ASBEST-ALARM: Tirsdag ble det slått asbest-alarm på Ingieråsen skole.

Asbest-alarmen gikk på ungdomsskole

Tirsdag ettermiddag gikk asbest-alarmen på Ingieråsen skole. Nå er situasjonen både avklart og trygg.

Publisert

Det var skolens verneombud som først varslet om «bekymringsfulle funn» i et utstyrsrom i tilknytning til skolens gymsal. Mistanken gikk på at det kunne være asbest.

– Skolen sendte en bekymringsmelding til oss etter en intern verneombudsrunde. Blant annet var det usikkerhet rundt om gulvbelegget i gymsalen kunne inneholde asbest. Videre var det også bekymring rundt støv og skitt i et utstyrsrom tilknyttet gymsalen. Gulvbelegget i gymsalen er fra tiden etter asbestholdige gulvbelegg ble forbudt og inneholder dermed ikke asbest. Det ble tatt støvprøver i utstyrsrommet, samt prøve fra gulvbelegget her, begynner Hogne Haug, virksomhetsleder i Nordre Follo kommune til Oppegård Avis.

Da «asbest-alarmen» gikk, rykket kommunen raskt ut til skolen.

MYE AKTIVITET: I tillegg til gym i skoletiden er kveldene ofte fylt opp med håndball.

– Vår fagperson på inneklima tok støvprøver og prøver av gulvbelegget i oppbevaringsrommet på tirsdag. Det ble ikke funnet asbest i underlaget, mens det var et utslag på brunasbest i støvprøvene fra utstyrsrommet, forklarer Haug.

Fulgte prosedyrene

Når det gjøres en slik indikasjon, er det vanlig prosedyre å stenge ned det aktuelle området for videre undersøkelser. Dette ble gjort umiddelbart og skolens rektor ble informert. Han informerte så brukerne av gymsalen at den ble avstengt til videre undersøkelser ble avklart. Dette skjedde tirsdag ettermiddag.

Allerede onsdag morgen var spesialister fra Mycoteam på plass ved skolen for grundige undersøkelser.

– Funnene fra støvprøvene indikerer at det «en eller annen gang» har vært bruk av asbest. Dette blir imidlertid ikke en utfordring før det finnes i luften, eller hvis det arbeides med materialer som inneholder asbest. Mycoteam og vår egen fagperson var onsdag morgen på plass for å gjennomføre prøver og en utvidet inspeksjon, for å kartlegge både gymsalen og tilstøtende rom. Konklusjonen her var at ingen luftprøver viser tegn til asbest, sier Haug.

Gamle rester

Basert på de foreløpige opplysningene han har fått, er teorien at støvprøvene inneholder svært gamle asbestrester.

– Stedet hvor de første prøvene indikerte asbest er vanskelig tilgjengelig og ikke et sted som renholdes normalt. Det kan med andre ord være flere år gammel. Det kan være rester fra gamle arbeider på rørgjennomføringer eller lignende. Støvet kan faktis stamme fra tiden før det fantes asbestverdier, sier Haug videre.

Han understreker også at det viktigste tross alt er at alle luftprøver viser godkjente verdier, og at det ikke er tegn til asbest i luften på noen steder på skolen. Området det ble funnes asbest ved er også allerede ryddet og rengjort.

– Det er allerede ryddet ut av oppbevaringsrommet, og renhold har vært der og hatt et utvidet renhold i rommet. Det er med andre ord ingen grunn lenger til å ikke bruke gymsalen som normalt, med mindre man bryter opp vegger og går løs på veggene med boremaskiner eller drill, sier han muntert.

Tok flere prøver

I forbindelse med testene i gymsalen ble det også gjennomført asbestprøver på flere steder i forbindelse med gymsalen, blant annet på en kulvert. Her er det ikke funnet asbest, men det anbefales likevel utbedringer i isolasjonen. I et tilkomstrom for teknisk rom under gymsalen som ikke brukes av elever eller ansatte var det noen gulvfliser som inneholdt asbest. Dette vil kommunen sørge for å sanere så fort den endelige rapporten fra Mycoteam er klar. Foreløpig har Haug fått hovedfunnene oversendt per e-post.

Haug er glad for at prosessen med å klarere gymsalen gikk så raskt.

– Vi vet at noen kanskje har blitt bekymret grunnet informasjonen som ble sendt ut, men vi vil gjerne understreke at både innbyggerne og brukerne av våre skolebygg skal vite at vi har veldig gode rutiner på å håndtere slike hendelser. At vi stenger en gymsal betyr egentlig bare at vi vil være på den sikre siden, ikke at det er farlig å oppholde seg der. Det som potensielt kunne vært farlig hadde vært om vi ikke stengte den, sier Haug.

Fornøyd rektor

Rektor ved Ingieråsen, Erling Berrum, er enig.

– Dette er oppskriften på hvordan en slik sak skal håndteres. Vårt verneombud informerte oss i ledelsen, vi informerte kommunen og kommunen satte i gang alle nødvendige tiltak så fort det var mulig. Det kunne nesten ikke gått raskere, roser Berrum.

Powered by Labrador CMS