra ulike kulturelle bakgrunner, kan vi skape mer dynamiske og kreative arbeidsplasser.

Det er også viktig å anerkjenne at kvinners erfaringer i arbeidslivet ofte er preget av sårbarhet. Mange kvinner møter trakassering, diskriminering eller usikkerhet i jobben. Dette kan påvirke deres mentale helse og velvære. Samfunnet må ta disse problemene på alvor og sørge for at kvinner har et trygt sted å jobbe, hvor de kan vokse og blomstre uten frykt.

Avslutningsvis, for å skape et arbeidsliv hvor alle har like muligheter, må vi fortsette å kjempe for rettferdighet og solidaritet. Vi må stå sammen for å sikre at alle, uavhengig av kjønn, har sjansen til å lykkes. Takk til alle som jobber for en bedre og mer rettferdig fremtid. Sammen kan vi bygge et samfunn der alle arbeidere lever med stolthet og trygghet. La oss fortsette å gå fremover, med håp og besluttsomhet, for en verden der kvinner og menn kan trives sammen. 

Avan B. Salih
Kvinnekontakt for Nordre Follo Arbeiderpartiet og
leder av Nordre Follo Internasjonal KulturSenter.

Powered by Labrador CMS